Πλαστικής, Αισθητικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής

Στα τμήματα Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center εφαρμόζονται σύγχρονες μέθοδοι στο σύνολο των επεμβάσεων της επανορθωτικής και της αισθητικής χειρουργικής. Στελεχωμένα από έμπειρους και ενημερωμένους για τις τελευταίες ιατρικές εξελίξεις και καινοτομίες, πλαστικούς χειρουργούς έχουν στόχο την ασφάλεια και την ικανοποίηση των ασθενών, με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και εξατομικευμένη προσέγγιση.

Α' Τμήμα Πλαστικής, Αισθητικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής

Στο Α' Τμήμα Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες Πλαστικής Χειρουργικής.

Τηλέφωνο:210-6972968 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Α

Β' Τμήμα Πλαστικής, Αισθητικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής

Στo Β’ Τμήμα Πλαστικής Επανορθωτικής Χειρουργικής εφαρμόζονται οι καλύτερες και πλέον σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και επανορθωτικής πλαστικής χειρουργικής σε προσωποποιημένη βάση με σεβασμό στην προσωπικότητα, την ιστορία και τον κοινωνικό ρόλο των ασθενών που τους εμπιστεύονται και ζητούν τις υπηρ

Τηλέφωνο: Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Β

Ομάδα Πλαστικών Χειρουργών - Επικεφαλής Ε. Μπέτση

Η ομάδα πλαστικών χειρουργών, με επικεφαλής την Έβελιν Μπέτση, προσφέρει σύγχρονες τεχνικές στον τομέα της αισθητικής και επανορθωτικής χειρουργικής, καθώς και της χειρουργικής των εγκαυμάτων.

Τηλέφωνο: Τηλεφωνικό Κέντρο:

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