Αιματολόγος
Επιμελητής Α'

Αιματολογική Κλινική

Τηλέφωνο: 210-6972489

Email: v.pardalis@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα