Ακτινολόγος
Αναπληρώτρια Διευθύντρια

Τμήμα Απεικονιστικής Ακτινολογίας

Τηλέφωνο: 210-6972033

Email: k.fili@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα