Καρδιολογία

Ο Καρδιολογικός Τομέας αποτελεί ένα από τα πλέον ολοκληρωμένα και σύγχρονα κέντρα αντιμετώπισης και θεραπείας πάσης φύσης καρδιολογικών ασθενειών. Με 4 απολύτως εξειδικευμένες και εξοπλισμένες Κλινικές που καλύπτουν όλες τις πιθανές ιατρικές πράξεις που ενδεχόμενα απαιτηθούν ανά περιστατικό, διάγνωση, αγωγή, επέμβαση, νοσηλεία, μετεγχειρητική υποστήριξη, με κορυφαία επιστημονικά στελέχη και ειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, παρέχει ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη φροντίδα σε κάθε περιστατικό, και άμεση βοήθεια σε επείγουσες περιπτώσεις. Βασική αποστολή του τμήματος, η ουσιαστική συμβολή στην θεραπεία του πιο ζωτικού οργάνου του ανθρώπινου οργανισμού, τη καρδιάς και των λειτουργιών της.

Α' Καρδιολογική Κλινική/Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδοτών

Η Α΄ Καρδιολογική Κλινική/Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδοτών του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center καλύπτει διαγνωστικά και θεραπευτικά όλο το φάσμα των καρδιακών παθήσεων.

Τηλέφωνο:210-6972142 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Α

Δ' Καρδιολογική Κλινική/Επεμβατικής Καρδιολογίας, Βαλβιδοπαθειών και Δομικών Παθήσεων

Η Δ’ Καρδιολογική Κλινική/ Επεμβατικής Καρδιολογίας και Δομικών Παθήσεων του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center καλύπτει διαγνωστικά και θεραπευτικά όλο το φάσμα των καρδιακών παθήσεων ενηλίκων.

Τηλέφωνο:210-6972339 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ

Ε΄ Καρδιολογική Κλινική/Βαλβιδοπάθειας Καρδίας

Τηλέφωνο:210-6972923 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ε