Δ' Πνευμονολογική Κλινική

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000

Email: d.pneumonologiko@dunant.gr

Διευθύντρια: Καρύδη Παναγιώτα

Ιατρικό Προσωπικό