Διαδικασία Eξιτηρίου

Ο Θεράπων Ιατρός θα αποφασίσει για την ημέρα εξόδου σας από το Eρρίκος Ντυνάν Hospital Center.

Την ημέρα αυτή θα σας ζητηθεί να μεταβείτε εσείς ή ο συνοδός σας στο Λογιστήριο Ασθενών, στο ισόγειο, για τη διευθέτηση των οικονομικών σας υποχρεώσεων και την παραλαβή του εξιτηρίου. 

Εάν είσθε ασθενής του Ογκολογικού Τμήματος, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, λειτουργεί Λογιστήριο Ασθενών στον 4ο όροφο για νοσηλεία μίας ημέρας.

Το ίδιο ισχύει και εάν είσθε ασθενής του Τμήματος Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ή της Μονάδας Λιθοτριψίας. Και στα δύο αυτά Τμήματα λειτουργεί ανεξάρτητο Λογιστήριο Ασθενών για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

 

Η εξόφληση της νοσηλείας μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

  • Μετρητά 
  • Πιστωτική κάρτα (εκτός από Diners & American express) 
  • Χρεωστική κάρτα 
  • Προσωπική επιταγή 
  • Τραπεζική επιταγή 

Άν έχετε συμβόλαιο σε ασφαλιστική εταιρεία μη συμβεβλημένη με το Eρρίκος Ντυνάν Hospital Center υπάρχει η δυνατότητα χρήσης συναλλαγματικής 40 ημερών και παράλληλα χρειάζεται απαραιτήτως να προσκομίσετε δελτίο ταυτότητας δικό σας και ενός συνοδού.

Άν αδυνατείτε να μεταβείτε εσείς ή συνοδός σας στο Λογιστήριο Ασθενών, υπάλληλος του Λογιστηρίου θα προσέλθει στο δωμάτιό σας και θα σας βοηθήσει με τη διαδικασία. 

Οι ώρες λειτουργίας του Λογιστηρίου Ασθενών είναι: 

Δευτέρα έως Σάββατο 08:00 – 17:00 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις ιατρικών υπηρεσιών μπορείτε να απευθυνθείτε στο Λογιστήριο Ασθενών τις ίδιες ώρες ή τηλεφωνικά στο 210–6972390. 

 

Αντίγραφο Ιατρικού Φακέλου

Υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής αντιγράφων του Ιατρικού σας Φακέλου, μετά την υπογραφή του εξιτηρίου, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Γενικής Γραμματείας που βρίσκεται στον 1ο όροφο.

Τα αντίγραφα παραλαμβάνονται από εσάς τον ίδιο, με επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής σας Ταυτότητας, ή από εκπρόσωπό σας που θα προσκομίσει σχετική εξουσιοδότηση, επικυρωμένη από Αστυνομία ή Κ.Ε.Π. Ο Ιατρικός Φάκελος του ασθενούς περιέχει άκρως εμπιστευτικές και απόρρητες πληροφορίες και όλα τα στοιχεία του χαρακτηρίζονται ως Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα και αντιμετωπίζονται ως τέτοια. 

 

Αποχώρηση από το Eρρίκος Ντυνάν Hospital Center

Εάν δεν υπάρχει κάποιο συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο για να φροντίσει τη μεταφορά σας κατά την ημέρα του εξιτηρίου, το προσωπικό μας θα μεριμνήσει γι’ αυτό καλώντας ταξί ή σε περίπτωση οδηγιών από τον θεράποντα ιατρό, η μεταφορά σας μπορεί να γίνει με ασθενοφόρο μας.