Καρδιολογικό

Το Καρδιολογικό Τμήμα αποτελεί ένα από τα πλέον ολοκληρωμένα και σύγχρονα κέντρα αντιμετώπισης και θεραπείας πάσης φύσης καρδιολογικών ασθενειών. Με 4 απολύτως εξειδικευμένα και εξοπλισμένα Τμήματα που καλύπτουν όλες τις πιθανές ιατρικές πράξεις που ενδεχόμενα απαιτηθούν ανά περιστατικό, διάγνωση, αγωγή, επέμβαση, νοσηλεία, μετεγχειρητική υποστήριξη, με κορυφαία επιστημονικά στελέχη και ειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, παρέχει ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη φροντίδα σε κάθε περιστατικό, και άμεση βοήθεια σε επείγουσες περιπτώσεις. Βασική αποστολή του τμήματος, η ουσιαστική συμβολή στην θεραπεία του πιο ζωτικού οργάνου του ανθρώπινου οργανισμού, τη καρδιάς και των λειτουργιών της.

Α' Καρδιολογικό Τμήμα/Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδοτών

Tο Α΄ Καρδιολογικό Τμήμα/Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδοτών του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center καλύπτει διαγνωστικά και θεραπευτικά όλο το φάσμα των καρδιακών παθήσεων.

Τηλέφωνο:210-6972142 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Α

Β' Καρδιολογικό Τμήμα/Καρδιακής Ανεπάρκειας και Προληπτικής Καρδιολογίας

Το Β’ Καρδιολογικό Τμήμα (Προληπτικής Καρδιολογίας και Καρδιακής Ανεπάρκειας) αναπτύσσει όλους τους τομείς της σύγχρονης κλινικής και εργαστηριακής Καρδιολογίας τόσο σε διαγνωστικό όσο και θεραπευτικό επίπεδο.

Τηλέφωνο:210-6979272 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Β

Γ' Καρδιολογικό Τμήμα/Επεμβατικής Καρδιολογίας, Βαλβιδοπαθειών

Το Γ' Καρδιολογικό Τμήμα-Επεμβατικής Καρδιολογίας, Βαλβιδοπαθειών του Καρδιολογικού Τομέα του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center αποτελεί ένα άρτια εξοπλισμένο και εξειδικευμένο τμήμα στην επεμβατική καρδιολογία.

Τηλέφωνο:210-6972339 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Γ

Δ' Καρδιολογικό Τμήμα/Επεμβατικής Καρδιολογίας, Βαλβιδοπαθειών και Δομικών Παθήσεων

Το Δ’ Καρδιολογικό Τμήμα/ Επεμβατικής Καρδιολογίας και Δομικών Παθήσεων του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center καλύπτει διαγνωστικά και θεραπευτικά όλο το φάσμα των καρδιακών παθήσεων ενηλίκων.

Τηλέφωνο:210-6972339 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