Α' Αιματολογική Κλινική

Η Α' Αιματολογική Κλινική δραστηριοποιείται διερευνητικά, διαγνωστικά, θεραπευτικά σε όλους τους τομείς της Κλινικής και Εργαστηριακής Αιματολογίας, καθώς και στην παρακολούθηση όλων των νοσημάτων του αίματος και, κυρίως, τις αιματολογικές κακοήθειες. Στόχος της Κλινικής είναι η παροχή υπηρεσιών διεθνούς επιπέδου σε συνεργασία και με άλλες κλινικές. Στα πλαίσια αυτά διαρκώς εξελίσσεται ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανταποκριθεί στις μεγάλες ανάγκες των αιματολογικών ασθενών, αλλά και στην εφαρμογή των καινοτόμων θεραπειών που εφαρμόζονται στον τομέα της Αιματολογίας.

Τηλ. Γραμματείας: 210-6972489

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000

Email: Hematologydpt@dunant.gr

Διευθύντρια: Βερβεσού Ελισάβετ - Χριστίνα

Δραστηριότητες

  • Νοσηλεία αιματολογικών ασθενών: είτε ως εσωτερικοί στη Κλινική, νοσηλευόμενοι στις διάφορες Νοσηλευτικές Κλινικές, είτε στην εξειδικευμένη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας (ODC) 
  • Συνεργασία με άλλες ειδικότητες για την πλήρη αντιμετώπιση των αιματολογικών ασθενών σε πολυεπιστημονική βάση. Συμμετέχει και παρουσιάζει τα αιματολογικά περιστατικά στο Ογκολογικό Συμβούλιο που πραγματοποιείται στο Νοσηλευτήριο, δύο φορές τον μήνα, με την παρουσία ιατρών όλων των σχετιζόμενων ειδικοτήτων. (Ακτινολόγοι, Παθολογοανατόμοι, Ακτινοθεραπευτές, Ογκολόγοι κ.α.) 
  • Αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων /στελεχιαίων κυττάρων περιφερικού αίματος σε αιματολογικά νοσήματα, όποτε αυτή απαιτείται σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες. Διαθέτει μονάδα αφαίρεσης και συνεργάζεται με το Τμήμα Αιμοδοσίας για την συλλογή και φύλαξη των PBSCs. 
  • Θεραπευτικές πλασμαφαιρέσεις για την αντιμετώπιση όχι μόνο αιματολογικών νοσημάτων, αλλά και νοσημάτων άλλων ειδικοτήτων (π.χ. Νευρολογικών κ.α.) στα οποία έχει ένδειξη. 
  • Συμβουλευτική αιματολογική κάλυψη σε ασθενείς άλλων κλινικών όλων των ειδικοτήτων 
  • Εφημερεύει σε 24ωρη καθημερινή βάση για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) 
  • Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο, το οποίο λειτουργεί καθημερινά και περιλαμβάνει: 

- Γενικό Ιατρείο 

Συμβουλευτική και διαγνωστική προσέγγιση περιστατικών, παρακολούθηση των ασθενών του τμήματος σε τακτική και επείγουσα εξωτερική βάση, συγκέντρωση δεδομένων των αναγκών και ιδιαιτεροτήτων των αιματολογικών ασθενών 

- Ιατρείο Πήξης - Αιμόστασης 

Διερεύνηση διαταραχών της πήξης του αίματος έλεγχος θρομβοφιλίας ρύθμιση αντιπηκτικής αγωγής. 

- Ιατρείο 

Για τη διενέργεια οστεομυελικής βιοψίας- στερνικής παρακέντησης, τη διενέργεια θεραπευτικής αιμαφαίρεσης, την ενδοφλέβια και υποδόρια χορήγηση φαρμάκων όπως Fe, Διφωσφωνικών κ.α., (ιατρικές πράξεις για τις οποίες δεν απαιτείται εισαγωγή στο Τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας, και γίνονται υπό την παρουσία Ιατρού της Κλινικής με τη βοήθεια εξειδικευμένου νοσηλευτικού προσωπικού) 

  • Aρχειοθέτηση Περιστατικών: Στην Γραμματεία του τμήματος φυλάσσονται αρχεία με φακέλους καταγραφής και παρακολούθησης των Αιματολογικών ασθενών του και ξεχωριστό αρχείο καταγραφής των ασθενών που επισκέπτονται το Εξωτερικό Ιατρείο. 
  • Ερευνητικό Έργο: α) σε Κλινικές μελέτες σε συνεργασία με τις ομάδες εργασίας της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας β) σε Διεθνή Θεραπευτικά Πρωτόκολλα υπό την έγκριση του ΕΟΦ .

Ιατρικό Προσωπικό