Εργαστήριο Ύπνου

Το Εργαστήριο Ύπνου είναι το πρώτο και μοναδικό στην Ελλάδα Εργαστήριο - Κέντρο ελέγχου Διαταραχών Ύπνου (ΕΚεΔΥ) με κρατική πιστοποίηση. Δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς της σύγχρονης Ιατρικής του Ύπνου. Παρέχει δυνατότητα διάγνωσης και αντιμετώπισης του συνόλου των διαταραχών κατά τον ύπνο. Η οργάνωση και λειτουργία του βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια και διαθέτει πολυετή εμπειρία στον χώρο. Εξυπηρετεί το σύνολο των εξωτερικών και εσωτερικών ασθενών του νοσοκομείου μας.

Στελέχωση-Λειτουργία

  • Διευθυντής Εργαστηρίου Ύπνου.  Είναι ιατρός πνευμονολόγος που κατέχει την ειδικότητα της Ιατρικής του Ύπνου (Sleep Specialist) με πολυετή εμπειρία στον χώρο. Ο Δντης είναι υπεύθυνος για την ανάλυση, επεξεργασία και γνωμάτευση του συνόλου των μελετών ύπνου που διενεργούνται στο εργαστήριο του νοσοκομείου, καθώς και την κλινική εκτίμηση των εξωτερικών και εσωτερικών ασθενών του νοσοκομείου.
  • Τεχνικοί Εργαστηρίου Ύπνου. Το εργαστήριο διαθέτει τέσσερις εξειδικευμένους τεχνικούς ύπνου που είναι υπεύθυνοι για την συνεχή παρακολούθηση των ασθενών που υποβάλλονται σε μελέτη ύπνου καθ’ όλη την διάρκεια της νύχτας.

Τηλ. Γραμματείας: 210-6972884

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000

Email: sleeplab@dunant.gr

Διευθυντής: Μερμίγκης Χαράλαμπος

 

Δραστηριότητες

  • Διάγνωση και αντιμετώπιση του συνόλου των διαταραχών κατά τον ύπνο όπως:

1. Σύνδρομο υπνικής άπνοιας
2. Αϋπνία διαφόρων μορφών
3. Παραϋπνίες (υπνοβασία, υπνικοί τρόμοι, συγχυτικές αφυπνίσεις, διαταραχή συμπεριφοράς σε ύπνο REM, νόσος νυκτερινών εφιαλτών)
4. Υπερυπνίες (ναρκοληψία, ιδιοπαθής υπερυπνία κλπ.)
5. Παθολογικού τύπου νυκτερινές συμπεριφορές
6. Κιρκαδιανές διαταραχές ύπνου
7. Διαταραχές ύπνου σε ασθενείς με αναπνευστικά, καρδιολογικά, νευρολογικα-νευρομυïκα, μεταβολικά νοσήματα

  • Πολυκαταγραφική μελέτη ύπνου

Αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την διάγνωση των νοσημάτων κατά τον ύπνο. Ο ασθενής κοιμάται σε άνετο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπου με ειδικό υπερ-σύγχρονο εξοπλισμό καταγράφονται οι βασικές λειτουργίες του σώματος του (ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, οφθαλμογράφημα, έλεγχος αναπνευστικής και καρδιακής λειτουργίας, μυογράφημα, καταγραφή οξυγόνωσης κλπ.). Ταυτόχρονα γίνεται βιντεοσκόπηση για καταγραφή πιθανών παθολογικών συμπεριφορών. Σε όλη την διάρκεια του ύπνου η καταγραφή ελέγχεται και οι ασθενείς εξυπηρετούνται άμεσα από τους τεχνικούς και σύμφωνα με της οδηγίες του Διευθυντή του εργαστηρίου.

  • Πολυκαταγραφική μελέτη ύπνου με χρήση αναπνευστικής συσκευής εφαρμογής θετικής πίεσης (μελέτη τιτλοποίησης πιέσεων)

Αποτελεί μελέτη όπως η προηγούμενα αναφερθείσα κατά την οποία όμως χρησιμοποιούνται αναπνευστικές συσκευές για θεραπευτική αντιμετώπιση συνδρόμου υπνικής άπνοιας ή/και συνδρόμων υπο-αερισμού (σε παχυσαρκία, νευρολογικά-νευρομυïκά, αναπνευστικά νοσήματα). 

  • Περιορισμένου τύπου καταγραφές ύπνου

Διενεργούνται με ειδικό εξοπλισμό στον θάλαμο του ασθενούς. Εφαρμόζονται σε περιπτώσεις κλινικής υποψίας συνδρόμου υπνικής άπνοιας για πιθανό προγραμματισμό μελέτης ύπνου, σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς με αδυναμία μετακίνησης στο εργαστήριο ή στα πλαίσια επείγοντος προ- εγχειρητικού ελέγχου ώστε να γίνει κατάλληλη ενημέρωση αναισθησιολόγου και θεράποντος χειρουργού για πιθανό σύνδρομο υπνικής άπνοιας και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.Το εργαστήριο ύπνου διαθέτει ιατρείο παρακολούθησης των ασθενών με διαταραχές αναπνοής κατά τον ύπνο, αλλά και όλα τα λοιπά νοσήματα ύπνου.Επίσης υπάρχει δυνατότητα διάθεσης μηχανημάτων μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού για νοσηλευόμενους ασθενείς σε συνεργασία με τα Πνευμονολογικά Τμήματα του νοσοκομείου

Ιατρικό Προσωπικό