Διαγνωστικά εργαστήρια

Τα διαγνωστικά εργαστήρια του ENHC λειτουργούν σε 24ωρη βάση και στελεχώνονται από έμπειρους ιατρούς Βιοπαθολόγους-Μικροβιολόγους, Βιολόγους, Βιοχημικούς και Παρασκευαστές-Τεχνολόγους. Είναι εξοπλισμένα με υψηλής τεχνολογίας μηχανήματα και με τους πλέον σύγχρονους αναλυτές. Καλύπτουν όλο το διαγνωστικό φάσμα και εφαρμόζουν τις πλέον μοντέρνες, ευαίσθητες και ειδικές τεχνικές σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Συμβάλλουν με το μεγάλο εύρος των διαγνωστικών μεθόδων που εκτελούνται στην πρόληψη, διάγνωση και παρακολούθηση των παθήσεων. Επιπλέον παρέχουν πλήρη κάλυψη στη διάγνωση λοιμώξεων αξιοποιώντας τις state of the art τεχνολογίες (μοριακές τεχνικές, μέθοδος μαγνητικού συντονισμού κλπ).

Τηλ. Γραμματείας: 210-6972134 

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000 

e-mail: diagnostika@dunant.gr

Διευθύντρια: Δημητρούλια Ευαγγελία

 

 

Δραστηριότητες

Διαθέτουν πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα διαλογής των δειγμάτων και διενέργειας των εξετάσεων, που ελαχιστοποιεί το χρόνο εκτέλεσης, την πιθανότητα σφάλματος και δίνει τη δυνατότητα αποστολής και παράδοσης των περισσότερων αποτελεσμάτων εντός ολίγων ωρών. 

Διαθέτουν σύγχρονο σύστημα μηχανοργάνωσης (L.I.S), το οποίο επιτρέπει πρόσβαση στο ιστορικό του ασθενούς και ταχεία διακίνηση των αποτελεσμάτων στους κλινικούς ιατρούς μετά τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας των controls. Η ακρίβεια και η επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων υπόκειται σε συνεχή εσωτερικό και εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο. 

Aποτελούνται  από τα εξής επιμέρους Τμήματα: 

 • Μικροβιολογικό 
 • Αιματολογικό -Αιμόστασης 
 • Βιοχημικό-Ορμονολογικό 
 • Ανοσολογικό 
 • Ηλεκτροφορήσεων και ανοσοκαθήλωσης 
 • Μοριακής Βιολογίας

Δραστηριότητες των επί μέρους Τμημάτων

Μικροβιολογικό

Εκτελούνται όλες οι καλλιέργειες:

 • υγρών (πλευριτικών, ασκιτικών, αρθρικών, περικαρδιακών), ούρων, κοπράνων, πτυέλων, πύου και αίματος για βακτήρια (αερόβια, αναερόβια) και μύκητες
 • κολπικών και τραχηλικών εκκρίσεων για Streptococcus group B, Mycoplasma, Ureoplasma, Chlamydia trachomatis
 • κλινικών δειγμάτων για φυματίωση.

Η καλλιέργεια των κοπράνων περιλαμβάνει ειδικά υλικά για την αναζήτηση όλων των εντεροπαθογόνων (Salmonella spp, Campylobacter spp, Shigella spp κλπ). Η καλλιέργεια για αναερόβια περιλαμβάνει ειδική σειρά υλικών για την απομόνωση και τυποποίηση των αναερόβιων βακτηρίων, Gram-αρνητικών και Gram-θετικών.Ο έλεγχος ευαισθησίας των βακτηρίων στους αντιμικροβιακούς παράγοντες περιλαμβάνει:

 • τη μέθοδο Kirby-Bauer της διάχυσης με δίσκους (η ποιότητα των καλλιεργητικών υλικών και η μέθοδος ελέγχονται με πρότυπα στελέχη της ATCC) 
 • τη μέθοδο Etest τον προσδιορισμό MICs
 • Το αυτόματο σύστημα Vitek 2 (Biomerieux) για την ταυτοποίηση μικροβίων και προσδιορισμό MIC
 • Φαινοτυπικές δοκιμασίες για τον έλεγχο των μηχανισμών αντοχής και την ορθή ερμηνεία του αντιβιογράμματος. 

