Πνευμο/γος-Εντατ/γος-Φυματ/γος
Διευθυντής

Β' Πνευμονολογική Κλινική

Συντονιστής Διευθυντής ΜΕΘ

Όροφος: 3ος - Κτήριο Α

Τηλέφωνο: 210-6979995

Email: t.vassilakopoulos@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα