Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ –  ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ HOSPITAL CENTER ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ INSTAGRAM

ΜΕ ΔΩΡΑ: 4 ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ

ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΑΠΟ 1 ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΣΤΩΝ

 

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού.
  • Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία «ΗΜΙΘΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΗΜΙΘΕΑ Μ.Α.Ε.» (εφεξής καλουμένη η «Διοργανώτρια»), η οποία εδρεύει στη Λεωφόρο Μεσογείων 107, 115-26, Αθήνα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής σελίδας της Διοργανώτριας στο Instagram (https://www.instagram.com/henrydunanthospital/) τον παρόντα Διαγωνισμό (στο εξής «Διαγωνισμός»).
  • Ο Διαγωνισμός διενεργείται με την οργανωτική υποστήριξη της εταιρίας WEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «WEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», που εδρεύει στην Καλλιθέα (οδό Λεωφόρο Συγγρού 362), με Α.Φ.Μ. 997787301, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
  • Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (στο εξής «Όροι»), οι οποίοι θα είναι ανηρτημένοι ως τροποποιούνται (όπως ορίζεται στους όρους 9.11, 17.2 κατωτέρω) στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και συγκεκριμένα στη σελίδα https://www.dunant.gr/el/competition/oroi-simmetoxis-diagonismou/ (εφεξής «Ιστότοπος της Διοργανώτριας»).
  • Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στον Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.
  • Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια προτρέπει το κοινό που επιθυμεί να συμμετάσχει ή συμμετέχει στο Διαγωνισμό να επισκέπτεται τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, προκειμένου να ενημερώνεται για τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις των Όρων καθώς η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

 

 1. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):
  • Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλες οι γυναίκες, οι οποίες είναι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας τους, και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.
  • Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό: α. οι εργαζόμενοι, εκπρόσωποι και μέτοχοι της Διοργανώτριας καθώς και οι συνεργάτες της, οι οποίοι συνδέονται με αυτή είτε με σχέση παροχής υπηρεσιών είτε με σχέση συνεργασίας (π.χ. ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, πράκτορες κ.λπ.), β. οι εργαζόμενοι εκπρόσωποι και μέτοχοι του Αναδόχου γ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) και οι σύζυγοι αυτών, ως επίσης και τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους ανωτέρω, καθώς και γ. τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
  • Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θα θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.
  • O Διαγωνισμός διεξάγεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου και συνεπώς η συμμετοχή σε αυτόν απαιτεί και προϋποθέτει τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, με τον τρόπο που εξειδικεύεται κατωτέρω. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό  θα πρέπει να διαθέτουν ενεργό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συμμετοχές με ψευδή στοιχεία θα ακυρώνονται και ως έγκυρη θα θεωρείται η πρώτη χρονικά επιτυχής υποβολή συμμετοχής.
  • Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και υποδηλώνει αυτόματα την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του καθώς και των όρων εγγραφής και χρήσης του Instagram, καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για τη συμμετοχή και τη διενέργεια του Διαγωνισμού. Το δικαίωμα συμμετοχής υφίσταται για όσο χρόνο διαρκεί ο Διαγωνισμός, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και υποδηλώνει αυτόματα παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Instagram, της Διοργανώτριας και του Αναδόχου σε σχέση με τον Διαγωνισμό. Ο Διαγωνισμός δεν χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται, οργανώνεται ή συνδέεται καθ' οιονδήποτε τρόπο με το Instagram.
  • Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και ο Ανάδοχος δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνον υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια και ο Ανάδοχος δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων εκ των άνω αιτιών. Η Διοργανώτρια και ο Ανάδοχος δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Instagram και την διαδικτυακή σελίδα της (https://www.instagram.com/henrydunanthospital/) με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της συμμετοχής τους.
  • Επίσης, όλοι οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι:

(α) τα προσωπικά στοιχεία τα οποία δηλώνουν οι Συμμετέχοντες δεν ανήκουν σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους,

(β) είναι ενήλικοι, ηλικίας ίσης ή άνω των δεκαοκτώ (18) ετών,

(γ) η προσωπικότητά τους, η υγεία ή/και σωματική τους ακεραιότητα δεν προσβάλλεται ούτε βλάπτεται καθ' οποιονδήποτε τρόπο από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό,

(δ) με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό δεν προσβάλλεται το δικαίωμα της προσωπικότητας ή δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας εμπορικά μυστικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου,

(ε) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η Διοργανώτρια τα προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς παρέχουν για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, με τον τρόπο που περιγράφεται στους παρόντες.

