Παθολογική Ογκολογία

Αντικείμενο είναι η διαγνωστική, κλινική και θεραπευτική φροντίδα ασθενών με συμπαγείς όγκους διάφορων τύπων.
Οι γιατροί, εξειδικευμένοι, με άρτια επιστημονική κατάρτιση και πολυετή εμπειρία,  παρέχουν ολοκληρωμένη φροντίδα στον ογκολογικό ασθενή, ενώ το νοσηλευτικό προσωπικό είναι εκπαιδευμένο στη νοσηλεία και φροντίδα των ογκολογικών ασθενών παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και συνεχή υποστήριξη.

Κύριο μέλημά του προσωπικού μας αποτελεί η ολοκληρωμένη φροντίδα του ασθενούς, στόχος που επιτυγχάνεται με διαρκή εκπαίδευση, σωστή καθοδήγηση, συνεργασία και καταμερισμό των καθηκόντων.

Α' Ογκολογική Παθολογική Κλινική

Η Α΄Ογκολογική Κλινική στελεχώνεται από εξειδικευμένους ιατρούς με άρτια επιστημονική κατάρτιση και πολυετή εμπειρία, οι οποίοι παρέχουν ολοκληρωμένη φροντίδα στον ογκολογικό ασθενή.

Τηλέφωνο:210-6972979 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Α

Γ' Ογκολογική Παθολογική Κλινική

Η Γ' Ογκολογική-Παθολογική Κλινική στελεχώνεται από Παθολόγους-Ογκολόγους με εξαιρετική επιστημονική κατάρτιση και πολύχρονη εμπειρία, καθώς και εξαιρετικό νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, παρέχοντας ολοκληρωμένη φροντίδα στον ογκολογικό ασθενή στο "ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ" Hospital Center.

Τηλέφωνο:210-6972936 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Γ

Δ' Ογκολογική Παθολογική Κλινική

H Δ’ Ογκολογική Κλινική και Μονάδα Κλινικών Μελετών του Νοσοκομείου αποτελεί μια ολοκληρωμένη μονάδα διάγνωσης, αντιμετώπισης, αποθεραπείας και παρακολούθησης των ασθενών

Τηλέφωνο: Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