Οικονομικά Μεγέθη

Έτος 2022

Έτος 2021

 

Έτος 2020

 

Έτος 2019

 

Έτος 2018Έτος 2017

 

Έτος 2016

 

Έτος 2015

 

Έτος 2014