Ομάδα Πλαστικών Χειρουργών - Επικεφαλής Μ. Φραγκούλης

Το ιατρείο όγκων δέρματος είναι μία καινοτομία του ENHC, στο πλαίσιο της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της ορθής θεραπείας των όγκων δέρματος και του μελανώματος. 

Η ομάδα Πλαστικών Χειρουργών που στελεχώνει το ιατρείο, με επικεφαλής τον Dr. Φραγκούλη Μάριο και την συνεργάτιδα Dr. Δασκαλάκη Μαρία-Άννα, είναι η πλέον εξειδικευμένη στον τομέα αντιμετώπισης του καρκίνου του δέρματος και του μελανώματος.

Βασιζόμαστε στην πολυετή μας εμπειρία για να ωφεληθεί ο ασθενής και η οικογένειά του μέσω της έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας των όγκων δέρματος.

Δραστηριότητες

Η ομάδα του ιατρείου όγκων δέρματος, προσφέρει σύγχρονες τεχνικές στην ιατρική αντιμετώπιση ογκολογικών ασθενών απο το στάδιο της διάγνωσης, της οριστικής χειρουργικής θεραπείας και πλαστικής αποκατάστασης μέχρι την πιθανή παραπομπή σε άλλες ειδικότητες για την μελλοντική παρακολούθηση της νόσου τους.

Στόχος μας είναι η πρόληψη, η βέλτιστη θεραπεία και η ευρύτερη μετάδοση γνώσεων πάνω στην ογκολογία του δέρματος.

Εξοπλισμός

  • Εξεταστήριο στα Εξωτερικά Ιατρεία με προβλεπόμενο εξοπλισμό (εξεταστικό κρεβάτι, μεγεθυντικό φακό, φωτισμό, κίτ αλλαγών κλπ).
  • Χρήση του τμήματος μικρών επεμβάσεων στα Εξωτερικά Ιατρεία.

Ιατρικό Προσωπικό