Τμήμα Προεγχειρητικού Ελέγχου

Το τμήμα προεγχειρητικού ελέγχου αποτελεί την πρώτη επαφή του ασθενούς με την ολοκληρωμένη ιατρική φροντίδα του νοσοκομείου μας. Ακολουθώντας τις σύγχρονες ιατρικές οδηγίες παγκοσμίως, εκτιμά τη συνολική και ιδίως την καρδιολογική του υγεία, εν όψει κάθε πιθανής χειρουργικής επέμβασης, με ταχεία και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.

Τηλ. Γραμματείας: 210-6972292

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000

Email: preoperative@dunant.gr

Διευθυντής: Παπαβασιλόπουλος Περικλής

 

Δραστηριότητες

Με την προσέλευση του ασθενούς, πραγματοποιείται:

α.  Αιμοληψία για βιοχημικό, αιματολογικό έλεγχο.

β. Ηλεκτροκαρδιογράφημα, μέτρηση αρτηριακής πίεσης, λοιπών ζωτικών.

γ. Καρδιολογική κλινική εξέταση, εκτίμηση και όπου ενδείκνυται  δρομολογείται άμεσα περαιτέρω διαγνωστικός έλεγχος.

 

Τα παραπάνω καταγράφονται και ακολουθούν τον ασθενή στην  διάρκεια της νοσηλείας του.

Ιατρικό Προσωπικό