Οφθαλμολογία

Η Οφθαλμολογική Κλινική του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center αποτελείται από δύο σύγχρονες μονάδες, με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό, στις οποίες αντιμετωπίζεται ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά ένα ευρύτατο φάσμα οφθαλμικών παθήσεων.


Παράλληλα έχει πολυετή εμπειρία στις μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς, δεδομένου ότι διαθέτει άδεια λειτουργίας Μονάδας Εφαρμογής Ιστών Κερατοειδούς (Μονάδα Μεταμόσχευσης Κερατοειδούς) από το 2005 (περισσότερες πληροφορίες στη Β' Οφθαλμολογική Κλινική)

Α' Οφθαλμολογική Κλινική

Η Α' Οφθαλμολογική Κλινική αποτελεί μια πολυδιάστατη πρότυπη Οφθαλμολογική μονάδα, στην οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί διαγνωστικά, κλινικά και χειρουργικά ένα ευρύτατο φάσμα παθήσεων των οφθαλμών.

Τηλέφωνο:210-6972122 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Α

Β' Οφθαλμολογική Κλινική

Η Β' Οφθαλμολογική Κλινική αποτελεί μια πλήρη σύγχρονη Οφθαλμολογική μονάδα, η οποία έχει ως στόχο την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική κλινική και χειρουργική αντιμετώπιση των οφθαλμικών παθήσεων των ασθενών.

Τηλέφωνο:210-6972408 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Β