(στ) παρέχουν χωρίς αντάλλαγμα τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στην       Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού, των αποτελεσμάτων του, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των ονομάτων στο διαδίκτυο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά ιστοσελίδα της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή/και του Αναδόχου), ή/και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά και μη περιοριστικά Facebook/Instagram κ.λπ.), παραιτούμενοι του δικαιώματος να αξιώσουν οποιαδήποτε αμοιβή (πέραν του δώρου που θα τους δοθεί) για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

 • Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Οι νικητές, δυνάμει ρητής, έγγραφης συγκατάθεσής τους παρέχουν το δικαίωμα χρήσης οπτικοακουστικού υλικού (μονταρισμένου ή μη) που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, της συμμετοχής τους, της ανάδειξής τους ως νικητών, καθώς και κάθε σχετικού γεγονότος για διαφημιστικούς λόγους. 
 • Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να μην λάβει υπόψη της τη συμμετοχή του συγκεκριμένου συμμετέχοντα ή και στην περίπτωση που τον/την έχει επιλέξει να μην τον/την ανακηρύξει, τελικά, ως νικητή/νικήτρια και να μην του αποδώσει δώρο/έπαθλο για το λόγο αυτό, σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων ή/ και της κείμενης νομοθεσίας.
 • Οι Συμμετέχοντες παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά της Διοργανώτριας σε περίπτωση που η Διοργανώτρια κρίνει ότι πρέπει να διαγραφεί από το Διαγωνισμό για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες Όρους συμμετοχής.

 

 

 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού.
  • H διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι από την 08/03/2024 και ώρα 14:00 μ.μ. έως και την 18/03/2024 και ώρα 23:59 μ.μ. (Διάρκεια).
  • Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα Λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια ή/και ο Ανάδοχος από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας ή του Αναδόχου άλλως παραιτούνται ρητά από οιαδήποτε σχετική αξίωσή τους.
  • Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή συντμήσει τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση, καθώς και να τροποποιεί ή μεταβάλλει τους παρόντες Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής, της κλήρωσης ή/και να ματαιώσει/ακυρώσει συνολικά την πραγματοποίηση του Διαγωνισμού. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το κοινό/οι συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού, οι δε μεταβολές αυτές θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και οι Συμμετέχοντες δεν έχουν οιαδήποτε αξίωση έναντι της Διοργανώτριας ή του Αναδόχου από τις ανωτέρω αιτίες άλλως παραιτούνται ρητά από οιαδήποτε σχετική αξίωσή τους.
  • Οιεσδήποτε τυχόν μεταβολές, τροποποιήσεις των Όρων και σχετικές ανακοινώσεις για το Διαγωνισμό θα αναρτώνται στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και θα υπερισχύουν τυχόν προγενέστερων όρων ή προβλέψεων των Όρων ή αναρτήσεων. Οι Συμμετέχοντες καλούνται να επισκέπτονται από καιρού σε καιρό τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις των Όρων.

 

