Πλαστική, Αισθητική & Επανορθωτική Χειρουργική

Στις Κλινικές Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center εφαρμόζονται σύγχρονες μέθοδοι στο σύνολο των επεμβάσεων της επανορθωτικής και της αισθητικής χειρουργικής. Στελεχωμένες από έμπειρους και ενημερωμένους για τις τελευταίες ιατρικές εξελίξεις και καινοτομίες, πλαστικούς χειρουργούς έχουν στόχο την ασφάλεια και την ικανοποίηση των ασθενών, με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και εξατομικευμένη προσέγγιση.

Α' Κλινική Πλαστικής, Αισθητικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής

Στην Α' Κλινική Πλαστικής, Αισθητικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες Πλαστικής Χειρουργικής.

Τηλέφωνο:210-6972968 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Α

Β' Κλινική Πλαστικής, Αισθητικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής

Στo Β’ Τμήμα Πλαστικής Επανορθωτικής Χειρουργικής εφαρμόζονται οι καλύτερες και πλέον σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και επανορθωτικής πλαστικής χειρουργικής σε προσωποποιημένη βάση με σεβασμό στην προσωπικότητα, την ιστορία και τον κοινωνικό ρόλο των ασθενών που τους εμπιστεύονται και ζητούν τις υπηρ

Τηλέφωνο: Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Β

Γ' Κλινική Πλαστικής, Αισθητικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής

Το Γ’ Τμήμα Πλαστικής, Αισθητικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center καλύπτει όλο το φάσμα των επεμβάσεων της Πλαστικής Χειρουργικής ειδικότητας.

Τηλέφωνο:210-6979023 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Γ

Δ' Κλινική Πλαστικής, Αισθητικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής

Απαρτίζεται από 4 πλαστικούς χειρουργούς, καθένας εκ των οποίων έχει εκπαιδευτεί και εξειδικευτεί σε έναν ή περισσότερους τομείς της ειδικότητας

Τηλέφωνο: Τηλεφωνικό Κέντρο:

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ

Ομάδα Πλαστικών Χειρουργών - Επικεφαλής Ε. Μπέτση

Η ομάδα πλαστικών χειρουργών, με επικεφαλής την Έβελιν Μπέτση, προσφέρει σύγχρονες τεχνικές στον τομέα της αισθητικής και επανορθωτικής χειρουργικής, καθώς και της χειρουργικής των εγκαυμάτων.

Τηλέφωνο:210-6979028 Τηλεφωνικό Κέντρο:210 6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Ομάδα Πλαστικών Χειρουργών - Επικεφαλής Μ. Φραγκούλης

Το ιατρείο όγκων δέρματος είναι μία καινοτομία του ENHC, στο πλαίσιο της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της ορθής θεραπείας των όγκων δέρματος και του μελανώματος.

Τηλέφωνο: Τηλεφωνικό Κέντρο:210 6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