Ασφαλιστικές Εταιρείες

Συνεργασία με Ασφαλιστικές Εταιρείες 

Το Eρρίκος Nτυνάν Hospital Center διαθέτει συμβάσεις συνεργασίας με όλες τις ελληνικές και τις μεγαλύτερες ξένες ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, παρέχοντας στους ασφαλισμένους τους ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου, σε ιδανικές  συνθήκες νοσηλείας.

Ειδικότερα, είναι συμβεβλημένο με τις κατωτέρω ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες για εσωτερικούς και εξωτερικούς  ασθενείς:

 • ΑΕΤΝΑ (InterGlobal)
 • ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
 • ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 • ΑLLIANZ 
 • AXA
 • BUPA
 • CNP ΖΩΗΣ 
 • CNP CYPRIAL LIFE 
 • DEUTSCHE ASSISTANCE GMBH
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ 
 • ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΙΝΕΤΤΑ 
 • ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
 • EUROLIFE ERB 
 • ERGO 
 • EUROP ASSISTANCE 
 • EUROLIFE ΚΥΠΡΟΥ
 • GENERALI GLOBAL HEALTH 
 • GENERALI HELLAS 
 • GROUPAMA PHOENIX 
 • ΗΕLLENIC ALICO 
 • INTERASCO
 • INTERLIFE 
 • INTERPARTNER ASSISTANCE 
 • METLIFE 
 • ΝΝ 
 • PRIME INSURANCE 
 • ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας  καλέσετε στο 210-6972409 ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email insurance@dunant.gr 

Στο ισόγειο του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center λειτουργούν Γραφεία Διαχείρισης Ασφαλιστικών Εταιρειών στα οποία μπορείτε να απευθυνθείτε ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρεία στην οποία είστε ασφαλισμένος, ειδικότερα:

MEDNET:     Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή, 07.30-13.00, τηλέφωνο  επικοινωνίας: 210-6979186 
ACCURATE: Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή, 07.30-15.30, τηλέφωνο  επικοινωνίας: 210-6972212 
TCN:             Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή, 08.00-16.00, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6972409 

Πριν την εισαγωγή είναι χρήσιμο να ελέγξετε ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας είναι σε ισχύ και να επιβεβαιώσετε:

 • Το ποσοστό της ασφαλιστικής σας κάλυψης
 • Τη δικαιούμενη θέση νοσηλείας βάσει του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στην ασφαλιστική σας εταιρεία, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια για την έγκυρη ενημέρωσή σας σχετικά με τις ασφαλιστικές καλύψεις που δικαιούσθε.