 1. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό.
  • Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει από την 08/03/2024 και ώρα 14:00 μ.μ. έως και την 18/03/2024 ώρα 23:59 μ.μ. να διαβάσουν την ανάρτηση/ post που δημοσιεύθηκε την 08/03/2024 στη σελίδα της Διοργανώτριας στο Instagram (https://www.instagram.com/henrydunanthospital/), να ενεργοποιήσουν το σύνδεσμο/ link που αναγράφεται στην ανωτέρω ανάρτηση https://www.dunant.gr/el/competition/oroi-simmetoxis-diagonismou/ ώστε να οδηγηθούν στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και να διαβάσουν τους παρόντες Όρους.    
  • Περαιτέρω, ο Συμμετέχων θα πρέπει να απαντήσει με σχόλιο στην ως άνω ανάρτηση στη σελίδα της Διοργανώτριας στο Instagram, σύμφωνα με την περιγραφή της ανάρτησης. Ο Συμμετέχων καλείται στο Instagram να ακολουθήσει τον επίσημο λογαριασμό της ΗΜΙΘΕΑ Μ.Α.Ε. (https://www.instagram.com/henrydunanthospital/) και να κάνει mention με τη χρήση @ μία φίλη του στη συγκεκριμένη ανάρτηση, ενώ έκαστος Συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι για την αναγραφή του ονόματος του/της φίλου/φίλης του, τον/την έχει προηγουμένως ενημερώσει προσηκόντως σχετικά με τον παρόντα Διαγωνισμό και τους παρόντες Όρους Συμμετοχής, τη συμμετοχή του και την αναγραφή του ονόματος αυτού/αυτής και ότι έχει την πλήρη και ανεπιφύλακτη συναίνεση του/της για αυτή την αναφορά και των λοιπών αναρτώμενων στοιχείων του (περιλαμβανομένων των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) και την εκ μέρους τους ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής στο Διαγωνισμό όπως αναφέρονται στο παρόν και αναρτήθηκαν την (08/03/2024) στη σελίδα της Διοργανώτριας (https://www.dunant.gr/el/competition/oroi-simmetoxis-diagonismou), της Διοργανώτριας ή/και του Αναδόχου μη έχουσας οιασδήποτε σχετικής ευθύνης. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος Συμμετέχων δεν έχει εξασφαλίσει την ανωτέρω έγκριση και αποδοχή εκ μέρους των φίλων του δεν θα πρέπει να αναφέρει αυτόν/αυτή στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
  • Όλες οι συμμετοχές, που κρίνονται ως έγκυρες, κατά τα οριζόμενα στον όρο 5.1. των παρόντων Όρων, συμμετέχουν στην κλήρωση. Περαιτέρω, για να είναι έγκυρη η συμμετοχή, το tag θα πρέπει να εμφανιστεί ως ενεργός υπερσύνδεσμος (active hyperlink). Για οποιονδήποτε περιορισμό λόγω ρυθμίσεων απορρήτου στο tag του σχολίου δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια ή ο Ανάδοχος.
  • Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει εκ των υστέρων και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση οποιαδήποτε συμμετοχή της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο.
  • Η Διοργανώτρια και ο Ανάδοχος δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των χρηστών-συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Οποιαδήποτε συμμετοχή, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί από τη Διοργανώτρια σε περίπτωση που δεν πληροί τους όρους συμμετοχής.
  • Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει σε όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, όσες φορές επιθυμεί.
  • Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οιαδήποτε συμμετοχή, της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, να απορρίψει συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους καθώς και να ακυρώσει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες όρους. Ειδικότερα, τυχόν συμμετοχές, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, η δε συμμετοχή θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό.
  • Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά προϊόντος ή οποιασδήποτε άλλης μορφής οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων.

 

 

 

 1. Έγκυρες Συμμετοχές
  • Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για τα Δώρα έχουν μόνον οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον Συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) δεν παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων.
  • Η Διοργανώτρια και ο Ανάδοχος διατηρούν το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια και κρίση να απορρίπτουν μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους και να ακυρώνουν εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους.
  • Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και ο Ανάδοχος μπορούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια και κρίση να ακυρώσουν οιαδήποτε συμμετοχή και μετά την κλήρωση, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

 

 1. Δώρα.
  • Τα δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Δώρα» και έκαστο εξ αυτών το «Δώρο») είναι:

4 νικήτριες θα κερδίσουν: από (1) πακέτο ελέγχου μαστών που περιλαμβάνει 1 3D Μαστογραφία , 1 υπέρηχο μαστών & κλινική εξέταση από εξειδικευμένο ιατρό Χειρουργό Μαστού (από το Κέντρο Μαστού).  

 • Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτών με άλλα δώρα ή η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα ή σε άλλα δώρα ή προϊόντα, σε οποιαδήποτε τιμή.

