Ζ' Τμήμα Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων

Το Τμήμα Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων εξειδικεύεται και ασχολείται με την χειρουργική αντιμετώπιση παθήσεων των ενδοκρινών αδένων.

Τηλ. Γραμματείας: 210-6979240

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000

Email: endocrinesurgery@dunant.gr

Διευθυντής: Βαμβακίδης Κυριάκος

Δραστηριότητες

  • Χειρουργική αντιμετώπιση ασθενών με καρκίνο θυρεοειδούς που πρέπει να υποβληθούν εκτός από ολική θυρεοειδεκτομή και σε εκτεταμένο λεμφαδενικό καθαρισμό τραχήλου. 
  • Επανεπεμβάσεις για την παθολογία του θυρεοειδούς σε ασθενείς, οι οποίοι λόγω υποτροπής ή υπολειμματικής νόσου είχαν την ένδειξη συμπληρωματικής χειρουργικής επέμβασης. 
  • Αντιμετώπιση ασθενών με υπερλειτουργία θυρεοειδούς (Νόσος Graves, τοξική πολυοζώδης βρογχοκήλη, μονήρες τοξικό αδένωμα) όταν οι εναλλακτικές μορφές συντηρητικής θεραπείας έχουν αποτύχει.
  • Χειρουργική αντιμετώπιση ασθενών για πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό, είτε λόγω αδενώματος παραθυρεοειδούς αδένα, είτε λόγω νόσου πολλαπλών αδένων (υπερπλασία). Οι επεμβάσεις αυτές διενεργούνται με τη διεγχειρητική μέτρηση παραθορμόνης.
  • Διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση (νευροδιεγέρτης), δηλαδή καταγραφή της λειτουργίας των παλίνδρομων λαρυγγικών και πνευμονογαστρικών νεύρων κατά την θυρεοειδεκτομή με ή χωρίς λεμφαδενικό καθαρισμό τραχήλου, συμμετέχοντας σε διεθνείς προοπτικές μελέτες. Τελευταία χρησιμοποιείται και η συνεχής νευροδιέγερση με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Ιατρικό Προσωπικό