Παραλαβή Αποτελεσμάτων

Ακτινολογικό

Η παραλαβή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πραγματοποιείται Δευτέρα-Παρασκευή, μέσω της Γραμματείας του Ακτινολογικού Εργαστηρίου, κατά τις ώρες 8:30-20:30.

Παραλαβή από τον ίδιο: Ο ασθενής προσκομίζει το σχετικό ταυτοποιητικό έγγραφο (Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας ΑΔΤ ή Διαβατήριο). Αν δεν υπάρχουν ταυτοποιητικά έγγραφα, δεν παραδίδονται τα αποτελέσματα.

Παραλαβή από εκπρόσωπο: Ο ασθενής έχει ορίσει τον εκπρόσωπό του στο έντυπο παράδοσης-παραλαβής αποτελεσμάτων (το παραλαμβάνει από το Ταμείο ή τη Γραμματεία Ακτινοδιαγνωστικού, το συμπληρώνει και το παραδίδει στη Γραμματεία Ακτινοδιαγνωστικού) ή σε εξουσιοδότηση του ασθενούς με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα, προσκομίζοντας το σχετικό ταυτοποιητικό έγγραφο (Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας ΑΔΤ ή Διαβατήριο).

*Το γνήσιο της υπογραφής και η εξουσιοδότηση δίνονται πλέον και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.gov.gr χρησιμοποιώντας τους ατομικούς κωδικούς του taxisnet.

Χρήση σκιαγραφικού φαρμάκου: Είναι απαραίτητη η παράδοση του ίδιου φαρμάκου για την παραλαβή των αποτελεσμάτων της εξέτασης.

 

Διαγνωστικά Εργαστήρια

Η παραλαβή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πραγματοποιείται Δευτέρα-Παρασκευή, μέσω της Γραμματείας Διαγνωστικών Εργαστηρίων, κατά τις ώρες 8:00-15:00.

Παραλαβή από τον ίδιο: Ο ασθενής προσκομίζει το σχετικό ταυτοποιητικό έγγραφο (Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας ΑΔΤ ή Διαβατήριο). Αν δεν υπάρχουν ταυτοποιητικά έγγραφα, δεν παραδίδονται τα αποτελέσματα.

Παραλαβή από εκπρόσωπο: Ο ασθενής έχει ορίσει τον εκπρόσωπό του στο έντυπο παράδοσης-παραλαβής αποτελεσμάτων (το παραλαμβάνει και το συμπληρώνει στη Γραμματεία Διαγνωστικών Εργαστηρίων) ή σε εξουσιοδότηση του ασθενούς με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα, προσκομίζοντας το σχετικό ταυτοποιητικό έγγραφο (Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας ΑΔΤ ή Διαβατήριο).

*Το γνήσιο της υπογραφής και η εξουσιοδότηση δίνονται πλέον και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.gov.gr χρησιμοποιώντας τους ατομικούς κωδικούς του taxisnet.