 

 

 1. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού και Επικοινωνία
  • Κάθε έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό καταχωρείται αμέσως σε λίστα αποκτώντας μοναδικό αύξοντα αριθμό, με τον οποίο θα συμμετέχει στην κλήρωση. Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, κατά τα άνω, με έγκυρες συμμετοχές, και έχουν καταγραφεί στο σύστημα του Αναδόχου για το χρονικό διάστημα της Διάρκειας του Διαγωνισμού, κατά τον όρο 3.
  • Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με ηλεκτρονική κλήρωση στα γραφεία του Αναδόχου , η οποία θα λάβει χώρα στις 19/03/2024 και ώρα 00 μ.μ.. Η κλήρωση θα διεξαχθεί μέσω ειδικού λογισμικού με αυτοματοποιημένο τρόπο, ο οποίος δεν επιδέχεται ανθρώπινης παρέμβασης και  μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παραγωγής τυχαίων κωδικών (ηλεκτρονική κλήρωση). Η Διοργανώτρια δικαιούται να ματαιώσει την κλήρωση ή να μεταβάλει την ημερομηνία διεξαγωγής της. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθείσας κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα ή αποφασιστεί η αλλαγή της ημερομηνίας, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη, προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, ανακοίνωσή της στη διαδικτυακή σελίδα https://www.instagram.com/henrydunanthospital/.
  • Από την ανωτέρω κλήρωση θα αναδειχθούν: τέσσερις (4) νικήτριες, και τρεις (3) επιλαχούσες αναπληρωματικές ανά σειρά κλήρωσής τους σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τη νικήτρια ή δεν αποδεχθεί το Δώρο της.
  • Η ανακοίνωση των νικητριών θα γίνει από τη Διοργανώτρια, μόλις επιβεβαιώσουν οι νικητριών την αποδοχή των δώρων τους, με σχόλιο στην ανάρτηση του Διαγωνισμού στη σελίδα στο Instagram (https://www.instagram.com/henrydunanthospital/) ενώ οι νικήτριες θα ενημερωθούν και μέσω αναφοράς σε story στο Instagram.
  • Οι νικήτριες θα ενημερωθούν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη διεξαγωγή της κλήρωσης μέσω προσωπικού μηνύματος από το Instagram της Διοργανώτριας (https://www.instagram.com/henrydunanthospital/) και θα τους ζητηθεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ενημέρωση να αποστείλουν προσωπικό μήνυμα στο Instagram της Διοργανώτριας (https://www.instagram.com/henrydunanthospital/) με τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο,  ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνο επικοινωνίας, email) προκειμένου η Διοργανώτρια να επιβεβαιώσει τα στοιχεία τους. Η αποστολή του ως άνω προσωπικού μηνύματος στη Διοργανώτρια από τον νικητή αποτελεί δήλωση αποδοχής εκ μέρους του, του Δώρου του Διαγωνισμού.
  • Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε νικήτρια του Διαγωνισμού εντός του χρονικού διαστήματος των σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη λήψη του αρχικού προσωπικού μηνύματος στο Instagram (https://www.instagram.com/henrydunanthospital/) ή σε περίπτωση κατά την οποία οιοσδήποτε νικήτρια αδρανήσει, καθυστερήσει ή/και δεν αποστείλει και επιβεβαιώσει την αποδοχή του Δώρου, δεν εμφανισθεί ή δεν επικοινωνήσει εγκαίρως με τη Διοργανώτρια εντός του ορισμένου από τη Διοργανώτρια χρονικού διαστήματος των σαράντα οκτώ (48) ωρών, ή δηλώσει αδυναμία ή αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο του ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του τυγχάνει άκυρη ή ακυρώσιμη, οιαδήποτε των ανωτέρω περιπτώσεων συνεπάγεται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου και η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον συγκεκριμένο νικητή και νικήτρια και διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει νικητή τον πρώτο