Όραμα & Αποστολή

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Να αποτελέσουμε στο χώρο της υγείας μια ισχυρή ηγετική παρουσία, με νοσοκομειακές υποδομές, τεχνολογία αιχμής και  πρωτοποριακές ιατρικές πρακτικές, προσανατολισμένες πάντα στον άνθρωπο και τις ανάγκες του.

 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Αποστολή μας είναι η διασφάλιση της ποιότητας σε εξατομικευμένες υπηρεσίες υγείας, προς κάθε ασθενή, σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη.

 

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Oι αξίες που διέπουν τη λειτουργία του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center και αποτελούν τον πυρήνα της φιλοσοφίας μας:

Σεβασμός: Σεβόμαστε τις ανάγκες των ασθενών και των οικείων τους, των εργαζομένων και των συνεργατών μας.

Ποιότητα: Διασφαλίζουμε την ποιότητα στην παροχή ιατρικών, νοσηλευτικών και διοικητικών υπηρεσιών.

Γνώση: Επενδύουμε στην καινοτομία και τη γνώση, μέσα από συνεχή εκπαίδευση και εξειδίκευση.

Ακεραιότητα: Αντιμετωπίζουμε τις σχέσεις μας με τους ασθενείς, το προσωπικό και τους συνεργάτες μας με ειλικρίνεια, τιμιότητα και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Ομαδικότητα: Καλλιεργούμε ένα επαγγελματικό περιβάλλον ασφάλειας, συναδελφικότητας, συνεργασίας, διαφάνειας και συνέργειας.

Υπευθυνότητα: Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δράσεις προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, με σεβασμό και φροντίδα στον άνθρωπο και το περιβάλλον.