Οφθαλμολογικό

Α' Οφθαλμολογικό Τμήμα

Το Α' Οφθαλμολογικό Τμήμα αποτελεί μια πολυδιάστατη πρότυπη Οφθαλμολογική μονάδα, στην οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί διαγνωστικά, κλινικά και χειρουργικά ένα ευρύτατο φάσμα παθήσεων των οφθαλμών.

Τηλέφωνο:210-6972122 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Α

Β' Οφθαλμολογικό Τμήμα

Το Β' Οφθαλμολογικό Τμήμα αποτελεί μια πλήρη σύγχρονη Οφθαλμολογική μονάδα, η οποία έχει ως στόχο την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική κλινική και χειρουργική αντιμετώπιση των οφθαλμικών παθήσεων των ασθενών.

Τηλέφωνο:210-6972408 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Β