Ιατρική Απεικόνιση και Επεμβατική Ακτινολογία

Το Απεικονιστικό Τμήμα αναπτύσσεται σε 5.000 τ.μ. με άνετους χώρους υποδοχής των ασθενών ως επίσης και αίθουσες, όπου διενεργούνται οι απεικονιστικές εξετάσεις, όπως και η προετοιμασία και ανάνηψη των ασθενών.

Τηλ. Γραμματείας: 210-6972033

Τηλ. Ραντεβού: 210-6972004

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000 

E-mail: aktinologiko@dunant.gr 

 

Διευθυντής Απεικονιστικών Εργαστηρίων: Γεωργιάδης Ευστράτιος

 

 

Δραστηριότητες

ΤΜΗΜΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Το Τμήμα Κλασικής Απεικόνισης διαθέτει Ψηφιακό Ακτινοσκοπικό μηχάνημα  με πλήρως αυτοματοποιημένες επιλογές για την ταχεία διενέργεια των εξετάσεων καθώς και δυνατότητα απεικόνισης της σπονδυλικής στήλης και των κάτω άκρων στο σύνολο τους με τεχνική EASYSTICH.

Επίσης, το Τμήμα διαθέτει υπερσύγχρονο σύστημα μέτρησης οστικής πυκνότητας και μυϊκής μάζας.

 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Το Τμήμα διαθέτει Σύγχρονο Ψηφιακό Μαστογράφο, στον οποίο πλην των μαστογραφιών  διενεργούνται Στερεοτακτικές βιοψίες και προεγχειρητική στόχευση της βλάβης (τοποθέτηση HOOK).

 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 

Το τμήμα διαθέτει υπερσύγχρονα υπερηχογραφικά συστήματα με τεχνολογία αιχμής για την διενέργεια του συνόλου των κλασικών και εξειδικευμένων υπερηχοτομογραφικών εξετάσεων. Συγκεκριμένα:

 • Ελαστογραφία
 • Χρήση Σκιαγραφικών Ουσιών
 • Triplex αγγείων
 • Υπερηχογράφημα Μαστού Υψηλής Ευκρίνειας

Ταυτόχρονα διενεργείται πληθώρα επεμβατικών πράξεων υπό την καθοδήγηση υπερήχων (FNA, βιοψίες, παροχετεύσεις συλλογών κ.λπ.) ενώ διαθέτει υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό για την διενέργεια Στοχευμένης Βιοψίας Προστάτη με Τεχνική Fusion.

 

ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 

Διαθέτει δύο υπερσύγχρονους αξονικούς τομογράφους 128 και 64 τομών για την διενέργεια εξετάσεων με την χαμηλότερη δυνατή ακτινοβολία και την μέγιστη απεικονιστική ποιότητα.

Στο τμήμα διενεργείται το σύνολο των εξειδικευμένων αξονικών τομογραφιών:

 • Αξονική Στεφανιογραφία
 • Αξονική Πυελογραφία
 • Εντερογραφία
 • Τρισδιάστατη Απεικόνιση Μυοσκελετικού

 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Διαθέτει δύο υπερσύγχρονους μαγνητικούς τομογράφους ισχύος 1.5Tesla με τεχνολογία αιχμής:

 • SIEMENS Aera, φιλικός για κλειστοφοβικούς
 • PHILIPSD-stream, ο μοναδικός τύπος μαγνητικού τομογράφου με αμιγώς ψηφιακή τεχνολογία.

Στο τμήμα διενεργείται το σύνολο των επεμβάσεων ρουτίνας καθώς και ειδικές εξετάσεις. Συγκεκριμένα: 

Εξειδικευμένες εξετάσεις του κεντρικού νευρικού:

 • Φασματοσκοπία
 • Perfusion
 • Mέτρηση Ροής ΕΝΥ
 • Άνοια – Νευροεκφυλιστικά νοσήματα.Πρωτόκολλο διάγνωσης και απεικονιστικής παρακολούθησης Άνοιας και Νευροεκφυλιστικών νοσημάτων με ειδικό λειτουργικό ογκομέτρησης ανατομικών δομών του εγκεφάλου (Ιπποκάμπων, Φαιάς και Λευκής ουσίας, Μεσεγκεφάλου, Γέφυρας).

Εξειδικευμένες εξετάσεις άλλων ανατομικών περιοχών:

 • Πολυπαραμετρική Μαγνητική Τομογραφία Προστάτη
 • Μαγνητική Εντερογραφία
 • Μαγνητική Πυελογραφία
 • Μαγνητική Μαστογραφία
 • Τρισδιάστατη Απεικόνιση του Χοληφόρου Δένδρου – MRCP
 • Εκτίμηση Λίπους και Φορτίου Σιδήρου του Ήπατος
 • Αγγειογραφίες
 • Σταδιοποίηση  Νεοπλασμάτων του Ορθού  

 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Η επεμβατική ακτινολογία είναι μία περαιτέρω εξειδίκευση της ειδικότητας της Κλινικής Ακτινολογίας. Οι επεμβάσεις διενεργούνται με καθετηριασμό ή με παρακέντηση υπό ακτινολογικό έλεγχο με τη χρήση ειδικών καθετήρων και συσκευών. Συνήθως γίνεται χρήση τοπικής αναισθησίας ή ελαφράς καταστολή (μέθη) και δεν απαιτείται χειρουργική τομή.

 

Γενικές πράξεις:

 • Κατευθυνόμενες Βιοψίες Οργάνων
 • Παρακεντήσεις / παροχετεύσεις Συλλογών, Υγρών, Αποστημάτων κλπ
 • Παρακέντηση / παροχέτευση Κύστεων

 

Αγγειακές πράξεις:

 • Διαγνωστικές Αγγειογραφίες (αρτηριογραφίες, φλεβογραφίες)
 • Αγγειοπλαστικές (μπαλόνι, stent) περιφερικών αγγείων
 • Αγγειοπλαστική και διάνοιξη θρομβωμένης φίστουλας αιμοκάθαρσης
 • Αντιμετώπιση Ανευρυσμάτων ή ψευδοανευρυσμάτων αορτής και περιφερικών αγγείων
 • Θρομβόλυση – Θρομβεκτομή περιφερικών αγγείων
 • Αντιμετώπιση Φλεβικής Θρόμβωσης, Πνευμονικής Εμβολής
 • Φίλτρο Κάτω Κοίλης Φλέβας (τοποθέτηση και αφαίρεση)
 • Εμβολισμοί Αγγειακών Δυσπλασιών, Αιμαγγειωμάτων κλπ
 • Αντιμετώπιση Αιμορραγιών
 • Αφαίρεση ενδαγγειακού ξένου σώματος
 • Τοποθέτηση Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων, Καθετήρων Αιμοκάθαρσης, picc, port κ.λπ.

 

Πράξεις ήπατος-χοληφόρων:

 • Χολαγγειογραφία - Παροχέτευση Χοληφόρων και Τοποθέτηση Stent
 • Χημειοεμβολισμός ήπατος
 • Θερμοκαυτηριασμός ηπατικών όγκων (μεταστάσεων ή πρωτοπαθών)
 • Διαδερμική Τοποθέτηση Port Εκλεκτικής Αρτηριακής Χημειοθεραπείας
 • Διασφαγιτιδική Βιοψία Ήπατος
 • Διαδερμική Χολοκυστοστομία
 • Επεμβάσεις στην Πυλαία Φλέβα (θρομβόλυση, εμβολισμός, αγγειοπλαστική)
 • Διασφαγιτιδική διηπατική πυλαιοσυστηματική αναστόμωση (TIPSS)

 

Πράξεις ουρογεννητικού συστήματος:

 • Διαδερμική Νεφροστομία
 • Τοποθέτηση JJ Stent στον Ουρητήρα
 • Αντιμετώπιση Όγκων Νεφρού (Εμβολισμός, θερμοκαυτηριασμός, κρυοπηξία)
 • Εμβολισμός Σπερματικών Φλεβών σε Κιρσοκήλη
 • Εμβολισμός Ωοθηκικών ή Λαγονίων Φλεβών σε Πυελική Συμφόρηση
 • Εμβολισμός Ινομυωμάτων
 • Διασφαγιτιδική βιοψία νεφρού

 

Πράξεις αναπνευστικού συστήματος:

 • Παροχέτευση Πνευμοθώρακος, Πλευριτικών Συλλογών
 • Εμβολισμός σε Αιμόπτυση

 

Πράξεις πεπτικού συστήματος:

 • Γαστροστομία και Γαστρονηστιδοστομία
 • Παροχέτευση Αποστημάτων
 • Ρινονηστιδικοί Καθετήρες Σίτισης
 • Αντιμετώπιση Αιμορραγιών Πεπτικού

 

 

Ιατρικό Προσωπικό