Εταιρική Διακυβέρνηση

Το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, λειτουργώντας υπό υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης, διοικείται από τα ακόλουθα όργανα:

 

Διοικητικό Συμβούλιο ΗΜΙΘΕΑ Α.Ε.

 

 • Χαραμής Θεμιστοκλής, Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος 
 • Φουρλής Βασίλειος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 • Πανεθυμιτάκης Αλέξανδρος, Μέλος Δ.Σ.
 • Χαραλαμπάκης Αριστοτέλης, Μέλος Δ.Σ.

 

Εκτελεστική Επιτροπή

 

Η Διοίκηση υποστηρίζεται στο έργο της από τις παρακάτω επιτροπές:

 • Ιατρικό Συμβούλιο - Medical Advisory Board
 • Επιστημονική Επιτροπή 
 • Επιτροπή Ελέγχου 
 • Επιτροπή Αποδοχών & Εργασιακών Θεμάτων
 • Επιτροπή Κωδικοποίησης Διαδικασιών
 • Επιτροπή Προμηθειών
 • Συμβούλιο Ποιότητας