Γ' Καρδιολογική Κλινική

Η Γ' Καρδιολογική Κλινική/ Επεμβατικής Καρδιολογίας του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center είναι μια πρότυπη κλινική καλύπτοντας όλο το φάσμα της σύγχρονης καρδιολογίας.

Αποτελείται από μια ομάδα εξειδικευμένων καρδιολόγων στην διάγνωση και θεραπεία της στεφανιαίας νόσου και των δομικών παθήσεων της καρδιάς.

Τηλ. Γραμματείας: 210-6979110 210-6972456

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000

Email: ccardio@dunant.gr

Διευθυντής: Κανακάκης Ιωάννης Γεώργιος

Δραστηριότητες

Καρδιολογικό ιατρείο

 

Τακτικός καρδιολογικός έλεγχος 

Προληπτικός έλεγχος και παρακολούθηση χρόνιων παθήσεων

 • αρτηριακή υπέρταση
 • δυσλιπιδαιμία
 • στεφανιαία νόσο
 • καρδιακή ανεπάρκεια
 • βαλβιδοπάθειες
 • συγγενείς καρδιοπάθειες
 • μυοκαρδιοπάθειες
 • αρρυθμίες
 • έλεγχο καρδιακών συσκευών
 • προαθλητικός έλεγχος
 • προεγχειρητικός έλεγχος
 • παρακολούθηση ογκολογικών ασθενών (ιατρείο καρδιο-ογκολογίας)

 

 

Επεμβατική καρδιολογία

 • Αριστερός και δεξιός καθετηριασμός
 • Αναίμακτη στεφανιογραφία
 • Διαδερμική αγγειοπλαστική
 • Αιμοδυναμική αξιολόγηση αθηρωματικών στενώσεων των στεφανιαίων αρτηριών με την μέτρηση της κλασματικής στεφανιαίας εφεδρείας (FFR)
 • Εκτίμηση στεφανιαίας νόσου με ενδοαγγειακή υπερηχογραφική απεικόνιση (IVUS)
 • Πρωτογενής αγγειοπλαστική
 • Σύμπλοκες αγγειοπλαστικές
 • Αγγειοπλαστική Στελέχους
 • Αγγειοπλαστική σε βλάβες διχασμού
 • Αγγειοπλαστική σε πολυαγγειακή νόσο
 • Αγγειοπλαστική σύμπλοκης στεφανιαίας νόσου με την χρήση περιστροφικής αθηρεκτομής (Rotablation) ή ενδοστεφανιαίας λιθοτριψίας με την χρήση υπερήχων (shockwave)
 • Αγγειοπλαστική χρόνιων ολικών αποφράξεων (CTO)
 • Περικαρδιοκέντηση
 • Βιοψία μυοκαρδίου
 • Διαδερμική σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας /βατού ωοειδούς τρήματος (PFO) με τοποθέτηση ομπρέλας
 • Διαδερμική σύγκλειση ωτίου αριστερού κόλπου
 • Αιμοδυναμική εκτίμηση βαλβιδοπαθειών
 • Αιμοδυναμική εκτίμηση ασθενών με πνευμονική υπέρταση

 

Υπερηχοκαρδιογραφικό εργαστήριο

Η κλινική διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό για την διενέργεια της κλασικής υπερηχοκαρδιογραφίας και των νεότερων υπερηχοκαρδιογραφικών τεχνικών

( stress echo me contrast, διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα, εκΗ κλινική εφημερεύγρast, dση πιέλτίμηση της επιμήκους παραμόρφωσης του μυοκαρδίου GLS ).

Ιατρικό Προσωπικό