Συνεργασία με Ασφαλιστικούς Φορείς

To Eρρίκος Ντυνάν Hospital Center έχει υπογράψει συμβάσεις συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ, καθώς και ασφαλιστικούς φορείς (ΕΔΟΕΑΠ, Ταμείο Υγείας Τραπέζης Ελλάδος, ΤΥΠΕΤ) σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να διαπιστώσετε εάν το Ταμείο σας  είναι συμβεβλημένο μαζί μας, μπορείτε να απευθύνεστε στο Λογιστήριο Ασθενών: 210-6972390, (καθημερινές: 07:00-18:00 και Σαββατοκύριακο: 08:00-16:00), email:paccounts@dunant.gr καθώς, επίσης, και στο Γραφείο Κίνησης: 210-6972289, 210-6972290, email: gk@dunant.gr