Εντατικολόγος
Αναπληρωτής Διευθυντής

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Όροφος: 2ος (Μ.Ε.Θ)

Τηλέφωνο: 210-6972332

Email: f.perlikos@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα