Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας είναι η υπεύθυνη για την άμεση ανταπόκριση και κάλυψη των αναγκών βαρέως πασχόντων ενήλικων ασθενών που χρήζουν εντατικής παρακολούθησης και θεραπείας, κατά τη νοσηλεία τους  ή και κατά τη μεταφορά τους λόγω επείγοντος περιστατικού. Είναι στελεχωμένη από το πλέον έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, που έχει ήδη στο ενεργητικό του παροχή εντατικής φροντίδας σε περισσότερους από 16.000 ασθενείς. Παράλληλα είναι εξοπλισμένη με την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή τελευταίας γενιάς, η οποία διαρκώς αναβαθμίζεται και εμπλουτίζεται ακολουθώντας τα παγκόσμια επιστημονικά επιτεύγματα σε αυτόν τον τομέα.

Τηλ. Γραμματείας: 210-6972359

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000

Email: icu@dunant.gr

 

 

Δραστηριότητες

 • Μηχανική υποστήριξη αναπνοής, prone position 
 • Μέτρηση διοισοφαγείου πίεσης – διαπνευμονικής πίεσης 
 • Monitoring αναπνευστικής λειτουργίας (αναπνευστικής αντλίας, πνευμόνων) 
 • Πλήρες αιμοδυναμικό monitoring 
 • Καθετηριασμός δεξιών καρδιακών κοιλοτήτων 
 • Τοποθέτηση ενδοαορτικής αντλίας 
 • Διασωλήνωση 
 • Διαδερμικές τραχειοστομίες 
 • Αιμοκαθάρσεις / συνεχή αιμοδιηθήσεις 
 • Πλασμαφαιρέσεις 
 • Τοποθέτηση θωρακικού σωλήνα παροχέτευσης 
 • Εκκενωτικές παρακεντήσεις θωρακικής κοιλότητας, περικαρδίου 
 • Βρογχοσκοπήσεις 
 • Γαστροσκοπήσεις – κολονοσκοπήσεις 
 • Γαστροστομίες 
 • Ηλεκτρομυογραφήματα 
 • Transcranial Doppler 
 • Υπέρηχοι καρδιάς – πνευμόνων 
 • Βιοχημικοί παράμετροι: αέρια αίματος, ηλεκτρολύτες, γαλακτικό οξύ κ.λπ. Διατροφή, εντερική παρεντερική 
 • Εξωσωματική οξυγόνωση 
 • Εξωσωματική απομάκριση CO2

Εξοπλισμός

Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center περιλαμβάνει τον εξής εξοπλισμό: 

 • 24 σύγχρονοι αναπνευστήρες 
 • 24 monitors συνεχούς παρακολούθησης ασθενών 
 • 2 μηχανήματα τεχνητού νεφρού 
 • 4 απινιδωτές 
 • 6 βηματοδότες 
 • 4 ηλεκτροκαρδιογράφοι

Ιατρικό Προσωπικό