Αιμοδοσία

Το Τμήμα Αιμοδοσίας αποτελεί ένα από τα πιο νευραλγικά τμήματα, καθώς η επάρκεια αίματος και των παραγώγων του για τους νοσηλευόμενους ασθενείς αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ετήσια βάση το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center καλείται να ανταποκριθεί σε ζήτηση 10.000 μονάδων αίματος και παραγώγων. Γι’ αυτό και ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσέγγιση αιμοδοτών από το συγγενικό περιβάλλον των ασθενών, οι οποίοι παροτρύνονται να απευθυνθούν στα Κέντρα αιμοδοσίας για προσφορά αίματος.

Τηλ. Γραμματείας: 210- 6972218 & 210- 6972219 

Τηλ. Κέντρο: 210- 6972000 

E-mail: aimodosia@dunant.gr 

Διευθυντής: Γεώργιος Αναγνώστου

Δραστηριότητες

  • Η προμήθεια αίματος και παραγώγων αίματος (αιμοπετάλια, πλάσμα, ερυθρά αιμοσφαίρια) από το Κέντρο Αιμοδοσίας του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών 
  • Η άψογη συντήρησή τους στους κατάλληλους χώρους, ψυγεία και καταψύκτες 
  • Η διενέργεια εξετάσεων συμβατότητας ομάδων αίματος δοτών και προμηθειών με τις ομάδες των ασθενών 
  • Η χορήγηση αίματος και παραγώγων στα επιμέρους τμήματα του «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center» 
  • Η διερεύνηση τυχόν ανεπιθύμητων αντιδράσεων, ώστε να καταγραφούν τα κλινικά και εργαστηριακά πορίσματα και να εμπλουτιστεί η επιστημονική εμπειρία και γνώση στη χώρα μας

Επιστημονικό Προσωπικό

Το Τμήμα είναι στελεχωμένο από το απαραίτητο επιστημονικό και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, ώστε να διασφαλιστεί η άριστη εξυπηρέτηση δοτών και ασθενών, αλλά και η άψογη λειτουργία των υπηρεσιών του.

Εξοπλισμός

Λόγω του απαιτητικού και σημαντικού χαρακτήρα του έργου του, το Τμήμα διαθέτει όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό ενός σύγχρονου κέντρου αιμοδοσίας. 

Ιατρικό Προσωπικό