Πλαστικός Χειρουργός
Επικεφαλής Ομάδας

Επικεφαλής του Ιατρείου Όγκων Δέρματος

Όροφος: 3ος - Κτήριο Α

Τηλέφωνο: 210-6979023

Email : doctor.team.fragkouli@dunant.gr

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Επικεφαλής Ομάδας Πλαστικής Χειρουργικής Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center (2019-σήμερα).
 • Β’ Προ/κη Πανεπιστημιακή χειρουργική κλινική  Λαϊκό νοσ/μιο Αθηνών.Ακαδημαικός υπότροφος.

        Διευθυντής :καθ. Γ. Κουράκλης. (2ος 2015 έως σήμερα).

 • Συνεργάτης Τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής  Νοσοκομείου Α. Συγγρός Πανεπιστημίου Αθηνών

        Διευθυντής: καθ. Χ. Αντωνίου. (5ος 2005 - 2ος 2015). 

 

Εκπαίδευση / Ειδικότητα

 • Διδάκτωρ Πανεπιστήμιου Αθηνών   Βαθμό  Άριστα.
 • Πτυχιούχος  Ιατρικής. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1995  Βαθμό  Λίαν Καλώς
 • Κλινική Πλαστικής Αισθητικής Επανορθωτικής Χειρουργικής & Εγκαυμάτων Γεν. Νοσοκομείου "Κ.Α.Τ ".  Eιδεικευόμενος πλαστικής χειρουργικής (Απρίλιος 2005 έως Μάιο 2005)
  Διευθυντής: Α. Κεπενεκίδης.
 • Α’ Παιδοχειρουργική κλινική του Νοσ/μιου Αγ. Σοφία. (10ος 2004 -4ος 2005)
  Διευθυντής: Θ.Ντόλαντζας.Ειδικευόμενος πλαστικής χειρουργικής.
 • Κλινική Πλαστικής Αισθητικής Επανορθωτικής Χειρουργική & Εγκαυμάτων Γεν. Νοσοκομείου .Ειδεικευόμενος πλαστικής χειρουργικής "Κ.Α.Τ" (4ος 2004 - 9ος 2004)
  Διευθυντής: Α.Λοχαϊτης.
 • Ε’ Ορθοπαιδική Κλινική Γεν. Νοσοκομείου "Κ.Α.Τ " (10ος 2003 -3ος 2004)
  Διευθυντής: Κ. Καραγιάννης.Ειδεικευόμενος
 • Κλινική Πλαστικής Αισθητικής Επανορθωτικής Χειρουργικής & Εγκαυμάτων Γεν. Νοσοκομείου "Κ.Α.Τ " (5ος 2001 - 9ος 2003) 
  Διευθυντής: Α.Λοχαϊτης.Ειδεικευόμενος πλαστικής χειρουργικής
 • Κλινική Γενικής Χειρουργικής Γεν. Νοσοκομείου ¨ΘΡΙΑΣΙΟ¨ Διευθυντής: Ν.Σετάκης.Ειδεικευόμενος γενικής χειρουργικής (5ος 1998 - 5ο 2000)

 

 

 

Μετεκπαίδευση

 • Διδακτορική  Διατριβή Με  γνωστικό αντικείμενο :  « Επιβίωση  τυχαίου επισφαλούς  επιγαστρικού  κρημνού μετά  από διέγερση  του VEGF με  χαλκό στο  ποντίκι».

 

Δημοσιεύσεις

 • Συγγραφικό ΈΡΓΟ Σε Ελληνικά Περιοδικά Συμμετοχή σε 9  
 • Συγγραφικό Έργο Σε Ξένα Περιοδικά (Indexed In Medline) Συμμετοχή σε 13

Δείτε στο ίδιο Τμήμα