Εταιρική Διακυβέρνηση

Το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, λειτουργώντας υπό υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης, διοικείται από τα ακόλουθα όργανα:

 

Διοικητικό Συμβούλιο ΗΜΙΘΕΑ Μ.Α.Ε.

 

  • Χαραμής Θεμιστοκλής, Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος 
  • Φουρλής Βασίλειος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
  • Πανεθυμιτάκης Αλέξανδρος, Μέλος Δ.Σ.
  • Χαραλαμπάκης Αριστοτέλης, Μέλος Δ.Σ.

 

Εκτελεστική Επιτροπή

 

Η Διοίκηση υποστηρίζεται στο έργο της από τις παρακάτω επιτροπές:

 

  • Ιατρικό Συμβούλιο – Medical Advisory Board
  • Επιστημονική Επιτροπή
  • Επιτροπή Ελέγχου
  • Επιτροπή Ηθικής και  Δεοντολογίας
  • Συμβούλιο Ποιότητας
  • Επιτροπή Προμηθειών