Το ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center, ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ανάπτυξής του λόγω του συνεχώς αυξανόμενου όγκου εργασίας, αναζητά νέα στελέχη για το Ιατρικό, Νοσηλευτικό και Διοικητικό προσωπικό του. 

Μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικά το Βιογραφικό σας Σημείωμα στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού hr@dunant.gr ή συμπληρώστε την online αίτηση παρακάτω.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ

Το ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center, ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ανάπτυξής του λόγω του συνεχώς αυξανόμενου όγκου εργασίας, επιθυμεί να προσλάβει

Γενικούς Ιατρούς

οι οποίοι θα ενταχθούν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών για την κάλυψη της απρόσκοπτης  λειτουργίας του.

 

Η Εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές,  άριστες εργασιακές συνθήκες και προοπτική εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται εμπιστευτικές

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

Το ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center, ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ανάπτυξής του λόγω του συνεχώς αυξανόμενου όγκου εργασίας, επιθυμεί να προσλάβει

ιατρούς ΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ οι οποίοι θα ενταχθούν στις ήδη υπάρχουσες κλινικές.

Η Εταιρία προσφέρει άριστες εργασιακές συνθήκες, ανταγωνιστικές αποδοχές και προοπτική εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται εμπιστευτικές.

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Το ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center, ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ανάπτυξής του λόγω του συνεχώς αυξανόμενου όγκου εργασίας, επιθυμεί να προσλάβει

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

ο οποίος θα ενταχθεί στην Τεχνική Υπηρεσία και θα εργάζεται με πρόγραμμα βαρδειών  για την κάλυψη της απρόσκοπτης  λειτουργίας της.

 

Οι κύριες υπευθυνότητες της θέσης είναι  η συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού,η  επίβλεψη των εξωτερικών συνεργείων καθώς και  η επίβλεψη των συστημάτων της Κλινικής μέσω συστήματος BMS.

 

Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να διαθέτει πενταετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση και να είναι Πρακτικός Μηχανικός με άδεια εξάσκησης επαγγέλματος ή πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.Ι. με  εμπειρία  κατά προτίμηση σε εγκαταστάσεις κλιματισμού.

 

Η Εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές,  άριστες εργασιακές συνθήκες και προοπτική εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται εμπιστευτικές.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

Το ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center, ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ανάπτυξής του λόγω του συνεχώς αυξανόμενου όγκου εργασίας, επιθυμεί να προσλάβει

Τεχνολόγους για το Τμήμα Κλασικής Ακτινολογίας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν κατά προτίμηση πτυχίο Τ.Ε.Ι., εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχο τμήμα και θα αξιολογηθεί η εμπειρία τους στη χρήση C-arm και Μαστογράφου.

Η Εταιρία προσφέρει άριστες εργασιακές συνθήκες, ανταγωνιστικές αποδοχές και προοπτική εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται εμπιστευτικές.

ΙΑΤΡΟΙ ΩΡΛ

Το ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center, ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ανάπτυξής του λόγω του συνεχώς αυξανόμενου όγκου εργασίας, επιθυμεί να προσλάβει

ιατρούς ΩΡΛ  

οι οποίοι θα ενταχθούν στις ήδη υπάρχουσες κλινικές για την κάλυψη του προγράμματος εφημεριών των κλινικών.

Η Εταιρία προσφέρει άριστες εργασιακές συνθήκες και προοπτική εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται εμπιστευτικές.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center, ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ανάπτυξής του λόγω του συνεχώς αυξανόμενου όγκου εργασίας, επιθυμεί να προσλάβει

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΑΜΕΙΟΥ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΟΡΟΦΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής, εμπειρία σε ανάλογη θέση, κατά προτίμηση σε πάροχο υπηρεσιών υγείας , καλή γνώση των  εφαρμογών γραφείου ( Microsoft, Word Excel ), καθώς και της Αγγλικής γλώσσας.

Η Εταιρία προσφέρει άριστες εργασιακές συνθήκες, ανταγωνιστικές αποδοχές και παροχές υγείας καθώς και  προοπτική εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται εμπιστευτικές.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Το ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center, ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ανάπτυξής του λόγω του συνεχώς αυξανόμενου όγκου εργασίας, επιθυμεί να προσλάβει

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, ΒΟΗΘΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Νοσηλευτικής (Π.Ε., Τ.Ε. ή Δ.Ε.), άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, εμπειρία σε ανάλογη θέση, καλή γνώση των  εφαρμογών γραφείου (Microsoft, Word Excel ), καθώς και της Αγγλικής γλώσσας.

Η Εταιρία προσφέρει άριστες εργασιακές συνθήκες, ανταγωνιστικές αποδοχές και παροχές υγείας καθώς και  προοπτική εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται εμπιστευτικές.

 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ

Το ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center, ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ανάπτυξής του λόγω του συνεχώς αυξανόμενου όγκου εργασίας, επιθυμεί να προσλάβει

ιατρούς ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΥΣ οι οποίοι θα ενταχθούν στις ήδη υπάρχουσες κλινικές.

Η Εταιρία προσφέρει άριστες εργασιακές συνθήκες, ανταγωνιστικές αποδοχές και προοπτική εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται εμπιστευτικές.

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ

Το ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center, ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ανάπτυξής του λόγω του συνεχώς αυξανόμενου όγκου εργασίας, επιθυμεί να προσλάβει

ιατρούς ΚΑΔΙΟΛΟΓΟΥΣ οι οποίοι θα ενταχθούν στις ήδη υπάρχουσες κλινικές.

Η Εταιρία προσφέρει άριστες εργασιακές συνθήκες, ανταγωνιστικές αποδοχές και  προοπτική εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται εμπιστευτικές.

ΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΜΕΘ

Το ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center, ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ανάπτυξής του λόγω του συνεχώς αυξανόμενου όγκου εργασίας, επιθυμεί να προσλάβει

ιατρούς για τη ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΠΑΕΙΑΣ οι οποίοι θα ενταχθούν στην υπάρχουσα ομάδα.

Η Εταιρία προσφέρει άριστες εργασιακές συνθήκες, ανταγωνιστικές αποδοχές και προοπτική εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται εμπιστευτικές.