Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Με μικρές ή μεγαλύτερες δράσεις το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center επιστρέφει στην κοινωνία, και, κυρίως, στους συνανθρώπους μας που δεν έχουν εύκολη ή άμεση πρόσβαση στο σύστημα υγείας, ένα μέρος από όσα κερδίζει, απολαμβάνοντας την εμπιστοσύνη αυτών που το επιλέγουν σταθερά χρόνια τώρα για τις υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες του. Χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα, προσφέρει τις ίδιες υπηρεσίες μέσα από σειρά δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, τις οποίες υλοποιεί άλλοτε μόνο του και άλλοτε σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
Οι δράσεις μας αυτές που είναι στοχευμένες σε ηλικιωμένους συνανθρώπους μας, σε απομονωμένους νησιώτες, σε γυναίκες ανασφάλιστες, σε πρόσφυγες και άλλους, υλοποιούνται με την εθελοντική συμμετοχή του προσωπικού μας, ιατρών, νοσηλευτών και των υπολοίπων υπαλλήλων μας, και αναδεικνύουν τη διαρκή δέσμευση του ENHC για έναν ευρύτερο κοινωνικό ρόλο.Πολύτιμο εργαλείο σε πολλές από αυτές τις δράσεις, αποτελεί η Κινητή Μονάδα που διαθέτουμε, ένα κινητό υπερσύγχρονο πολυϊατρείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πλήθος διαφορετικών εκδηλώσεων, ακόμη και για στήριξη μεγάλων αθλητικών γεγονότων.