Ιατρικής Απεικόνισης και Επεμβατικής Ακτινολογίας

Το Απεικονιστικό Τμήμα αναπτύσσεται σε 5.000 τ.μ. με άνετους χώρους υποδοχής των ασθενών ως επίσης και αίθουσες, όπου διενεργούνται οι απεικονιστικές εξετάσεις, όπως και η προετοιμασία και ανάνηψη των ασθενών.

Τηλ. Γραμματείας: 210-6972072

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000 

E-mail: aktinologiko@dunant.gr 

 

Διευθυντής Απεικονιστικών Εργαστηρίων: Γεωργιάδης Ευστράτιος

Διευθυντής Τμήματος Αξονικής Τομογραφίας: Παπαδόπουλος Βασίλειος

Διευθυντής Τμήματος Επεμβατικής Ακτινολογίας: Βραχλιώτης Θωμάς Ευάγγελος

Δραστηριότητες

ΤΜΗΜΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

Διαθέτει δύο υπερσύγχρονα ψηφιακά ακτινοσκοπικά μηχανήματα στα οποία διενεργούνται όλες οι ακτινολογικές εξετάσεις οι οποίες απαιτούν ακτινοσκόπηση όπως Διαβάσεις γαστρεντερικού σωλήνος, Ενδοφλέβιες Πυελογραφίες, Σαλπιγγογραφίες, Μυελογραφίες, Εντεροκλύσεις και άλλες. Λειτουργούν επίσης δύο αίθουσες στις οποίες διενεργούνται όλες οι απλές Ακτινογραφίες οι οποίες δεν απαιτούν ακτινοσκόπηση. 

Στο Τμήμα Κλασικής Ακτινολογίας λειτουργεί επίσης ένας σύγχρονος Ορθοπαντογράφος ως επίσης και διενεργούνται εξετάσεις Οστικής Πυκνότητας. Όλες οι εξετάσεις που διενεργούνται στο Τμήμα της Κλασικής Απεικόνισης είναι Ψηφιακές. 

 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Οι Ψηφιακές Μαστογραφίες διενεργούνται από τον πλέον σύγχρονο Ψηφιακό Μαστογράφο σε Παγκόσμιο Επίπεδο με Διεθνή Πιστοποίηση ο οποίος πολύ πρόσφατα τοποθετήθηκε στο Τμήμα. Πέραν από τις Ψηφιακές Μαστογραφίες οι οποίες διενεργούνται για διαγνωστικούς σκοπούς τοποθετούνται επίσης HOOK προεγχειρητικά και επίσης υπάρχει δυνατότητα στερεοτακτικής βιοψίας. 

 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 

Λειτουργούν δύο υπερσύγχρονα μηχανήματα εφοδιασμένα με όλες τις απαραίτητες ηχοβόλες κεφαλές. 

Εφαρμόζοντας όλες τις πλέον σύγχρονες εφαρμογές των υπερήχων όπως 3D Απεικονίσεις, Ελαστογραφία, Χρήση σκιαγραφικών, επιτυγχάνεται η απεικόνιση των οργάνων του σώματος ως επίσης και η παθολογία εκ των αγγείων. Πέραν βεβαίως των διαγνωστικών εξετάσεων με ασφάλεια διενεργούνται βιοψίες οργάνων καθοδηγούμενες δια των υπερήχων. 

 

ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Στο τμήμα λειτουργεί ένας Πολυτομικός Τομογράφος.

 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Στο τμήμα λειτουργούν δύο Μαγνητικοί Τομογράφοι 1.5Tesla και 1Tesla.

Στο τμήμα Μαγνητικής Τομογραφίας πραγματοποιούνται μαγνητικές τομογραφίες που αφορούν το κεντρικό νευρικό σύστημα, την σπονδυλική στήλη, όργανα του σώματος, αγγειογραφικές απεικονίσεις. Διενεργούνται επίσης μαγνητικές τομογραφίες καρδιάς ως και των μαστών. 

Το τμήμα διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την διενέργεια εξετάσεων με καταστολή σε περιπτώσεις όπου αυτή απαιτείται.

  

ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Η Επεμβατική Ακτινολογία είναι μία περαιτέρω εξειδίκευση της ειδικότητας της Κλινικής Ακτινολογίας. Οι επεμβάσεις που διενεργεί ο Επεμβατικός Ακτινολόγος διενεργούνται με καθετηριασμό ή με παρακέντηση υπό ακτινολογικό έλεγχο με τη χρήση ειδικών καθετήρων και συσκευών. Οι επεμβάσεις αυτές συνήθως διενεργούνται με τοπική αναισθησία ή με ελαφρά καταστολή (μέθη) και δεν απαιτείται χειρουργική τομή. 

Ενδεικτικά, παρατίθενται μερικές από τις εφαρμογές οι οποίες διενεργούνται στο Τμήμα μας. 
 • Διαγνωστικές αγγειογραφίες όλων των οργάνων 
 • Αγγειοπλαστικές περιφερικών αγγείων, τοποθέτηση stent. 
 • Τοποθέτηση φίλτρων κάτω κοίλης φλέβας. 
 • Τοποθέτηση ενδαυλικών μοσχευμάτων (stentgafts) σε ανευρύσματα κοιλιακής αορτής. 
 • Τοποθέτηση κεντρικών φλεβικών καθετήρων χημειοθεραπείας ή αιμοκάθαρσης. 
 • Εμβολισμός αγγειακών δυσπλασιών, αιμαγγειωμάτων, εμβολισμός αιμορραγίας συμπαγών ή κοίλων οργάνων. 
 • Εμβολισμός ψευδοανευρυσμάτων, θρομβόλυση, θρομβεκτομή. 
 • Αφαίρεση ξένου σώματος ενδαγγειακά. 
 • Παροχέτευση αποστημάτων. 
 • Διαδερμική διηπατική χολαγγειογραφία, παροχέτευση χοληφόρων και τοποθέτηση Stent. 
 • Χημειοεμβολισμός ήπατος 
 • Επεμβατικές πράξεις ήπατος 
 • Διαδερμική νεφροουρητηροστομία 
 • Εμβολισμός όγκων νεφρού. 
 • Παροχέτευση πνευμοθώρακος, πλευριτικών συλλογών. 
 • Stent τραχείας και κύριων βρόγχων. 
 • Βιοψίες όλων των συμπαγών οργάνων με απεικονιστική καθοδήγηση - αξονικό τομογράφο ή υπερήχους.

Ιατρικό Προσωπικό