Χειρουργική

Οι Κλινικές Γενικής Χειρουργικής του Χειρουργικού Τομέα λειτουργούν με έμφαση στην εξατομικευμένη φροντίδα των ασθενών που αναλαμβάνουν, σε προεγχειρητικό, επεμβατικό και μετεγχειρητικό στάδιο. Με σύγχρονη ιατρική τεχνολογία και με κορυφαίο ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό, αντιμετωπίζουν όλο το φάσμα των παθήσεων της Γενικής Χειρουργικής.

Α' Χειρουργική Κλινική

Η Α’ Χειρουργική Κλινική  του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center αντιμετωπίζει με επιτυχία όλο το φάσμα των χειρουργικών παθήσεων της κοιλίας.

Τηλέφωνο:210-6972895 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Α

Β' Χειρουργική Κλινική

Η Β' Χειρουργική Κλινική παρέχει καθ' όλο το 24ωρο - σε τακτική και επείγουσα βάση - με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό ποιοτικές ιατρικές υπηρεσίες βασιζόμενες σε ενδείξεις (evidence-based Medicine), που αφορούν το πεδίο της μη μεταμοσχευτικής Γενικής Χειρουργικής.

Τηλέφωνο:210-6979135 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Β

Γ' Χειρουργική Κλινική

Η Γ’ Χειρουργική Κλινική του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center εντάσσεται στα πλαίσια του ευρύτερου Χειρουργικού τομέα του Κέντρου.

Τηλέφωνο:210-6972957 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Γ

Δ' Χειρουργική Κλινική

Η Δ΄ Χειρουργική Κλινική είναι στελεχωμένο από έμπειρο, εξειδικευμένο και άριστα εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό με επίκεντρο τον ασθενή και στόχο την εξατομικευμένη κλινική αντιμετώπιση καθημερινά και επί 24ώρου βάσεως.

Τηλέφωνο:210-6972771 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ

Ε' Χειρουργική Κλινική

Η Ε΄ Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει  με επιτυχία όλο το φάσμα των παθήσεων  της Γενικής Γαστρεντερικής Χειρουργικής.

Τηλέφωνο: 210-6972895 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ε

ΣΤ' Χειρουργική Κλινική

Η Στ΄ Χειρουργική Κλινική παρέχει εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες με σαφή προσανατολισμό στην Προηγμένη Λαπαροσκοπκή Χειρουργική του πεπτικού συστήματος και του κοιλιακού τοιχώματος (κήλες).

Τηλέφωνο:210-6979017 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΣΤ

Χειρουργική Κλινική Ενδοκρινών Αδένων & Τμήμα Παραθυρεοειδικής Χειρουργικής

Η Χειρουργική Κλινική Ενδοκρινών Αδένων & Τμήμα Παραθυρεοειδικής Χειρουργικής εξειδικεύεται και ασχολείται με την χειρουργική αντιμετώπιση παθήσεων των ενδοκρινών αδένων.

Τηλέφωνο:210-6972941 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Η' Χειρουργική Κλινική

Η Η’ Χειρουργική Κλινική προσφέρει υψηλού επιπέδου σύγχρονες υπηρεσίες έχοντας τον ασθενή στο επίκεντρο.

Τηλέφωνο:210-6972955 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Η

Θ' Χειρουργική Κλινική – Κλινική Ήπατος – Παγκρέατος – Χοληφόρων

Στο Ιατρείο Χειρουργικής Ήπατος, Χοληφόρων και Παγκρέατος (ΗΧΠ), παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσείες υψηλότατου επιπέδου στους ασθενείς με παθήσεις ήπατος, χοληφόρων και παγκρέατος.

Τηλέφωνο:210-6979081 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Θ

Ι' Χειρουργική Κλινική

Η Ι' Χειρουργική Κλινική απαρτίζεται από έμπειρους Χειρουργούς με εξειδίκευση σε μεγάλα κέντρα του εξωτερικού, ειδικότερα στους τομείς της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής των παθήσεων της ορθοπρωκτικής χώρας και της χειρουργικής των ενδοκρινών αδένων.

Τηλέφωνο:210-6972968 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ι

Α΄Χειρουργική Κλινική Μαστού

Η Α΄ Χειρουργική Κλινική Μαστού αποτελεί μια πρότυπη, σύγχρονη ιατρική μονάδα με ειδίκευση στο γυναικείο μαστό.

Τηλέφωνο:210-6972427 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

A

Β΄Χειρουργική Κλινική Μαστού

Η Β΄ Χειρουργική Κλινική Μαστού είναι μια νέα πρωτοποριακή κλινική που ειδικεύεται στην αντιμετώπιση των παθήσεων  του μαστού, με τις πιο σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές και με τη χρήση της καινοτόμου τεχνολογίας.

Τηλέφωνο:210-6972502 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Β

Γ΄ Χειρουργική Κλινική Μαστού

H Γ΄Χειρουργική Κλινική Μαστού προσφέρει εξειδικευμένη  φροντίδα στις καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις του μαστού χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες ογκοπλαστικές τεχνικές.

Τηλέφωνο:2106972441 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Γ

Δ΄ Χειρουργική Κλινική Μαστού

Τηλέφωνο:210-6972874 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ

Ομάδα Χειρουργών - Επικεφαλής Π. Ρουμανάς

Ομάδα Χειρουργών με εμπειρία στις νέες και πρωτοποριακές μεθόδους σε ολόκληρο το φάσμα της γενικής χειρουργικής, προσφέρει στον ασθενή καθημερινά και όλο το 24ωρο (σε τακτική και επείγουσα βάση) υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες με γνώμονα το όφελος του ασθενούς.

Τηλέφωνο:210-6972895 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Ομάδα Χειρουργών - Επικεφαλής τον Κ.Τσιγκρίτη

Τηλέφωνο: 210-6972000 Τηλεφωνικό Κέντρο: 2106972425

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