Β' Νευρολογική Κλινική

Η B' Νευρολογική Κλινική καλύπτει το πλήρες φάσμα των νευρολογικών νοσημάτων και διαταραχών του κεντρικού και περιφερικού νευρικού συστήματος είτε σε επείγουσα είτε σε τακτική βάση. Κατά την επείγουσα αντιμετώπιση διενεργούνται οι διεθνώς εγκεκριμένες διαγνωστικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις για τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια συμπεριλαμβάνων των τεχνικών θρομβόλυσης, θρομβεκτομής και εμβολισμού σε συνεργασία με άλλες θεραπευτικές και διαγνωστικές ομάδες υψηλής εξειδίκευσης του νοσοκομείου μας. Επίσης αποτελεσματικά αντιμετωπίζονται τα οξέα σύνδρομα  επιληπτικών, ημικρανικών, συγχυτικών, κωματωδών καταστάσεων,  κεφαλαλγιών, πολυνευροπαθειών, μυασθενικών κρίσεων, ιλίγγων και λοιμώξεων του ΚΝΣ. Στα τακτικά νευρολογικά ιατρεία διερευνώνται και αντιμετωπίζονται οι χρόνιες νευρολογικές παθήσεις, στο ειδικό ιατρείο σκλήρυνσης οι απομυελινωτικές παθήσεις και στο ειδικό ιατρείο μνήμης οι διαταραχές μνήμης και τα ανοϊκά σύνδρομα. Το ιατρικό προσωπικό της Κλινικής διαθέτει υψηλή εμπειρία,  εξειδίκευση και ερευνητικό έργο ιδιαίτερα στη νευροανοσολογία, τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, τη νευροφυσιολογία και τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια.

Τηλ. Γραμματείας: 210-6979038

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000

Email: b.neurologikodpt@dunant.gr

Διευθυντής: Κωνσταντίνος Κυλιντηρέας και Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου

Δραστηριότητες

Στους νοσηλευόμενους ασθενείς γίνεται πλήρης διερεύνηση με τη βοήθεια εργαστηρίων και του προηγμένου ακτινολογικού τμήματος του νοσοκομείου, ενώ στην αντιμετώπιση παρέχεται ισχυρή υποστήριξη στα επείγοντα νευρολογικά περιστατικά από το τμήμα επειγόντων, τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, το Επεμβατικό Νευροακτινολογικό τμήμα, τις Νευροχειρουργικές, Παθολογικές, Καρδιολογικές κλινικές.

  • Γενικό Νευρολογικό Ιατρείο

Στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Γενικής Νευρολογίας διερευνώνται και λαμβάνουν εξειδικευμένη συμβουλευτική και αντιμετώπιση τα χρόνια νευρολογικά περιστατικά.

Επιπλέον διενεργούνται εγχύσεις αλλαντικής τοξίνης στα ενδεδειγμένα σύνδρομα κεφαλαλγίας, σπαστικότητας και δυστονιών.

  • Ειδικό Ιατρείο μνήμης – Επιστημονικά υπεύθυνη ΚΓ Γιαννοπούλου

 Στόχοι

  • Να διαγιγνώσκει έγκαιρα οποιαδήποτε μορφή άνοιας
  • Να εντοπίζει την αιτία κάθε διαταραχής μνήμης
  • Να καθοδηγεί κατάλληλα στην κάθε περίπτωση

Λειτουργία

Α. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Β. ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ – ΠΛΗΡΗΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - Επιστημονικά υπεύθυνη Αθανασία Λιοζίδου

Γ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Δ. ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ε. ΝΟΣΗΛΕΙΑ  περιστατικών που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης (οσφυονωτιαία παρακέντηση για προσδιορισμό βιοδεικτών στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό, εκκενωτική παρακέντηση, λοιπές εξειδικευμένες εξετάσεις)

ΣΤ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:

α. ΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ

-Συμβουλευτική για τους πάσχοντες, τους περιθάλποντες, την οικογένεια

-Μαθήματα Νοητικής ενδυνάμωσης

β. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες

Ζ. Διασύνδεση με Κοινωνικές Υπηρεσίες  - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

Η. TEKMHΡΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Θ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΟ ALZHEIMER

 

  • Ειδικό Ιατρείο Σκλήρυνσης – Επιστημονικά υπεύθυνος Καθηγητής Κ. Κυλιντηρέας

Διαγιγνώσκονται και παρακολουθούνται ασθενείς με απομυελινωτικά νοσήματα: Σκλήρυνση κατά Πλάκας και σπάνιες μορφές της (ογκόμορφη απομυελίνωση, Οπτική Νευρομυελίτιδα, απομυελίνωση με αντι MOG αντισώματα, εφηβική πολλαπλή Σκλήρυνση). Επιπλέον καθορίζονται με σαφήνεια οι μιμητικές της νόσου μορφές (MS Mimickers).

Διενεργείται νευρολογική εξέταση από τον Καθηγητή Κ. Κυλιντηρέα με παράλληλη πλήρη ακτινολογική και ανοσολογική διερεύνηση.

Παραπέμπονται για νοσηλεία ασθενείς

- για διενέργεια οσφυονωτιαίας παρακέντησης

- για θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα

- που χρήζουν ανοσοκατασταλτικής αγωγής

- με υποτροπές ανθεκτικές στα κορτικοειδή ή οπτική νευρομυελίτιδα που χρήζουν πλασμαφαίρεσης – σε συνεργασία με την αιματολογική κλινική 

- σε υποτροπή της νόσου για ενδοφλέβια χορήγηση κορτιζόνης

Εξοπλισμός

Νευροφυσιολογικό Εργαστήριο – Επιστημονικά Υπεύθυνος Καθηγητής Θωμάς Ζαμπέλης

Α. Ηλεκτρομυογραφία: Διερευνώνται οι παθήσεις του περιφερικού νευρικού συστήματος, οι μυοπάθειες, οι προσθιοκερατικές βλάβες με μέτρηση ταχυτήτων αγωγής και ηλεκτρομυογραφικό έλεγχο καθώς και η μυασθένεια και οι άλλες παθήσεις της νευρομυικής σύσπασης με δοκιμασία επαναλαμβανόμενων ερεθισμάτων (Desmedt) και μελέτη μονήρους μυικής ίνας (Jitter).

B. Ηλεκτροεγκεφαλογραφία: Μελετώνται τα επιληπτικά σύνδρομα και οι διαταραχές επιπέδου συνείδησης σε εξωτερικούς, νοσηλευόμενους ασθενείς και ασθενείς της ΜΕΘ. Η διαγνωστική διαδικασία επιτελείται και επιβλέπεται από την Επιμελήτρια Α΄ Αναστασία Καμινιώτη, μετεκπαιδευθείσα στο συγκεκριμένο τομέα.

Ιατρικό Προσωπικό