Διαδικασία Εισαγωγής

Προγραμματισμένη εισαγωγή

Μία ώρα νωρίτερα από την προκαθορισμένη ώρα εισαγωγής πρέπει να προσέλθετε στο Γραφείο Κίνησης που βρίσκεται στο ισόγειο, έχοντας μαζί σας:

 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
 • ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ. Αν πρόκειται για έμμεσα ασφαλισμένο μέλος απαιτείται και το ΑΜΚΑ του κύριου ασφαλισμένου
 • Tον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας και τη θέση κάλυψης, εάν γίνεται χρήση ιδιωτικής ασφάλειας
 • Προκαταβολή που οφείλετε να καταβάλετε κατά την εισαγωγή σας (δεν απαιτείται σε περίπτωση χρήσης ιδιωτικής ασφάλειας)
 • Προηγούμενες εξετάσεις που σχετίζονται με την αιτία εισαγωγής ή είναι απαραίτητες για την επέμβαση στην οποία θα υποβληθείτε
 • Εάν το ασφαλιστικό σας ταμείο είναι ΕΔΟΕΑΠ ή ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ χρειάζεσθε και εισιτήριο του ταμείου σας, το οποίο είναι δυνατόν να προσκομισθεί και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας
 • Εαν είσθε ασθενής του Ογκολογικού Τμήματος, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, λειτουργεί Γραφείο Κίνησης στον 4ο όροφο για νοσηλεία μίας ημέρας.
 • Το ίδιο ισχύει και εάν είσθε ασθενής του Τμήματος Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ή της Μονάδας Λιθοτριψίας. Και στα δύο αυτά Τμήματα λειτουργεί ανεξάρτητο Γραφείο Κίνησης για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

 

Έκτακτη εισαγωγή

Απαιτούνται όλα τα ανωτέρω, τα οποία αν δεν υπάρχουν λόγω του επείγοντος, προσκομίζονται το αργότερο εντός 24 ωρών. Για την εισαγωγή σας θα πρέπει να μεταβείτε στο χώρο του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) που βρίσκεται στο ισόγειο.

Επισημαίνουμε ότι στον προαύλιο χώρο του ΤΕΠ δεν επιτρέπεται η στάθμευση αυτοκινήτων, παρά μόνο η επιβίβαση ή αποβίβαση ασθενούς.

 

Ολοκλήρωση διαδικασίας εισαγωγής

Η Γραμματέας του Ιατρού σας ή άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο, σας συνοδεύει προκειμένου να σας βοηθήσει:

 • Να μεταβείτε στο λογιστήριο ασθενών, στο ισόγειο, προκειμένου να προκαταβάλλετε το ποσό που σας έχει γνωστοποιηθεί (εάν έχετε ιδιωτική ασφάλεια δεν οφείλετε να καταβάλετε προκαταβολή)
 • Να επισκεφθείτε στο Γραφείο της Ασφαλιστικής σας εταιρείας στο ισόγειο, προκειμένου να γίνει η αναγγελία εισαγωγής σας
 • Να μεταβείτε στο Τμήμα  Προεγχειρητικού Ελέγχου στο -1, προκειμένου να υποβληθείτε σε προεγχειρητικό έλεγχο. Εάν η εισαγωγή σας πραγματοποιηθεί Σαββατοκύριακο, ο προεγχειρητικός έλεγχος γίνεται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.
 • Να μεταβείτε στο θάλαμο νοσηλείας σας, μετά την ολοκλήρωση του προεγχειρητικού ελέγχου

 

Σημαντικό

Αποφύγετε να έχετε μαζί σας τιμαλφή και αντικείμενα αξίας. Λοιπά προσωπικά αντικείμενα που χρειάζονται φύλαξη (π.χ. κινητό τηλέφωνο, φορητός υπολογιστής) μπορούν να παραδοθούν στο Τμήμα Ασφαλείας του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center.