Ανθρώπινο δυναμικό

Οι άνθρωποί μας

Στο Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center οι άνθρωποί μας είναι η ψυχή μας και αποτελούν το πολυτιμότερο κεφάλαιό μας.

Διαρκής επιδίωξή μας είναι η:

  • διασφάλιση σταθερού εργασιακού περιβάλλοντος.
  • επένδυση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων, μέσα από προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
  • εμπέδωση της αξιοκρατίας και της δικαιοσύνης.
  • ενίσχυση της συνεργασίας, της ομαδικότητας και της συλλογικής προσπάθειας.
  • επιβράβευση του ήθους, της προσφοράς και της αλληλεγγύης.

Η άψογη συνεργασία μεταξύ διοικητικού, νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, έχει ως αποτέλεσμα την προσφορά υπηρεσιών υψηλού επιπέδου για τον ασθενή, που αποτελεί το κέντρο της φροντίδας μας, και τους συγγενείς του.

 

Ευκαιρίες Καριέρας

Εάν επιθυμείτε να υποβάλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, μπορείτε να το αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@dunant.gr