Γ' Καρδιολογική Κλινική/Επεμβατικής Καρδιολογίας, Βαλβιδοπαθειών

Η Γ' Καρδιολογική Κλινική-Επεμβατικής Καρδιολογίας, Βαλβιδοπαθειών του Καρδιολογικού Τομέα του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center αποτελεί ένα άρτια εξοπλισμένη και εξειδικευμένη κλινική στην επεμβατική καρδιολογία. Στα πλαίσια της αποστολής της καλύπτει ένα ευρύ φάσμα διαγνωστικών και επεμβατικών ενεργειών όπως στεφανιογραφία, διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αγγείων, ορθόδρομη και ανάδρομη διάνοιξη χρονίως αποφραγμένων στεφανιαίων αρτηριών, διαδερμική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας (TAVI – TAVR), πλήρης καθετηριασμός καρδιάς, βιοψία μυοκαρδίου, βαλβιδοπλαστική μιτροειδούς – πνευμονικής, κατάλυση μεσοκοιλιακού διαφράγματος σε αποφρακτική υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Με έμφαση στις σύγχρονες τεχνικές και την εξατομικευμένη προσέγγιση σε κάθε ασθενή, αποτελεί την «καρδιά» της ολοκληρωμένης φροντίδας των ανθρώπων με καρδιολογικές παθήσεις που χρήζουν επεμβατικής θεραπείας.

Τηλ. Γραμματείας: 210-6972339

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000

Email: interventionalcardiology@dunant.gr

Διευθυντής: Τζίφος Βάιος

Δραστηριότητες

Αναλυτικά στην κλινική πραγματοποιούνται οι παρακάτω εξετάσεις και επεμβάσεις ανά τομέα δράσης: 

 • Διαγνωστικές πράξεις: στεφανιογραφία με ακτινοσκοπική μέθοδο, απεικονίζονται σε κίνηση (κινηματογραφικά) οι αρτηρίες που παρέχουν αίμα στην καρδιά (στεφανιαίες) και συγχρόνως αξιολογείται η λειτουργία και η απόδοση της καρδιάς.
 • Πλήρης καθετηριασμός καρδιάς
 • Μελέτη βαλβιδοπαθειών: εκτίμηση στένωσης και ανεπάρκειας βαλβίδων, αορτικής, μιτροειδούς, πνευμονικής και τριγλώχινας.
 • Πλήρης μελέτη συγγενών καρδιοπαθειών μέτρηση πιέσεων, στεφανιογραφία, αριστερά και δεξιά κοιλιογραφία, αγγειογραφία πνευμονικής αρτηρίας, αορτογραφία, εκτίμηση καρδιακής παροχής, πνευμονικών και περιφερικών αντιστάσεων, ενδοκαρδιακών επικοινωνιών ή επικοινωνιών μεγάλων αγγείων.
 • Βιοψία μυοκαρδίου
 • Παρακέντηση περικαρδίου
 • Θεραπευτικές παρεμβατικές πράξεις 
 • Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών 
 • Πρωτογενής αγγειοπλαστική
 • Ορθόδρομη και Ανάδρομη διάνοιξη χρονίως ολικά αποφραγμένων στεφανιαίων αρτηριών 
 • Αγγειοπλαστική Στελέχους 
 • Αγγειοπλαστική σε βλάβες διχασμού 
 • Αγγειοπλαστική σε σύμπλοκη πολυαγγειακή νόσο 
 • Εμφύτευση βιοαπορροφήσιμων stents 
 • Διαδερμική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας 
 • Περιστροφική αθηρεκτομή (rotablation) 
 • Βαλβιδοπλαστική μιτροειδούς βαλβίδος με μπαλόνι με διαδερμική τεχνική χωρίς εγχείρηση 
 • Βαλβιδοπλαστική πνευμονικής και άλλων βαλβίδων με μπαλόνι
 • Κατάλυση περιοχής του υπερτροφικού μεσοκοιλιακού διαφράγματος με αλκοόλη
 • Παρακέντηση περικαρδίου
 • Αφαίρεση ξένων σωμάτων από την καρδιά ή τα μεγάλα αγγεία

Εξοπλισμός

Ο ειδικός εξοπλισμός που διαθέτει η κλινική είναι: 

 • Δύο αίθουσες αιμοδυναμικού με ψηφιακά ακτινοσκοπικά μηχανήματα Philips Integris και Philips Allura 
 • Μηχάνημα καταγραφής ενδοκοιλοτικών πιέσεων (Record V6 Siemens) 
 • Μηχάνημα μετρήσεως αερίων αίματος (ΟSΜ 3 Ηemoximeter Radiometer, Copenhagen) με συνοδό σύστημα εκτυπωτή (Printer DPU-414 Radiometer Copenhagen)
 • Μηχάνημα εγχυτή σκιαγραφικής ουσίας (Angiomat 6000 LF Digital Injection System) 
 • Σύστημα ενδοστεφανιαίου υπερηχοκαρδιογραφήματος (ΙVUS Galaxy tm2 Boston Scientific) 
 • Συσκευή ενδοαορτικής αντλίας για υποβοήθηση της κυκλοφορίας (System 96 Intra-Aortic Balloon Pump Datascope) 
 • Συσκευή υποστήριξης αναπνευστικής λειτουργίας «ΚΙΟΝ» (SC 7000 Siemens)

Ιατρικό Προσωπικό