Ιατρείο Καρδιοογκολογίας

Σήμερα, τόσο οι καρδιοπάθειες όσο και οι νεοπλασίες, σε μεγάλο ποσοστό, τείνουν να λάβουν τα χαρακτηριστικά χρόνιας πάθησης η οποία απαιτεί διαχρονική παρακολούθηση και θεραπεία. Ο ταχέως αυξανόμενος αριθμός Ογκολογικών ασθενών, η αυξημένη επιβίωσή τους, καθώς και η εμφάνιση καινούργιων θεραπευτικών επιλογών οι οποίες εμφανίζουν επιπλοκές από το καρδιαγγειακό σύστημα επιβάλλουν στους ειδικούς στην Κάρδιο-Ογκολογία να εμπλέκονται σε όλα τα στάδια φροντίδας των ασθενών με καρκίνο: από την ενημέρωση των πιθανών επιπλοκών της θεραπείας έως τη πιθανή αντιμετώπιση ή και πρόληψη των ανεπιθύμητων καρδιαγγειακών επιπλοκών με στόχο την άμβλυνση του αυξημένου καρδιαγγειακού κινδύνου.

Η επιτυχία της προσπάθειας αυτής εξαρτάται από τη συνεργασία των Ογκολόγων και Καρδιολόγων και την αποδοχή από την ιατρική κοινότητα και του συστήματος υγείας. Στόχος η δημιουργία εξειδικευμένων κέντρων που να μπορούν να μεταλαμπαδεύσουν τη γνώση και την εμπειρία και να προωθήσουν την έρευνα και έτσι να γίνει εφικτή η δημιουργία ενός δικτύου ιατρικών εξειδικευμένων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου για την ολιστική αντιμετώπιση του ασθενούς.

Σκοπός του Καρδιο-Ογκολογικού Ιατρείου είναι η διερεύνηση, η πρόληψη, η θεραπευτική αντιμετώπιση και η διαχρονική παρακολούθηση των ασθενών με νεοπλασία οι οποίοι παρουσιάζουν καρδιακές επιπλοκές ως συνέπεια της αντι-νεοπλασματικής αγωγής.

Επίσης, αφορά και τους ασθενείς με γνωστή καρδιοπάθεια στους οποίους προκύπτει θεραπευτική αντιμετώπιση νεοπλασίας με πιθανή καρδιοτοξικότητα.

Δραστηριότητες

  • Στο Καρδιο-Ογκολογικό Ιατρείο εξετάζονται προληπτικά όλοι οι ασθενείς με νεοπλασία οι οποίοι πρόκειται να υποβληθούν σε αντι-νεοπλασματική θεραπεία (πχ. χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία κλπ.) προκειμένου να δημιουργηθεί ο καρδιολογικός φάκελος του ασθενούς (baseline). Τα δεδομένα του ασθενούς θα παρακολουθούνται διαχρονικά, κατά τη διάρκεια και μετά την αντι-νεοπλασματική αγωγή, προκειμένου να εκτιμηθεί η ανάπτυξη καρδιοτοξικότητας.
  • Σε περίπτωση καρδιοτοξικότητας χορηγείται η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.
  • Σε καρδιοπαθείς που αναπτύσσεται νεοπλασία και θα πρέπει να λάβουν αντι- νεοπλασματική αγωγή γίνεται η κατάλληλη προσαρμογή της αγωγής προκειμένου να αποφευχθούν καρδιοτοξικές επιπλοκές.

Το Ιατρείο Καρδιο-Ογκολογίας λειτουργεί καθημερινά καθημερινά 11-12 πμ. κατόπιν ραντεβού στα τηλέφωνα 210-6972004 ή εσωτ. 1004 σε ειδικό γραφείο από τους ιατρούς της Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής (κκ. Βουμβουράκη Α. και Τύμπα Κ.) υπό την εποπτεία του Διευθυντού της Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής Καθηγητού κ. Τουμανίδη Σ.

Εξοπλισμός

Το Καρδιο-Ογκολογικό ιατρείο, σε συνεργασία με το τμήμα Πληροφορικής του νοσοκομείου, δημιούργησε πρότυπο ηλεκτρονικό φάκελο για κάθε ασθενή. Με τον τρόπο αυτό καταχωρούνται τα στοιχεία της ογκολογικής θεραπείας που ενδιαφέρουν τον Καρδιολόγο,  καθώς και ο διαγνωστικός έλεγχος και η θεραπεία που προτείνει ο Καρδιολόγος για ενημέρωση του Ογκολόγου. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δημιουργία προσωπικού φακέλου του ασθενούς στο Καρδιο-Ογκολογικό ιατρείο για τη ολοκληρωμένη παρακολούθηση της πορείας του ασθενούς διαχρονικά. Το πρόγραμμα αυτό έχει ήδη εγκατασταθεί στις 4 Ογκολογικές Κλινικές, με προοπτική την περαιτέρω επέκτασή του στις κλινικές που εμφανίζουν ανάλογο ενδιαφέρον.

Στη διάθεση του Καρδιο-Ογκολογικού Ιατρείου βρίσκεται ο εξοπλισμός της Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής για την εκτέλεση τόσο των αναίμακτων όσο και των επεμβατικών πράξεων, του Ακτινολογικού Εργαστηρίου καθώς και του τμήματος Πυρηνικής Καρδιολογίας του νοσοκομείου μας.