επιλαχόντα, που είναι αμέσως επόμενος στη λίστα, τον οποίο θα ενημερώνει με αποστολή προσωπικού μηνύματος στο Instagram (https://www.instagram.com/henrydunanthospital/) και σύμφωνα με την αναφερόμενη στην παράγραφο 7.4 ανωτέρω διαδικασία, η οποία θα τηρείται, σε αυτή την περίπτωση και για τους επιλαχόντες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή ή/και τυχόν επιλαχόντα για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Διοργανώτριας μέχρι την ημέρα που προβλέπεται από τους παρόντες Όρους, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους συγκεκριμένους νικητές και διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει κατά τη διακριτική της ευχέρεια το δώρο που δεν αναζητήθηκε και/ή δεν παραλήφθηκε έγκαιρα από τον νικητή, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον αντίστοιχο νικητή.
  • Επίσης, η νικήτρια που δεν έχει στείλει τα πλήρη στοιχεία του εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών χάνει αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου και η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη, διατηρεί δε το Δικαίωμα να διαθέσει κατά τη διακριτική της ευχέρεια με οποιαδήποτε διαδικασία στον πρώτο επιλαχόντα νικητή το Δώρο που δεν αναζητήθηκε έγκαιρα από τον νικητή, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον αντίστοιχο νικητή.
  • Η επιβεβαίωση των στοιχείων της νικήτριας θα πραγματοποιείται από τη Διοργανώτρια ή/ και τον Ανάδοχο ή, οι οποίες δικαιούνται να εξακριβώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο και κατά την κρίση τους την ταυτότητα και την ηλικία των προσώπων που αποδέχονται τα Δώρα, προ της διάθεσης αυτών σε αυτούς. Ενδεικτικώς, δικαιούται να ζητήσει την επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, που να αποδεικνύει την ταυτότητα του προσώπου
  • Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων όρων των παρόντων Όρων, οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο, καθώς και ο ίδιος ο Διαγωνισμός σε οποιοδήποτε στάδιο -ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης του δώρου- μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που οιαδήποτε συμμετοχή δεν πληροί κάποιον από τους όρους των παρόντων Όρων, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί εκπροθέσμως, (ε) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους και (στ) αν δεν εμφανίσει ο νικητής νόμιμο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητα του και την ηλικία του.
  • Η Διοργανώτρια περιορίζει την ευθύνη της στη διάθεση του δώρου που αναφέρεται ανωτέρω, αποκλειστικά μέσω της στους παρόντες Όρους αναφερόμενης διαδικασίας. Μετά την παραλαβή του δώρου από το νικητή, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ποινική ή αστική ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή/ και αποθετική ζημία, ατύχημα και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί στο νικητή και οποιοδήποτε Συμμετέχοντα ή/ και τρίτο από την εν γένει συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο, την χρήση του δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Επίσης, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό προσώπων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής (πχ. ανηλίκων κάτω των 18 ετών).
  • Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στο δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και δεν υπέχει, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε σχετική υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων ή/και των νικητών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της διάθεσης του Δώρου, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.

 

 1. Διαδικασία Παραλαβής Δώρων.
  • Οι νικητές, μετά την ανάδειξή τους, θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με το ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ HOSPITAL CENTER, με έδρα την Αθήνα, Μεσογείων 107, με τηλέφωνο επικοινωνίας 210 6972547, Email: marketing@dunant.gr, μέχρι την 29η Μαρτίου       2024 προκειμένου να ενημερωθούν για τον προγραμματισμό λήψης των Δώρων (προγραμματισμός ραντεβού).
  • Η πραγματοποίηση των ραντεβού από τις νικήτριες ώστε να λάβουν τα Δώρα του Διαγωνισμού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2024.
 2. Ευθύνη Διοργανώτριας και Αναδόχου.
  • Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται στη διάθεση των Δώρων που περιγράφονται στο Άρθρο 6 των παρόντων Όρων αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, ο Ανάδοχος και η Διοργανώτρια δεν φέρουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε λόγο.
  • Ο Ανάδοχος και η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, ο  Ανάδοχος και η Διοργανώτρια δε φέρουν καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τους Όρους Συμμετοχής και απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.
  • Στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, η Διοργανώτρια, ο Ανάδοχος και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετική με το Διαγωνισμό ή/και με τα Δώρα και τη χρήση τους, και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα.
  • Σε κάθε περίπτωση και στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, τυχόν ευθύνη της Διοργανώτριας ή/και του Αναδόχου από τους παρόντες Όρους Συμμετοχής περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση τυχόν ευθύνη δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια ή σε τυχηρά γεγονότα ή σε γεγονότα ανωτέρας βίας.
  • Οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο αυτού και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου των παρόντων Όρων Συμμετοχής.
  • Η Διοργανώτρια και ο Ανάδοχος δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή ή επιλαχόντα εντός των τασσομένων προθεσμιών.
  • Ο Ανάδοχος καθώς και η Διοργανώτρια μπορούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση τους, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής.
  • Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων, της κείμενης νομοθεσίας. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τον Ανάδοχο ή τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρουν αυτές το βάρος της απόδειξης), οι ως άνω εταιρείες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο. Η Διοργανώτρια αποφασίζει για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος.
  • Η Διοργανώτρια και ο Ανάδοχος δεν φέρουν καμία ευθύνη εάν ο νικητής έχει αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιονδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβει το δώρο του ή αν η συμμετοχή του ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές ο Νικητής χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή του επί του δώρου και το τελευταίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας ή/και του Αναδόχου, οι οποίες απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούνται να προβούν κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική τους ευχέρεια είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος δώρου είτε στην περαιτέρω διάθεσή του.
  • Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού -και σε κάθε περίπτωση μετά την 30/12/2024 κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και του Αναδόχου παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων και/ή νικητών.
  • Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Συμμετοχής του Διαγωνισμού, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στην σελίδα της Διοργανώτριας https://www.dunant.gr/el/competition/oroi-simmetoxis-diagonismou/. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.
  • Όλοι οι συμμετέχοντες δηλώνουν με την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό ότι έλαβαν πλήρη γνώση του συνόλου των παρόντων όρων, τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.
  • Με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος, ο νικητής που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, μπορεί να διεκδικήσει και να παραλάβει το δώρο του, αποκλειστικά και μόνο με την προϋπόθεση της έγγραφης συναίνεσης από τον γονέα ή κηδεμόνα του ή τον ασκούντα νόμιμα τη γονική μέριμνα αυτού.
  • Ο Ανάδοχος φέρει ευθύνη έναντι της Διοργανώτριας για οιαδήποτε ζημία οφειλόμενη σε υπαιτιότητα του Αναδόχου υποστεί η Διοργανώτρια ή τρίτος απορρέουσα από την οργανωτική υποστήριξη του παρόντος Διαγωνισμού, ήτοι προερχόμενη από την κλήρωση του Διαγωνισμού και μόνο.

 

 1. Ρητή Δήλωση/ Συγκατάθεση/ Αποδοχή Συμμετεχόντων
  • Όλοι οι Συμμετέχοντες αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες Όρους και συνεπώς παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας και του Αναδόχου. Αν οποιοσδήποτε Συμμετέχων δεν αποδέχεται τους παρόντες Όρους, υποχρεούται να μην συμμετάσχει στο Διαγωνισμό. Όλοι οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα, καλόπιστα και μέσα στα πλαίσια των Όρων και των συναλλακτικών ηθών και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι τυχόν σχόλια που μπορεί να αναρτήσουν δεν θα θίγουν οποιοδήποτε δικαίωμα είτε της Διοργανώτριας ή του Αναδόχου είτε τρίτου, και ιδιαίτερα το δικαίωμα της προσωπικότητας και το δικαίωμα επί του ονόματος. Η Διοργανώτρια και ο Ανάδοχος διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που οι αναρτήσεις/σχόλιά τους προσβάλλουν την εικόνα της Διοργανώτριας, του Αναδόχου ή τα χρηστά ήθη. Στην περίπτωση αυτή, διαγράφεται άμεσα η συμμετοχή του ενδιαφερομένου.
  • Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η λειτουργία των αναφερομένων στους παρόντες Όρους ιστοσελίδων, δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου κοινωνικής δικτύωσης όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται, και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας και του Αναδόχου , οι οποίες δεν υπέχουν καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος Συμμετέχων έχει αναδειχθεί νικητής παραβιάζοντας τους παρόντες Όρους, με απατηλά μέσα, δεν θα του απονεμηθεί το δώρο του ή θα χάνει αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής του, η δε Διοργανώτρια στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της εναντίον του εν λόγω συμμετέχοντα.

