Χειρουργικό

Τα τμήματα Γενικής Χειρουργικής του Χειρουργικού Τομέα λειτουργούν με έμφαση στην εξατομικευμένη φροντίδα των ασθενών που αναλαμβάνουν, σε προεγχειρητικό, επεμβατικό και μετεγχειρητικό στάδιο. Με σύγχρονη ιατρική τεχνολογία και με κορυφαίο ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό, αντιμετωπίζουν όλο το φάσμα των παθήσεων της Γενικής Χειρουργικής.

Α' Χειρουργικό Τμήμα

Το Α’ Χειρουργικό Τμήμα του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center με οδηγό τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις αντιμετωπίζει με επιτυχία όλο το φάσμα των χειρουργικών παθήσεων της κοιλίας.

Τηλέφωνο:210-6972895 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

A

Β' Χειρουργικό Τμήμα

Το Β’ Χειρουργικό Τμήμα του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center έχει ως στόχο την παροχή καθ’ όλο το 24ωρο (σε τακτική και επείγουσα βάση) υψηλού επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών, όσον αφορά ολόκληρο το φάσμα της Γενικής Χειρουργικής.

Τηλέφωνο:210-6972902 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

B

Γ' Χειρουργικό Τμήμα

Το Γ’ Χειρουργικό Τμήμα του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center εντάσσεται στα πλαίσια του ευρύτερου Χειρουργικού τομέα του Κέντρου.

Τηλέφωνο:210-6972957 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Γ

Δ' Χειρουργικό Τμήμα

Το Δ΄ Χειρουργικό Τμήμα είναι στελεχωμένο από έμπειρο, εξειδικευμένο και άριστα εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό με επίκεντρο τον ασθενή και στόχο την εξατομικευμένη κλινική αντιμετώπιση καθημερινά και επί 24ώρου βάσεως.

Τηλέφωνο:210-6972771 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ

Ε' Χειρουργικό Τμήμα

Η ιατρική ομάδα του Ε' Χειρουργικού Τμήματος βασίζεται στη συλλογική εργασία και προσφέρει στον ασθενή τη μέγιστη και πληρέστερη αντιμετώπιση των προβλημάτων του.

Τηλέφωνο:210-6972895 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ε

Ζ' Τμήμα Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων

Το Τμήμα Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων εξειδικεύεται και ασχολείται με την χειρουργική αντιμετώπιση παθήσεων των ενδοκρινών αδένων.

Τηλέφωνο:210-6979240 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ζ