Τιμοκατάλογος

Οι αναφερόμενες στον τιμοκατάλογο τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ.

Η ΗΜΙΘΕΑ Μ.Α.Ε. δύναται να αλλάξει τον παρόντα τιμοκατάλογο χωρίς πρότερη ενημέρωση.

Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα αρμόδια τμήματα (Λογιστήριο Εσωτερικών Ασθενών 210 6972390 / Ταμείο Εξωτερικών Ιατρείων 210 6972055-6) για περισσότερες πληροφορίες. 

Loading...