Διαγνωστικά εργαστήρια

Τα διαγνωστικά εργαστήρια λειτουργούν σε 24ωρη βάση και στελεχώνονται από έμπειρους ιατρούς Βιοπαθολόγους-Μικροβιολόγους, Βιολόγους, Βιοχημικούς και Παρασκευαστές-Τεχνολόγους. Είναι εξοπλισμένα με υψηλής τεχνολογίας μηχανήματα και με τους πλέον σύγχρονους αναλυτές. Καλύπτουν όλο το διαγνωστικό φάσμα και εφαρμόζουν τις πλέον μοντέρνες, ευαίσθητες και ειδικές τεχνικές σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Συμβάλλουν με το μεγάλο εύρος των διαγνωστικών μεθόδων που εκτελούνται στην πρόληψη, διάγνωση και παρακολούθηση των παθήσεων.

Τηλ. Γραμματείας: 210-6972134 

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000 

e-mail: diagnostika@dunant.gr

Δραστηριότητες

Διαθέτουν πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα διαλογής των δειγμάτων και διενέργειας των εξετάσεων, πράγμα που ελαχιστοποιεί το χρόνο εκτέλεσης, την πιθανότητα σφάλματος και δίνει τη δυνατότητα αποστολής και παράδοσης των περισσότερων αποτελεσμάτων εντός ολίγων ωρών. 

Διαθέτουν σύγχρονο σύστημα μηχανοργάνωσης (L.I.S), το οποίο επιτρέπει πρόσβαση στο ιστορικό του ασθενούς και ταχεία διακίνηση των αποτελεσμάτων στους κλινικούς ιατρούς μετά τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας των controls. Η ακρίβεια και η επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων υπόκειται σε συνεχή εσωτερικό και εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο. 

Ο εξωτερικός έλεγχος ποιότητας διενεργείται με συμμετοχή στα εξής προγράμματα: 

 1. Πρόγραμμα Κλινικής Χημείας του EQAS (External Quality Assurance Services) της Bio-Rad 
 2. Πρόγραμμα Ανοσοπροσδιορισμών (IMMUNOASSAYS) του RIQAS ( Randox International Quality Assessment Scheme) 
 3. Πρόγραμμα Καρδιακών Δεικτών και Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης του ΕΣΕΑΠ (ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) 
 4. Διεθνές Πρόγραμμα RIQAS Haematology,της RANDOX, για την Γενική Αίματος (ανά 15ήμερο) 
 5. Διεθνές Πρόγραμμα RIQAS Coagulation,της RANDOX, για εξετάσεις Πήξης-Αιμόστασης 
 6. Πρόγραμμα διαπίστευσης «Accredia» (Biodev) για τον έλεγχο των δοκιμασιών ευαισθησίας των βακτηρίων στους αντιμικροβιακούς παράγοντες. 

Αξιοσημείωτη είναι η συχνή κατάταξη των διαγνωστικών εργαστηρίων για την αξιοπιστία και την ακρίβεια των αποτελεσμάτων μεταξύ των πρώτων παγκοσμίως. 

Το Μικροβιολογικό Τμήμα διενεργεί συνεχή έλεγχο φορείας ανθεκτικών στελεχών σε ασθενείς που προέρχονται από άλλα νοσοκομεία για την πρόληψη της εισαγωγής και εξάπλωσης ανθεκτικών στελεχών. Η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων με την συμβολή πολλών ειδικοτήτων συνεδριάζει τακτικά, λαμβάνει αποφάσεις και εκδίδει οδηγίες για την πρόληψη και τον έλεγχο επιδημιών από ανθεκτικά βακτήρια. 

Τα διαγνωστικά Εργαστήρια του Eρρίκος Ντυνάν Hospital Center αποτελούνται από τα εξής επιμέρους Τμήματα: 

 • Μικροβιολογικό 
 • Αιματολογικό -Αιμόστασης 
 • Βιοχημικό-Ορμονολογικό 
 • Ανοσολογικό 
 • Ηλεκτροφορήσεων και ανοσοκαθήλωσης 

Δραστηριότητες των επί μέρους Τμημάτων

Ανοσολογικό Τμήμα

Διενεργούνται:

 • Ορολογική διάγνωση λοιμώξεων από βακτήρια, παράσιτα και ιούς (εφαρμοζόμενες τεχνικές IFA, ELISA, ανοσοχρωματογραφία, χημειοφωταύγεια, ηλεκρο-χημειοφωταύγεια, avidity κ.λπ)
 • Διάγνωση και παρακολούθηση όλου του φάσματος των αυτοάνοσων νοσημάτων

Αιματολογικό Τμήμα, Πήξης-Αιμόστασης

Εκτός από τις αιματολογικές εξετάσεις ρουτίνας, διενεργούνται εξειδικευμένες εξετάσεις πήξης-αιμόστασης, ειδικές δοκιμασίες (mixing test κ.λπ) και ειδικές χρώσεις κυττάρων περιφερικού αίματος, μυελού των οστών, ούρων κ.λ.π., υποστηρίζοντας τις ανάγκες του Αιματολογικού Τμήματος του νοσοκομείου μας.

