Πνευμονολογία

Οι Πνευμονολογικές Κλινικές του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center διαθέτουν έμπειρο και άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό που διαγιγνώσκει, θεραπεύει και αποκαθιστά τις διάφορες πνευμονικές παθήσεις και νόσους των ασθενών που προσέρχονται σ’ αυτά, με τις πλέον σύγχρονες διαγνωστικές μεθόδους και μέσα.

Α' Πνευμονολογική Κλινική

Η Α' Πνευμονολογική Κλινική δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς της σύγχρονης Πνευμονολογίας.

Τηλέφωνο:210-6972959 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Α

Β' Πνευμονολογική Κλινική

Τηλέφωνο:210-6979995 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Β

Γ' Πνευμονολογική Κλινική

Η Γ΄ Πνευμονολογική κλινική του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, έχοντας υψηλού επιπέδου και με αξιόλογη εμπειρία επιστημονικό προσωπικό, καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης κλινικής και επεμβατικής πνευμονολογίας.

Τηλέφωνο:210-6979016 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Γ

Δ' Πνευμονολογική Κλινική

Η Δ΄ Πνευμονολογική κλινική, συνδυάζοντας όλα τα σύγχρονα διαθέσιμα μέσα και την εφαρμοσμένη γνώση, όπως αυτή προκύπτει από τις διεθνείς και εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες, νοσηλεύει και παρακολουθεί περιστατικά που ανήκουν σε ολόκληρο το φάσμα της Κλινικής και Επεμβατικής Πνευμονολογίας.

Τηλέφωνο: Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ

Ε΄ Πνευμονολογική Κλινική

Η E΄ Πνευμονολογική Κλινική αναλαμβάνει, παρακολουθεί και περιθάλπει περιστατικά που αφορούν την Κλινική και Επεμβατική Πνευμονολογία.

Τηλέφωνο:210-6972430 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ε