Καρδιοχειρουργική

Το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center διαθέτει ένα από τα κορυφαία στη χώρα μας κέντρα επεμβατικής θεραπείας για την καρδιά και τις παθήσεις της. Απαρτίζεται από τέσσερις Κλινικές, στελεχωμένες από κορυφαίους, σε εμπειρία, εξειδίκευση, αλλά και ιατρικά επιτεύγματα χειρουργούς, ενώ συνεχώς αναβαθμίζει την υποδομή και τον τεχνολογικό εξοπλισμό του. Αποτελεί, παράλληλα, διεθνές σημείο αναφοράς στις εξελίξεις της Καρδιοχειρουργικής, με σημαντικό ερευνητικό και θεραπευτικό έργο, που το αναδεικνύει σε πόλο έλξης ασθενών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Α' Καρδιοχειρουργική Κλινική

Πρότυπο κέντρο αναγνωρισμένο διεθνώς, καταξιωμένο από τους υψηλούς δείκτες επιτυχίας του. Με πάνω από 400 επεμβάσεις ετησίως, συμμετέχει ενεργά και στις παγκόσμιες εξελίξεις, με διαλέξεις, live surgery στο εξωτερικό και διοργάνωση διεθνών συνεδρίων, με κορυφαίο το Παγκόσμιο Συνέδριο του 2008.

Τηλέφωνο:210-6972877 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Α

Β' Καρδιοχειρουργική Κλινική

Η Β' Καρδιοχειρουργική Κλινική του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center αποτελεί ένα άριστα οργανωμένο και εξοπλισμένο κέντρο χειρουργικών επεμβάσεων σε όλο το φάσμα των καρδιοχειρουργικών παθήσεων (στεφανιαία, βαλβίδες, αορτή, περικάρδιο).

Τηλέφωνο:210-6972440 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Β

Γ' Καρδιοχειρουργική Κλινική

Τηλέφωνο: Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Γ

Δ' Καρδιοχειρουργική Κλινική

Η Δ' Καρδιοχειρουργική Κλινική του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center συνυπάρχει με την Ε Καρδιολογική Κλινική, διαγνωστική καρδιολογία (Κος Σταυρος Κουνας) και επεμβατική καρδιολογία (Κος Νεκτάριος Πιλάτης), και μαζί αποτελούν ένα πρότυπο και μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα εμπεριστατωμένο και οργανω

Τηλέφωνο:210-6979093 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