 

 1. Αποκλεισμός Συμμετεχόντων
  • Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους και να ακυρώνει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους. Κατά την ενέργεια οποιασδήποτε προωθητικής ενέργειας, τυχόν σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας, θα διαγράφονται άμεσα.

 

 1. Ακύρωση του Διαγωνισμού/ Τροποποίηση όρων

12.1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντα Διαγωνισμού ή/ και κάθε προωθητικής ενέργειας, να αντικαταστήσει το δώρο με άλλα δώρα ίσης αξίας, κατά την κρίση της, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, καθώς και να μεταβάλλει τους Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει το Διαγωνισμό. Σε περίπτωση που η διάρκεια του Διαγωνισμού τροποποιηθεί, ανακοίνωση για την τροποποίηση θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή σελίδα της Διοργανώτριας www.dunant.gr.

 

 

 1. Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία

13.1.Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή του Αναδόχου  ή/και των συνεργαζόμενων εταιρειών.

13.2.Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, μεταφόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.

13.3.Η Διοργανώτρια και ο Ανάδοχος δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα στοιχεία που συμπληρώνει ο κάθε Συμμετέχων, στους οποίους (Συμμετέχοντες) απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω του Ιστοτόπου της Διοργανώτριας οποιοδήποτε έργο τρίτου ή έργο που προσβάλλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα τρίτου.

 • Κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού, τυχόν αναρτήσεις ή σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας ή/και του Αναδόχου , θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, ο δε Συμμετέχων που ανάρτησε σχόλια κατά τα παραπάνω θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό.

 

 1. Τεχνικά μέσα

14.1.Η Διοργανώτρια ή/και ο Ανάδοχος δεν θα υπέχουν, ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δικά τους έξοδα. Η Διοργανώτρια και ο Ανάδοχος δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.

14.2.Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και ο Ανάδοχος δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο συμμετέχοντα. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και ο Ανάδοχος δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των ως άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αναγνωρίζουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Instagram (https://www.instagram.com/henrydunanthospital/) και της σελίδας https://www.dunant.gr και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας και του Αναδόχου. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και ο Ανάδοχος δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Instagram και την σελίδα Henry Dunant με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού.

14.3.Η Διοργανώτρια και ο Ανάδοχος δεν ευθύνονται για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου της συσκευής του συμμετέχοντα ή του Internet (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής).

14.4.Η Διοργανώτρια ή/και ο Ανάδοχος δε θα ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης του νικητή. Το Δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται με αιτία την προκήρυξη, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πολίτη ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λπ., έναντι της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας ή/και του Αναδόχου θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες.

14.5.Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και ο Ανάδοχος δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού  ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησής τους.

14.6.Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών και των Συμμετεχόντων, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε Συμμετέχων και ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια και ο Ανάδοχος δεν βαρύνονται με οποιαδήποτε ευθύνη ή/και δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του Συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού.

14.7.Η Διοργανώτρια δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών στις οποίες παραπέμπει ο Ιστότοπος μέσω «συνδέσμων», hyperlinks, ή διαφημιστικών δημιουργικών. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι η Διοργανώτρια υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στου οποίους ο Ιστότοπος παραπέμπει ή/και με τους οποίους συνδέεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

 1. Προσωπικά Δεδομένα

15.1.Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους Συμμετέχοντες, τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τα οποία τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια και από τον Ανάδοχο κατ’ εντολή της Διοργανώτριας σύμφωνα με τους ρητώς καθοριζόμενους όρους του παρόντος και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού (συμμετοχή, ανακοίνωση/δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων, ανάδειξη νικητών), την απόδοση των Δώρων, την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς, καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεων της Διοργανώτριας ή/και του Αναδόχου και την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της(GDPR, άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ και στ), σύμφωνα πάντοτε με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

15.2.Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Διοργανώτρια και ο Ανάδοχος είναι:

Α) Για τους Συμμετέχοντες: user name

β) Για τους νικητές: πλέον των ανωτέρω, ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνο επικοινωνίας.

