Πνευμονολογικό

Τα Πνευμονολογικά Τμήματα του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center διαθέτουν έμπειρο και άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό που διαγιγνώσκει, θεραπεύει και αποκαθιστά τις διάφορες πνευμονικές παθήσεις και νόσους των ασθενών που προσέρχονται σ’ αυτά, με τις πλέον σύγχρονες διαγνωστικές μεθόδους και μέσα.

Α' Πνευμονολογικό Τμήμα

Το Α' Πνευμονολογικό Τμήμα δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς της σύγχρονης Πνευμονολογίας.

Τηλέφωνο:210-6972959 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Α

Γ' Πνευμονολογικό Τμήμα

Το Γ΄ Πνευμονολογικό τμήμα του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, έχοντας υψηλού επιπέδου και με αξιόλογη εμπειρία επιστημονικό προσωπικό, καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης κλινικής και επεμβατικής πνευμονολογίας.

Τηλέφωνο:210-6972216 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Γ