Επιμελητεία Λοιμώξεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ  ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ HENRY DUNANT HOSPITAL CENTER

Η διαχείριση των λοιμώξεων σε ένα σύγχρονο νοσοκομείο περιλαμβάνει μία σειρά μέτρων που συμβάλλουν όχι μόνο στη σωστή θεραπεία των ασθενών από λοιμώδη νοσήματα, αλλά και την προστασία του νοσοκομειακού χώρου από λοιμώδη που μεταφέρονται στο ίδρυμα από το προσωπικό, τους ασθενείς ή τους επισκέπτες των ΤΕΠ του νοσοκομείου.

Για τους ανωτέρω λόγους έχει δημιουργηθεί στο νοσοκομείο ένα πλέγμα δράσεων για την προστασία, πρόληψη και καταπολέμηση των λοιμωδών νόσων που ονομάζεται Επιμελητεία (Φροντίδα) Λοιμώξεων σε χώρο παροχής υγείας (Infectious Diseases Stewardship in Healthcare Providing Facilities).

Το πρόγραμμα Επιμελητείας Λοιμώξεων (ID Nosocomial Stewardship) περιλαμβάνει δράσεις σε τρία διαφορετικά επίπεδα: α) δράσεις στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του νοσοκομείου (Lab Stewardship), β) δράσεις ορθολογικής χρήσης αντιβιοτικών (Antibiotic Stewardship), γ) δράσεις ελέγχου και πρόληψης λοιμώξεων (Infection Control Stewardship).

Σήμερα απαιτείται η υποχρεωτική εφαρμογή και των τριών  υπό-προγραμμάτων  για να πιστοποιηθεί ένα νοσοκομείο  από διεθνείς έγκυρους οργανισμούς πιστοποίησης όπως ο JCI (Joint Commission International).

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000

Διευθυντής: Σαρόγλου Γεώργιος

Δραστηριότητες

Η συνολική δράση όλων των ανωτέρω προγραμμάτων βοηθά στην καταπολέμηση και πρόληψη των λοιμώξεων εντός του νοσοκομείου, μειώνει τους κινδύνους και τις ανεπιθύμητες εξελίξεις από τις επιπλοκές των λοιμώξεων και καθιστά ίδρυμα Ερρίκος Ντυνάν εφάμιλλο προς σύγκριση με Μονάδες του εξωτερικού που χρησιμοποιούν το ανωτέρω συνολικό πρόγραμμα .

Ιατρικό Προσωπικό