Για την απομόνωση των μυκήτων χρησιμοποιούνται ειδικά υλικά και γίνεται έλεγχος ευαισθησίας με Etest σε υλικό RPMI

Στο ίδιο τμήμα διενεργείται και η ανάλυση του σπέρματος (μελέτη όλων των παραμέτρων, αριθμού, κινητικότητας, μορφολογίας, ζωτικότητας, ανίχνευσης φρουκτόζης κλπ). 

Το Μικροβιολογικό Τμήμα διενεργεί συνεχή έλεγχο φορείας ανθεκτικών στελεχών σε ασθενείς που προέρχονται από άλλα νοσοκομεία για την πρόληψη της εισαγωγής και εξάπλωσης ανθεκτικών στελεχών. Η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων με την συμβολή πολλών ειδικοτήτων συνεδριάζει τακτικά, λαμβάνει αποφάσεις και εκδίδει οδηγίες για την πρόληψη και τον έλεγχο επιδημιών από ανθεκτικά βακτήρια.

Αιματολογικό Τμήμα, Πήξης-Αιμόστασης

Εκτός από τις αιματολογικές εξετάσεις ρουτίνας, διενεργούνται εξειδικευμένες εξετάσεις πήξης-αιμόστασης, ειδικές δοκιμασίες και ειδικές χρώσεις κυττάρων περιφερικού αίματος, μυελού των οστών, ούρων κ.λ.π., υποστηρίζοντας τις ανάγκες του Αιματολογικού Τμήματος του νοσοκομείου μας.

Βιοχημικό-Ορμονολογικό

Εκτός από το πλήθος των βιοχημικών αναλύσεων και των εξετάσεων ρουτίνας εκτελούνται:

 • χημική ανάλυση των ουρολίθων ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της μονάδας λιθοτριψίας που έχει δημιουργηθεί στο Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center
 • προσδιορισμός όλου του εύρους των ορμονών (θυρεοειδούς, άξονος υπόφυσης-επινεφριδίων, γονάδων κλπ) με ηλεκτρο-χημειοφωταύγεια και RIA
 • όλοι οι δείκτες διάγνωσης και παρακολούθησης της θεραπείας της οστεοπόρωσης
 • όλο το φάσμα των καρκινικών δεικτών συνήθων και ειδικών
 • έλεγχος καρδιακών δεικτών (τροπονίνη υψηλής ευαισθησίας, BNP κ.λπ)
 • προσδιορισμός μεγάλου εύρους αλλεργιογόνων.

Ανοσολογικό Τμήμα-Τμήμα ηλεκτροφορήσεων

Διενεργούνται:

 • Ορολογική διάγνωση λοιμώξεων από βακτήρια, παράσιτα και ιούς (εφαρμοζόμενες τεχνικές IFA, ELISA, ανοσοχρωματογραφία, χημειοφωταύγεια, ηλεκρο-χημειοφωταύγεια, avidity κ.λπ)
 • Διάγνωση και παρακολούθηση όλου του φάσματος των αυτοάνοσων νοσημάτων
 • Κυτταρομετρία ροής
 • Ηλεκτροφορήσεις -ανοσοκαθηλώσεις ορού και άλλων βιολογικών υγρών

 

Μοριακό

Στα Διαγνωστικά Εργαστήρια του ENHC διατίθενται επίσης μοριακές εξετάσεις συνδρομικής διάγνωσης που αποτελούν το state of art της εργαστηριακής διάγνωσης ή αποκλεισμού λοίμωξης: Πιο συγκεκριμένα:

Πιο συγκεκριμένα, από τις νέες εργαστηριακές εξετάσεις που έχουν εισαχθεί  είναι οι παρακάτω:

Multiplex PCR (FilmArray, BiOMERIEUX)

Ανίχνευση μικροβίων από λοιμώξεις

 • Αίματος (βακτηριαιμία),
 • ΚΝΣ,
 • Ανωτέρου αναπνευστικού
 • Κατώτερου αναπνευστικού Γαστρεντερικού

 

CURETIS UNYVERO™ SYSTEM

Συνδρομική μοριακή διάγνωση λοιμώξεων με το σύστημα UNYVERO Α50 της εταιρίας CURETIS

 • Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα τεχνολογίας Multiplex / Array PCR
 • Ταχεία πολλαπλή μοριακή ταυτοποίηση παθογόνων και γονιδιακής αντοχής από διάφορους τύπους δειγμάτων:

Η πλατφόρμα UNYVERO της Curetis κατέχει την παγκόσμια πρωτοτυπία να επιτρέπει την ταχεία και πολλαπλή μοριακή ταυτοποίηση του μεγαλύτερου αριθμού παθογόνων και γόνων αντιμικροβιακής αντοχής από μια ευρύτατη ποικιλία κλινικών δειγμάτων που υπερτερεί σημαντικά σε σχέση με τα παρόμοια αυτοματοποιημένα συστήματα που κυκλοφορούν παγκοσμίως.

