Αιματολογικό

Αιματολογικό Τμήμα

Το Αιματολογικό Τμήμα δραστηριοποιείται διερευνητικά, διαγνωστικά, θεραπευτικά σε όλους τους τομείς της Κλινικής και Εργαστηριακής Αιματολογίας, καθώς και στην παρακολούθηση όλων των νοσημάτων του αίματος και, κυρίως, τις αιματολογικές κακοήθειες.

Τηλέφωνο:210-6972489 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