Επιμελητεία Λοιμώξεων

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000

Διευθυντής: Σαρόγλου Γεώργιος

Ιατρικό Προσωπικό