Παραλαβή Αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων παραδίδονται αποκλειστικά στον ασθενή, ή σε άτομο που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον ασθενή, και πάντα μετά από την επίδειξη κάποιου ταυτοποιητικού εγγράφου (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο εν ισχύ ή δίπλωμα αυτοκινήτου εν ισχύ).

Για τις ημέρες, ώρες και τον τρόπο παραλαβής των αποτελεσμάτων (e-mail, courier κ.λπ.), ο ασθενής ενημερώνεται αναλυτικά από τη γραμματεία του Τμήματος στο οποίο υπεβλήθη σε εξετάσεις.