Το ENHC θεωρεί σημαντική τη συμμετοχή των ιατρών του σε κλινικές μελέτες καθώς αυτές αποτελούν το πλέον βασικό στοιχείο για την επιστημονική έρευνα και καινοτόμες ιατρικές θεραπείες. Η διενέργεια κλινικών μελετών αποτελεί μια σημαντική δραστηριότητα της Κλινικής μας καθώς δίνει τη δυνατότητα σε ασθενείς που πληρούν τα κριτήρια να έχουν πρόσβαση σε νέες θεραπείες πριν αυτές διατεθούν σε ευρύτερο πληθυσμό και να βοηθούν ενεργά την επιστημονική έρευνα. Η διαδικασία διεξαγωγής των κλινικών μελετών στο ENHC γίνεται σε απόλυτη συμμόρφωση με το ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο με κύριο γνώμονα την ασφάλεια των ασθενών που συμμετέχουν σ’ αυτές.

Η επιτυχία των κλινικών μελετών εξαρτάται από τη συμμετοχή ασθενών και γι’ αυτό σας καλούμε σε περίπτωση που θα θέλατε να συμμετάσχετε και να βοηθήσετε στην προαγωγή της επιστημονικής έρευνας να επικοινωνήσετε με τον θεράποντα ιατρό σας ώστε να σας κατευθύνει για περισσότερες πληροφορίες προς τους εξειδικευμένους ερευνητές.

MH MIΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΣΤΑΔΙΟ 3

Στο στάδιο 3, ο καρκίνος του πνεύμονα δεν έχει επεκταθεί έξω από τον θώρακα, είναι όμως ανεγχείρητος. Η κλασσική θεραπεία στις περιπτωσεις αυτές είναι ο συνδυασμός της χημειοθεραπείας με την ακτινοθεραπεία, ακολουθούμενη από ανοσοθεραπεία συντήρησης. Στην Δ' Ογκολογική Κλινική του Ερρίκος Ντυνάν είναι διαθέσιμες δυο κλινικές μελέτες για το στάδιο αυτό, οι οποίες δίνουν την δυνατότητα στον/στην ασθενή να λάβει συνδυασμό δυο ανοσοθεραπευτικών φαρμάκων, είτε κατά την διάρκεια της χημειο-ακτινοθεραπείας, είτε κατά την διάρκεια της ανοσοθεραπείας συντήρησης

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Δ' Ογκολογική Κλινική του Νοσοκομείου, τηλ. 21069723246.

Υπεύθυνος: Παθολόγος Ογκολόγος Ιωάννης Μούντζιος, Διευθυντής Δ' Ογκολογικής Κλινικής

MH MIΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΣΤΑΔΙΟ 4 (ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ)

Στο στάδιο αυτό, ο καρκίνος του πνεύμονα έχει δώσει μεταστάσεις σε απομακρυσμένα όργανα, όπως το ήπαρ, τα οστά, τα επινεφρίδια και ο εγκέφαλος. Στο στάδιο αυτό, η θεραπεία παντα εξατομικεύεται. Στην Δ' Ογκολογική Κλινική του Νοσοκομείου υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας εκτεταμενου γονιδιακού ελέγχου, με βάση τα αποτελέσματα του οποίου καθορίζεται η κατάλληλη θεραπεία. Σε ασθενείς με υψηλή έκφραση του δεικτη της ανοσοθεραπείας PD-L1 (>50%), υπάρχουν διαθεσιμες κλινικές μελέτες με την προσθήκη μοριακών θεραπειών ή ειδικών φαρμακων που αποτελούν σύμπλοκο μονοκλωνικού αντισώματος-χημειοθεραπείας (antibody-drug conjugates). Σε ασθενείς που εχουν μεταλλάξεις στο γονίδιο EGFR και παρουσιάζουν επιδείνωση της νόσου υπάρχει διαθέσιμη κλινική μελέτη με διπλή μοριακή στόχευση. Σε ασθενείς με μεταλλάξεις του γονιδίου KRAS υπάρχουν διαθέσιμες κλινικές μελέτες με τους νεότερους KRAS αναστολείς ή σε συνδυασμούς με ανοσοθεραπεία ή antibody-drug conjugates. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Δ' Ογκολογική Κλινική του Νοσοκομείου, τηλ. 21069723246

Υπεύθυνος: Παθολόγος Ογκολόγος Ιωάννης Μούντζιος, Διευθυντής Δ' Ογκολογικής Κλινικής

ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ MH MIΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ - ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Πρόκειται για μια ομάδα ασθενών με δύσκολη πρόγνωση και περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές. Στην Δ' Oγκολογική Κλινική είναι διαθέσιμη μια ευρεία γκάμα θεραπευτικών επιλογών ανάλογα με το μοριακό προφίλ κάθε όγκου. Υπάρχουν κλινικές μελέτες για ασθενείς με μεταλλάξεις σε συγκεκριμένα ογκογονίδια ή μελέτες με 

 σύμπλοκο μονοκλωνικού αντισώματος-χημειοθεραπείας (antibody-drug conjugates) για ασθενείς που δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη μετάλλαξη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Δ' Ογκολογική Κλινική του Νοσοκομείου, τηλ. 21069723246

Υπεύθυνος: Παθολόγος Ογκολόγος Ιωάννης Μούντζιος, Διευθυντής Δ' Ογκολογικής Κλινικής

 

 

ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΝΟΣΟΣ

Πρόκειται για ασθενείς με μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα, ο οποίος είναι περιορισμένος μέσα στον θώρακα και δύναται να ακτινοβοληθει. Η κλασική θεραπεία στις περιπτωσεις αυτές είναι ο συνδυασμός της χημειοθεραπείας με την ακτινοθεραπεία, που ονομάζεται χημειο-ακτινοθεραπεία. Στην Δ' Ογκολογική Κλινική του Νοσοκομείου είναι διαθέσιμη κλινική μελέτη που δίνει την δυνατότητα στους ασθενείς να λάβουν και ανοσοθεραπεία παράλληλα με την χημειο-ακτινοθεραπεία και στην συνεχεια ανοσοθεραπεία μαζί με μοριακό αναστολέα ως θεραπεία συντήρησης

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Δ' Ογκολογική Κλινική του Νοσοκομείου, τηλ. 21069723246

Υπεύθυνος: Παθολόγος Ογκολόγος Ιωάννης Μούντζιος, Διευθυντής Δ' Ογκολογικής Κλινικής

ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ-ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΝΟΣΟΣ

Πρόκειται για ασθενείς με μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα, ο οποίος έχει δώσει μεταστάσεις σε απομακρυσμένα όργανα, όπως είναι το ήπαρ, τα οστά, τα επινεφρίδα ή ο εγκέφαλος. Η κλασική θεραπεία στις περιπτώσεις αυτές είναι ο συνδυασμός της χημειοθεραπείας με την ανοσοθεραπεία, που ονομάζεται χημειο-ανοσοθεραπεία. Στην Δ' Ογκολογική Κλινική του Νοσοκομείου είναι διαθέσιμες δυο  κλινικές μελέτες που δίνουν την δυνατότητα στους ασθενείς να λάβουν είτε διπλή ανοσοθεραπεία με σκοπό να αποτραπεί η υποτροπή, είτε θεραπεία συντήρησης με ανοσοθεραπεία και βιολογικό παράγοντα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Δ' Ογκολογική Κλινική του Νοσοκομείου, τηλ. 21069723246

Υπεύθυνος: Παθολόγος Ογκολόγος Ιωάννης Μούντζιος, Διευθυντής Δ' Ογκολογικής Κλινικής

 

ΝΕΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΝΗΜΗΣ

Η Β΄ Νευρολογική κλινική του Eρρίκος Ντυνάν Hospital Center πραγματοποιεί ερευνητική μελέτη που αφορά ασθενείς με ήπιες διαταραχές μνήμης που βρίσκονται είτε σε ήπια νοητική έκπτωση (πριν προχωρήσουν σε άνοια) είτε σε πρώιμο στάδιο της νόσου Alzheimer. 

Στη συγκεκριμένη μελέτη διερευνάται η ουσία semaglutide στη θεραπευτική προσέγγιση των παραπάνω ασθενών με εντατική παρακολούθηση (νευρολογική εξέταση, πλήρης εργαστηριακός έλεγχος, νευροψυχολογικές δοκιμασίες). 

Η μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση της ευεργετικής δράσης της ουσίας semaglutide στους συγκεκριμένους ασθενείς.

Η μελέτη έχει ξεκινήσει να στρατολογεί ασθενείς από το Νοέμβριο του 2021 και συνεχίζεται.

Περαιτέρω πληροφορίες και ραντεβού αξιολόγησης για την πιθανή ένταξη στη μελέτη στο τηλέφωνο 2106979038.