Νοσηλευτική Υπηρεσία

Η Αποστολή μας είναι: 

Να παρέχουμε ασφαλή, εξατομικευμένη και ολοκληρωμένη νοσηλευτική φροντίδα, υψηλής ποιότητας, διαρκώς βελτιούμενη, βασισμένη σε σύγχρονες επιστημονικές τεκμηριωμένες ενδείξεις, σύμφωνα με τις αρχές και τις μεθόδους της Νοσηλευτικής Επιστήμης αλλά και τα σύγχρονα, διεθνή πρότυπα Ασφάλειας των Ασθενών και Ποιότητας στους χώρους παροχής υγείας στο Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center.

Οι Στόχοι μας είναι:

  • Ο Άνθρωπος στο επίκεντρο της νοσηλευτικής φροντίδας. 

Η παρεχόμενη νοσηλευτική φροντίδα εστιάζεται στην ασφαλή και πλήρη κάλυψη των αναγκών του πάσχοντος ατόμου και του περιβάλλοντός του. Δεσμευόμαστε και προσφέρουμε το ίδιο υψηλό επίπεδο φροντίδας σε όλους τους ασθενείς μας ανεξαιρέτως.

  • Η Ασφάλεια των Ασθενών και των Εργαζομένων ως προτεραιότητα: 

Στο πνεύμα των Διεθνών Οργανισμών και Προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας στους χώρους παροχής υγείας, η Ασφάλεια του Ασθενή αποτελεί την κύρια και ύψιστη προτεραιότητα κατά τη διάρκεια της παρεχόμενης φροντίδας.Η ασφάλεια των εργαζομένων μας αποτελεί επίσης βασικό στόχο για εμας και με συστηματική υλοποίηση προγραμμάτων για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων εξασφαλίζουμε  ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας στους χώρους νοσηλείας.

  • Η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Ανάπτυξη του Νοσηλευτικού Προσωπικού:

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία καλλιεργώντας ένα σταθερό και συνεχώς βελτιούμενο περιβάλλον εργασίας, ενθαρρύνει την ανάπτυξη του επαγγελματία Νοσηλευτή μέσω ευκαιριών σταδιοδρομίας και συνεχούς βελτίωσης, προάγει την νέα γνώση και τις καινοτομίες σε όλο το φάσμα της Ιατρικής και Νοσηλευτικής Επιστήμης. 

Στελέχωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στελεχώνει όλα τα τμήματα του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center με έμπειρο και αφοσιωμένο Νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα, ανάλογα με το επίπεδο του, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και με όλες τις σύγχρονες μετεκπαιδεύσεις και εξειδικεύσεις σε σεμινάρια αντίστοιχα του αντικειμένου τους ανάλογα με το χώρο εργασίας.Η εμπειρία και η γνώση της Νοσηλευτικής Επιστήμης των Νοσηλευτών μας είναι αξιόπιστη και πολύτιμη, αυξάνεται δε συνεχώς με την τακτική παρακολούθηση των νέων εφαρμογών και μεθόδων παρακολουθώντας στενά τη διεθνή πρόοδο της Ιατρικής Επιστήμης. 

Γραφείο 24ωρης Εποπτείας

Το Γραφείο 24ωρης Νοσηλευτικής Εποπτείας παρέχει την πλήρη κάλυψη Νοσηλευτικής και Διοικητικής ευθύνης του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες.Σκοπός της λειτουργίας του είναι η επιτήρηση της αδιάλειπτης και ασφαλούς παροχής νοσοκομειακής φροντίδας στους ασθενείς του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center και τους οικείους τους και ο συντονισμός της εύρυθμης λειτουργίας των επιμέρους Τμημάτων του σε 24ωρη βάση. Επιλαμβάνεται την άμεση επίλυση κάθε είδους διαχειριστικού και νοσηλευτικού θέματος που προκύπτει σε άμεση επικοινωνία και συνεργασία με το Συντονιστή Ιατρό της βάρδιας. 

Γραφείο Κλινικής Εκπαίδευσης Νοσηλευτικού Προσωπικού

Η συνεχιζόμενη και στοχευμένη εκπαίδευση και επιμόρφωση του νοσηλευτικού προσωπικού αποτελεί για εμάς κυρίαρχη προτεραιότητα. Στοχεύει στην εφαρμογή της θεωρίας στην καθημερινή πράξη μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα κατά την ώρα εργασίας (on the job training).

Οργανώνει και υλοποιεί ετήσια προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στις εξής κατηγορίες:

1) Οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων υπό την ευθύνη της Νοσηλευτικής και Ιατρικής υπηρεσίας στο αμφιθέατρο του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center.

2) Οργάνωση και υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων με συνεργασία εξωτερικών φορέων.

3) Μετεκπαιδεύσεις των Νοσηλευτών σε ειδικά σεμινάρια διασφάλισης ποιότητας.

4) Επιστημονικές Συνεργασίες με εθνικούς και διεθνείς Φορείς & Πανελλήνια και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Γραφείο Ελέγχου Λοιμώξεων

Το Γραφείο Ελέγχου Λοιμώξεων λειτουργεί σε άμεση συνεργασία με την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων κατά την εφαρμογή του σχετικού ΦΕΚ (388, 18/2/2014) για την πρόληψη και τον έλεγχο των Λοιμώξεων στο Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center. Είναι το σημείο αναφοράς για κάθε θέμα που αφορά την πρόληψη και τον έλεγχο της  μετάδοση λοιμώξεων εντός του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center αλλά και στην κοινότητα.

τηλ. Γραμματείας: 2106972378

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000

Email: nursingadministration@dunant.gr

Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας: Δαληγγάρου Όλγα