Βιοχημικό-Ορμονολογικό

Εκτός από το πλήθος των βιοχημικών αναλύσεων και των εξετάσεων ρουτίνας εκτελούνται:

 • χημική ανάλυση των ουρολίθων ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της μονάδας λιθοτριψίας που έχει δημιουργηθεί στο Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center
 • προσδιορισμός όλου του εύρους των ορμονών (θυρεοειδούς, άξονος υπόφυσης-επινεφριδίων, γονάδων κλπ) με ηλεκτρο-χημειοφωταύγεια και RIA
 • όλοι οι δείκτες διάγνωσης και παρακολούθησης της θεραπείας της οστεοπόρωσης
 • όλο το φάσμα των καρκινικών δεικτών συνήθων και ειδικών
 • έλεγχος καρδιακών δεικτών (τροπονίνη υψηλής ευαισθησίας, BNP κ.λπ)
 • προσδιορισμός μεγάλου εύρους αλλεργιογόνων.

Μικροβιολογικό

Εκτελούνται όλες οι καλλιέργειες:

 • υγρών (πλευριτικών, ασκιτικών, αρθρικών, περικαρδιακών), ούρων, κοπράνων, πτυέλων, πύου και αίματος για βακτήρια (αερόβια, αναερόβια) και μύκητες
 • κολπικών και τραχηλικών εκκρίσεων για Streptococcus group B, Mycoplasma, Ureoplasma, Chlamydia trachomatis
 • κλινικών δειγμάτων για φυματίωση.

Η καλλιέργεια των κοπράνων περιλαμβάνει ειδικά υλικά για την αναζήτηση όλων των εντεροπαθογόνων (Salmonella spp, Campylobacter spp, Shigella spp κλπ). Η καλλιέργεια για αναερόβια περιλαμβάνει ειδική σειρά υλικών για την απομόνωση και τυποποίηση των αναερόβιων βακτηρίων, Gram-αρνητικών και Gram-θετικών.

Ο έλεγχος ευαισθησίας των βακτηρίων στους αντιμικροβιακούς παράγοντες περιλαμβάνει:

 • τη μέθοδο Kirby-Bauer της διάχυσης με δίσκους (η ποιότητα των καλλιεργητικών υλικών και η μέθοδος ελέγχονται με πρότυπα στελέχη της ATCC) 
 • τον προσδιορισμό των MICs με Etest και αυτόματο μηχάνημα (Vitec) 
 • φαινοτυπικές δοκιμασίες για τον έλεγχο των μηχανισμών αντοχής και την ορθή ερμηνεία του αντιβιογράμματος. 

Για την απομόνωση των μυκήτων χρησιμοποιούνται ειδικά υλικά και γίνεται έλεγχος ευαισθησίας με Etest σε υλικό RPMI

Ανίχνευση μικροβίων από θετικές αιμοκαλλιέργειες, λοιμώξεις ΚΝΣ, αναπνευστικού και γαστρεντερικού με ταχεία PCR( FilmArray).

Στο ίδιο τμήμα διενεργείται και η ανάλυση του σπέρματος (μελέτη όλων των παραμέτρων, αριθμού, κινητικότητας, μορφολογίας, ζωτικότητας, ανίχνευσης φρουκτόζης κλπ). 

Τα διαγνωστικά εργαστήρια με την άμεση ενημέρωση του κλινικού ιατρού, τις κατάλληλες πληροφορίες, τις ερμηνευτικές παρατηρήσεις, τις συμπληρωματικές εξετάσεις και την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων με δεύτερη μέθοδο αναφοράς (στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαία) βοηθούν τον κλινικό ιατρό στη ταχεία και ακριβή διάγνωση, την αιτιολογική θεραπεία και την επιτυχή έκβαση της νόσου του ασθενούς.

Επιστημονικό Προσωπικό

Βιολόγοι 

 • Δαρλαμήτσου Ρίτα 
 • Koλιοπούλου Νάγια 
 • Λεωντσινίδη Βίκυ 
 • Μαρτίνη Σπυρέττα 
 • Παπαδημητρίου Εύα 

Βιοχημικοί-Χημικοί: 

 • Μανουσάκη Μίνα PhD 
 • Ντάσκας Σπύρος 
 • Στεφανίτσης Γεράσιμος PhD 
 • Φουστάνας Γιώργος

Ιατρικό Προσωπικό