Ιατρείο Όγκων Δέρματος

Το Ιατρείο Όγκων Δέρματος και Πλαστικής Αποκατάστασης είναι το πρώτο κέντρο αναφοράς πανελλαδικά σε ιδιωτικό θεραπευτήριο με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία και πλαστική αποκατάσταση των όγκων του δέρματος και του μελανώματος.

Δραστηριότητες

Το Ιατρείο Όγκων Δέρματος και Πλαστικής Αποκατάστασης συμβάλει στην ανάπτυξη της ογκολογικής χειρουργικής του δέρματος και στόχος του είναι η ολοκληρωμένη ιατρική αντιμετώπιση ασθενών με δερματολογικούς όγκους από το στάδιο της διάγνωσης της νόσου, της χειρουργικής θεραπείας και πλαστικής αποκατάστασης των ιστών μέχρι  και την  μακροχρόνια παρακολούθηση (follow-up) των ασθενών αυτών. Στόχος μας είναι η πρόληψη και ευρύτερη μετάδοση γνώσεων πάνω στην ογκολογία του δέρματος.