Γραφείο Ψυχολογικής Στήριξης

Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης φροντίδας του ασθενούς, το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center προσφέρει υπηρεσίες που καλύπτουν όχι μόνο τις σωματικές αλλά και τις ψυχολογικές ανάγκες του. Εξειδικευμένοι και έμπειροι ψυχολόγοι παρεμβαίνουν υποστηρικτικά και συμβουλευτικά, σε κάθε περίπτωση που ζητείται η συνδρομή τους. Με κεντρικό στόχο την ψυχολογική στήριξη των ασθενών, καθώς και των οικογενειών τους, προσφέρουν κατά περίπτωση ψυχοσυναισθηματική στήριξη, συμβουλευτική, και βραχείες ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις.