Κέντρο Αγγειακής Προσπέλασης

Στην χρόνια νεφρική νόσο τελευταίου σταδίου, έχει χαθεί το 85-90% της νεφρικής λειτουργίας, με αποτέλεσμα ο νεφρός να μην έχει τη δυνατότητα να επιτελεί το έργο του που είναι η κάθαρση επιβλαβών ουσιών από το αίμα. Επομένως, είναι απολύτως αναγκαία η  υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας.

 Η συνηθέστερη μέθοδος υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας είναι η αιμοκάθαρση. Στην περίπτωση αυτή, ο ασθενής με την βοήθεια μηχανήματος – τεχνητός νεφρός (ΤΝ) - που μιμείται/υποκαθιστά  την νεφρική λειτουργία αποβάλλει τα επιβλαβή προϊόντα μεταβολισμού και διατηρεί το ισοζύγιο υγρών.

Προκειμένου ο ασθενής να μπει σε αιμοκάθαρση, πρέπει να παρέμβει ο αγγειοχειρουργός δημιουργώντας την αγγειακή προσπέλαση, δηλαδή την δημιουργία ενός «δρόμου», (fistula)  μέσω του οποίου το αίμα του ασθενούς περνάει και καθαρίζεται στο μηχάνημα αιμοκάθαρσης (ΤΝ).

Στο Ερρίκος Ντυνάν λειτουργεί το πρώτο Κέντρο Αγγειακών Προσπελάσεων, όπου παρέχεται διεπιστημονική εξειδικευμένη θεραπεία σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς.

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000

Επιστημονικά Υπεύθυνοι:
Χρονόπουλος Αναστάσιος, Χατζαντώνης Γεώργιος

Δραστηριότητες

Στο Κέντρο Αγγειακής Προσπέλασης του Ερρίκος Ντυνάν ο ασθενής παρακολουθείται από αγγειοχειρουργούς εξειδικευμένους στις αγγειακές προσπελάσεις, και σε συνεργασία με νεφρολόγους, τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και την υποστήριξη πλήρως εξοπλισμένου ακτινολογικού εργαστήριου, παρέχουν στους αιμοκαθαιρομενους ασθενείς υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, όπως η πραγματοποίηση, φροντίδα και  παρακολούθηση των αγγειακών προσπελάσεων.

Συγκεκριμένα, δραστηριοποιούμαστε σε:

  1. Δημιουργία αγγειακών προσπελάσεων ( ακόμα και ενδοαγγειακά)
  2. Παρακολούθηση ασθενών
  3. Άμεση διόρθωση δυσλειτουργικής fistula κτλ.
  4. Ειδικά εξωτερικά ιατρεία μόνο για αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς
  5. Πρόγραμμα υποστήριξης και συμβουλευτικής νέων ενταχθέντων ασθενών στην αιμοκάθαρση.

Είναι εξαιρετικής σημασίας η λειτουργία ειδικού κέντρου αγγειακής προσπέλασης ανάλογου με αντίστοιχα κέντρα της Αμερικής και της Ευρώπης, που παρέχει 24 ώρες την ημέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα 365 ημέρες το χρόνο, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους νεφροπαθείς, με σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση και έκβαση της υγείας τους, καθώς μειώνεται τόσο η θνητότητα και η νοσηρότητα, όσο και ο κίνδυνος για λοιμώξεις και νοσηλείες των ασθενών με αγγειακή προσπέλαση.

 

Εξοπλισμός

  • Μονάδα τεχνητού νεφρού εξοπλισμένη με σύγχρονα μηχανήματα ΤΝ
  • Ακτινολογικό εργαστήριο με σύγχρονα μηχανήματα υπερήχων
  • Φορητό υπερηχογράφο με δυνατότητα μελέτης του ασθενούς επιτόπου (στην κλίνη του ασθενούς στο χειρουργείο κλπ)
  • Χειρουργείο εξοπλισμένο με πλήρη γκάμα μοσχευμάτων και υλικών ενδοαγγειακής αποκατάστασης αγγειακής προσπέλασης (fistula)
  • Αγγειογραφικη σουίτα με δυνατότητα απεικόνισης τρισδιάστατης

 

Ιατρικό Προσωπικό