Ακτινολόγος
Επιμελητής Α'
Μιχαλόπουλος Πέτρος

Τμήμα Απεικονιστικής Ακτινολογίας

Τηλέφωνο: 210-6972072

Email: p.michalopoulos@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα