Ακτινολόγος
Επιμελήτρια Α'

Υπεύθυνη της Καρδιαγγειακής Απεικόνισης των Απεικονιστικών Εργαστηρίων 

Τηλέφωνο: 210-6972033

Email: aktinologiko@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα