Αιματολογία

Α' Αιματολογική Κλινική

Η Αιματολογική Κλινική δραστηριοποιείται διερευνητικά, διαγνωστικά, θεραπευτικά σε όλους τους τομείς της Κλινικής και Εργαστηριακής Αιματολογίας, καθώς και στην παρακολούθηση όλων των νοσημάτων του αίματος και, κυρίως, τις αιματολογικές κακοήθειες.

Τηλέφωνο:210-6972489 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Β' Αιματολογική Κλινική

Τηλέφωνο:210-6972461 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