Το ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center, ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ανάπτυξής του λόγω του συνεχώς αυξανόμενου όγκου εργασίας, αναζητά νέα στελέχη για το Ιατρικό, Νοσηλευτικό και Διοικητικό προσωπικό του. 

Μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικά το Βιογραφικό σας Σημείωμα στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού hr@dunant.gr ή συμπληρώστε την online αίτηση παρακάτω.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Το ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center, ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ανάπτυξής του, λόγω του συνεχώς αυξανόμενου όγκου εργασίας, επιθυμεί να προσλάβει

Μηχανικό Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ( Biomedical Engineer ).

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένες γνώσεις διερεύνησης και επισκευής ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, πτυχίο Πανεπιστημιακού επιπέδου, καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  και των  εφαρμογών γραφείου  ( Microsoft Word / Excel ) καθώς επίσης εργασιακή εμπειρία έως 5 έτη σε αντίστοιχο τμήμα νοσοκομείου, ή σε  εταιρεία υποστήριξης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

 

Η Εταιρία προσφέρει άριστες εργασιακές συνθήκες, ανταγωνιστικές αποδοχές και προοπτική εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται εμπιστευτικές.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center, ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ανάπτυξής του λόγω του συνεχώς αυξανόμενου όγκου εργασίας, επιθυμεί να προσλάβει

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΑΜΕΙΟΥ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ / ΧΡΕΩΣΤΡΙΕΣ ΟΡΟΦΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής, εμπειρία σε ανάλογη θέση, κατά προτίμηση σε πάροχο υπηρεσιών υγείας , καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  και των  εφαρμογών γραφείου (Microsoft, Word Excel), καθώς επίσης να έχουν την δυνατότητα εργασίας με κυλιόμενο ωράριο.

Η Εταιρία προσφέρει άριστες εργασιακές συνθήκες, ανταγωνιστικές αποδοχές και παροχές υγείας καθώς και  προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται εμπιστευτικές.

 

 

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Το ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center, ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ανάπτυξής του λόγω του συνεχώς αυξανόμενου όγκου εργασίας, επιθυμεί να προσλάβει

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ και ΒΟΗΘΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Νοσηλευτικής (Π.Ε., Τ.Ε. ή Δ.Ε.), άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, εμπειρία σε ανάλογη θέση, καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και των  εφαρμογών γραφείου (Microsoft, Word Excel ).

Η Εταιρία προσφέρει άριστες εργασιακές συνθήκες, ανταγωνιστικές αποδοχές και παροχές υγείας καθώς και  προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται εμπιστευτικές

ΓΕΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ

Το ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center, ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ανάπτυξής του λόγω του συνεχώς αυξανόμενου όγκου εργασίας, επιθυμεί να προσλάβει

Γενικούς Ιατρούς

οι οποίοι θα ενταχθούν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών για την κάλυψη της απρόσκοπτης  λειτουργίας του.

 

Η Εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές,  άριστες εργασιακές συνθήκες και προοπτική εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται εμπιστευτικές

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

Το ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center, ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ανάπτυξής του λόγω του συνεχώς αυξανόμενου όγκου εργασίας, επιθυμεί να προσλάβει

ιατρούς ΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ οι οποίοι θα ενταχθούν στις ήδη υπάρχουσες κλινικές.

Η Εταιρία προσφέρει άριστες εργασιακές συνθήκες, ανταγωνιστικές αποδοχές και προοπτική εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται εμπιστευτικές.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

Το ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center, ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ανάπτυξής του λόγω του συνεχώς αυξανόμενου όγκου εργασίας, επιθυμεί να προσλάβει

Τεχνολόγους για το Τμήμα Κλασικής Ακτινολογίας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν κατά προτίμηση πτυχίο Τ.Ε.Ι., εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχο τμήμα και θα αξιολογηθεί η εμπειρία τους στη χρήση C-arm και Μαστογράφου.

Η Εταιρία προσφέρει άριστες εργασιακές συνθήκες, ανταγωνιστικές αποδοχές και προοπτική εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται εμπιστευτικές.