15.3.Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να γίνεται χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε να μην συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό.

15.4.Τα ως άνω δεδομένα θα διατηρούνται από τη Διοργανώτρια για το χρονικό διάστημα και στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

15.5.Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και την παράδοση των δώρων.

15.6.Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος συμμετέχων επιθυμεί να μην γίνει επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων μπορεί να αποσύρει τη συμμετοχή του, επικοινωνώντας, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 έως 16.00, μέσω e-mail στο info@dunant.gr. Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας), επικοινωνώντας στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση. Εάν το αίτημα δεν ικανοποιηθεί, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προβεί  σε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων  στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr.

15.7.Η Διοργανώτρια θα διατηρήσει τα δεδομένα των συμμετεχόντων για όσο διάστημα διαρκεί ο διαγωνισμός και για έξι (6) μήνες, μετά την ολοκλήρωση του, ενώ μετά το πέρας των έξι (6) μηνών, αυτά θα καταστρέφονται.

15.8.Η Διοργανώτρια δεσμεύεται να τηρεί το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων κατά την επεξεργασία αυτών και έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη παραβίασης των προσωπικών δεδομένων. Τυχόν ζητήματα παραβίασης προσωπικών δεδομένων που αφορούν αποκλειστικά τον ιστότοπο/πλατφόρμα Instagram, όπως ενδεικτικά κακόβουλα λογισμικά, κλοπές ταυτότητας, phishing και κάθε άλλη μορφή κυβερνοεπιθέσεων, δεν αφορούν τη Διοργανώτρια.

 

 1. Αποποίηση Ευθύνης

16.1.Η Διοργανώτρια και ο Ανάδοχος δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι Συμμετέχοντες αγνοήσουν τους Όρους και οι Συμμετέχοντες αποδέχονται ότι θα αποζημιώσουν πλήρως τη Διοργανώτρια και τον Ανάδοχο έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων από οποιονδήποτε τρίτο που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των Όρων. Η Διοργανώτρια και ο Ανάδοχος δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν σχόλια των ενδιαφερομένων καθώς και σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ή ελλιπών στοιχείων.

16.2.Η Διοργανώτρια ή/ και ο Ανάδοχος δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου της, η λήψη των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή τέλος, αν τα τηρούμενα από αυτήν αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά. Η Διοργανώτρια και ο Ανάδοχος δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του Συμμετέχοντος δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους οι Συμμετέχοντες αποδέχονται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους.

 

 

 

 1. Λοιποί όροι

17.1.Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και στην Κλήρωση προϋποθέτει και συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας ή/και του Αναδόχου.

17.2.Η Διοργανώτρια και ο Ανάδοχος διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια του παρόντα Διαγωνισμού, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια και κρίση τους καθώς και να μεταβάλλουν τους παρόντες Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσουν τον Διαγωνισμό και συνακόλουθα και την παροχή των Δώρων με σχετική ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας και συγκεκριμένα στη διεύθυνση https://www.dunant.gr/el/competition/oroi-simmetoxis-diagonismou/  Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. Ο Ανάδοχος και η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.

17.3.Η εξακολούθηση της χρήσης του Ιστότοπου της Διοργανώτριας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του Συμμετέχοντος αποδοχή των τροποποιημένων Όρων.

17.4.Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και ο Ανάδοχος ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και του Αναδόχου, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και ο Ανάδοχος  δε φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι και διαρκώς επικαιροποημένοι στη σελίδα    https://www.dunant.gr/el/competition/oroi-simmetoxis-diagonismou/ Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων Όρων.

17.5.Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών Όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών Όρων.

17.6.Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ' επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.

17.7.Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας).  Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τους παρόντες Όρους ισχύουν και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. (Άρθρα 709-712).

.