Panels

 • HPN Hospitalized Pneumonia
 • ITI Implant & Tissue Infection - 
 • BCU Blood Culture –
 • IAI Intra-abdominal Infection
 • IUI Panel

T2BACTERIA AND CANDIDA® PANELS

Το πρωτοποριακού συστήματος μοριακής διάγνωσης T2MR Biosystems Technology. Η νέα πλατφόρμα T2Dx κατέχει την παγκόσμια πρωτοτυπία να επιτρέπει την έγκαιρη διάγνωση της σηψαιμίας απ’ ευθείας από το αίμα του ασθενούς και όχι από θετική αιμοκαλλιέργεια, βοηθώντας έτσι τον κλινικό να χορηγήσει ΑΜΕΣΑ (~3 ώρες) την κατάλληλη θεραπεία με στόχο να αναχαιτίσει πιθανή εξέλιξη της σηψαιμίας και να αυξήσει τις πιθανότητες επιβίωσης του ασθενούς.

Accelerate Pheno™ system

To πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα μοριακής διάγνωσης προσφέρει ταχεία και έγκυρη μοριακή ανίχνευση/ταυτοποίηση 17 μικροβιακών στελεχών) και ταυτόχρονα αντιβιόγραμμα με ακριβή προσδιορισμό της MIC (ελάχιστη ανασταλτική συγκέντρωση αντιβιοτικού) από θετικές αιμοκαλλιέργειες εντός περίπου 7 ωρών. Το σύστημα συνδυάζει γονοτυπική (FISH) και φαινοτυπική ανάλυση (morphokinetic cellular analysis) σε μια πλατφόρμα, με ενσωματωμένο αυτοματοποιημένο μικροσκόπιο (time lapse) για τoν real-time υπολογισμό της MIC.

Επιπλέον διεξάγονται οι παρακάτω μοριακές εξετάσεις:

 • ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ IOY ΓΡΙΠΗΣ-COVID 19
 • ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΒ, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae

 

Ο εξωτερικός έλεγχος ποιότητας διενεργείται με συμμετοχή στα εξής προγράμματα: 

 1. Πρόγραμμα Κλινικής Χημείας του EQAS (External Quality Assurance Services) της Bio-Rad 
 2. Πρόγραμμα Ανοσοπροσδιορισμών (IMMUNOASSAYS) του RIQAS ( Randox International Quality Assessment Scheme) 
 3. Πρόγραμμα Καρδιακών Δεικτών και Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης του ΕΣΕΑΠ (ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) 
 4. Διεθνές Πρόγραμμα RIQAS Haematology,της RANDOX, για την Γενική Αίματος (ανά 15ήμερο) 
 5. Διεθνές Πρόγραμμα RIQAS Coagulation,της RANDOX, για εξετάσεις Πήξης-Αιμόστασης 
 6. Πρόγραμμα διαπίστευσης «Accredia» (Biodev) για τον έλεγχο των δοκιμασιών ευαισθησίας των βακτηρίων στους αντιμικροβιακούς παράγοντες. 

Αξιοσημείωτη είναι η συχνή κατάταξη των διαγνωστικών εργαστηρίων για την αξιοπιστία και την ακρίβεια των αποτελεσμάτων μεταξύ των πρώτων παγκοσμίως. Τα διαγνωστικά εργαστήρια με την άμεση ενημέρωση του κλινικού ιατρού, τις κατάλληλες πληροφορίες, τις ερμηνευτικές παρατηρήσεις, τις συμπληρωματικές εξετάσεις και την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων με δεύτερη μέθοδο αναφοράς (στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαία) βοηθούν τον κλινικό ιατρό στη ταχεία και ακριβή διάγνωση, την αιτιολογική θεραπεία και την επιτυχή έκβαση της νόσου του ασθενούς.

Επιστημονικό Προσωπικό

Βιολόγοι 

 • Koλιοπούλου Νάγια 
 • Λεωντσινίδη Βίκυ 
 • Μαρτίνη Σπυρέττα 
 • Παπαδημητρίου Εύα 

Βιοχημικοί-Χημικοί: 

 • Ντάσκας Σπύρος 
 • Φουστάνας Γιώργος

Ιατρικό Προσωπικό