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ

Το ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center, ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ανάπτυξής του λόγω του συνεχώς αυξανόμενου όγκου εργασίας, επιθυμεί να προσλάβει

ιατρούς ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΥΣ οι οποίοι θα ενταχθούν στις ήδη υπάρχουσες κλινικές.

Η Εταιρία προσφέρει άριστες εργασιακές συνθήκες, ανταγωνιστικές αποδοχές και προοπτική εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται εμπιστευτικές.

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ

Το ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center, ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ανάπτυξής του λόγω του συνεχώς αυξανόμενου όγκου εργασίας, επιθυμεί να προσλάβει

ιατρούς ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥΣ οι οποίοι θα ενταχθούν στις ήδη υπάρχουσες κλινικές.

Η Εταιρία προσφέρει άριστες εργασιακές συνθήκες, ανταγωνιστικές αποδοχές και  προοπτική εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται εμπιστευτικές.

ΩΡΛ

Το ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center, ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ανάπτυξής του λόγω του συνεχώς αυξανόμενου όγκου εργασίας, επιθυμεί να προσλάβει

ιατρούς ΩΡΛ  

οι οποίοι θα ενταχθούν στις ήδη υπάρχουσες κλινικές για την κάλυψη του προγράμματος εφημεριών των κλινικών.

Η Εταιρία προσφέρει άριστες εργασιακές συνθήκες και προοπτική εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται εμπιστευτικές.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  • Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΗΜΙΘΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ.: «ΗΜΙΘΕΑ Μ.Α.Ε», με έδρα την Αθήνα, Λεωφόρος Μεσογείων 107, Α.Φ.Μ.: 998936357, Αριθμός ΓΕΜΗ: 006502201000, Αριθμός Μ.Α.Ε.: 59294/001/Β/05/0422 η οποία λειτουργεί στην ως άνω διεύθυνση, την ιδιωτική κλινική με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ HOSPITAL CENTER», σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 679/2016 είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας και, μεταξύ άλλων αρχείων, τηρεί και αρχείο με βιογραφικά σημειώματα που λαμβάνει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ανάλογα με τον τρόπο υποβολής αυτών από ενδιαφερόμενους, για τις θέσεις εργασίας που ανακοινώνει.

  • Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ακαδημαϊκή δραστηριότητα, επαγγελματική ειδίκευση, προϋπηρεσία, στρατιωτική θητεία, ακαδημαϊκό ιστορικό και κάθε άλλο ελεύθερα παρεχόμενο από εσάς στοιχείο που μας έχετε παράσχει με την υποβολή του βιογραφικού σας.

  • Σκοπός της επεξεργασίας που διεξάγει η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων της εταιρείας είναι η εκτίμηση των επαγγελματικών προσόντων και η ανεύρεση των κατάλληλων υποψηφίων για την κάλυψη των εκάστοτε θέσεων στο «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center».

  • Η επεξεργασία των δεδομένων που περιλαμβάνονται στα βιογραφικά και ο χρόνος διατήρησης αυτών είναι το ένα (1) έτος από την ημέρα αποστολής του βιογραφικού σε εμάς. Κατόπιν της παρέλευσης του ενός (1) έτους και στην περίπτωση που δεν έχετε εκκινήσει σχέση εργασίας μαζί μας, σας ενημερώνουμε ότι το βιογραφικό σας θα διαγράφεται από το αρχείο μας.

  • Τα επεξεργασμένα στοιχεία τα οποία εμπεριέχονται στα βιογραφικά σημειώματα δεν διαβιβάζονται σε κανένα άλλο τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τον προαναφερθέντα, δε συνδέονται με οποιαδήποτε άλλα αρχεία της εταιρείας, δεν εξάγονται και δεν χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς ή σκοπούς κατάρτισης προφίλ.

  • Τα περιλαμβανόμενα στο αρχείο δεδομένα, προστατεύονται με κατάλληλα φυσικά και ηλεκτρονικά μέσα προστασίας, ενώ πρόσβαση σ’ αυτά έχουν αποκλειστικά και μόνον εξουσιοδοτημένα από την εταιρεία άτομα.

  • Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που σας αφορούν και μπορείτε να ζητήσετε εγγράφως από εμάς να διαγράψουμε, να σας επιστρέψουμε ή να διορθώσουμε τα δεδομένα σας υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center» στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@dunant.gr.