Εταιρική Διακυβέρνηση

Το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, λειτουργώντας υπό υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης, διοικείται από τα ακόλουθα όργανα:

 

Διοικητικό Συμβούλιο ΗΜΙΘΕΑ Μ.Α.Ε.

 

 • Θεμιστοκλής Χαραμής, Πρόεδρος Δ.Σ. / Εκτελεστικό Μέλος
 • Roberto Greco, Διευθύνων Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος
 • Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, Μέλος Δ.Σ. / Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Ηλίας Τρίγκας, Μέλος Δ.Σ. / Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Ιωάννης Βογιατζής, Μέλος Δ.Σ. / Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Εκτελεστική Επιτροπή

 

Η Διοίκηση υποστηρίζεται στο έργο της από τις παρακάτω επιτροπές:

 

 • Ιατρικό Συμβούλιο – Medical Advisory Board
 • Επιστημονική Επιτροπή
 • Επιτροπή Ελέγχου
 • Επιτροπή Ηθικής και  Δεοντολογίας
 • Συμβούλιο Ποιότητας
 • Επιτροπή Προμηθειών