Ιστορικό

Το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center φέρει το όνομα του Ελβετού ανθρωπιστή και ιδρυτή του διεθνούς ερυθροσταυρικού κινήματος, καθώς στον πυρήνα των αξιών του βρίσκονται οι ιδέες της φροντίδας, της συμπαράστασης, της αλληλεγγύης και του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις οποίες υπηρετεί με ήθος και συνέπεια.

Ανήκει στην εταιρεία “ΗΜΙΘΕΑ Μ.Α.Ε.” και αποτελεί ένα από τους πλέον σύγχρονους και μεγαλύτερους νοσηλευτικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

Κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Π.Δ. 517/91, με κτηριακές υποδομές εξαρχής και αποκλειστικά σχεδιασμένες για τη λειτουργία νοσοκομείου, το οποίο άρχισε να λειτουργεί το 2000. 

Υπηρετεί με συνέπεια τις αξίες του, έχοντας πάντα στο επίκεντρο της προσοχής του τον άνθρωπο και τη διασφάλιση της υγείας του, επενδύει στην πρόοδο της ιατρικής επιστήμης και μέσω της εταιρικής του δράσης στηρίζει την κοινωνία.