Γαστρεντερολογικό

Τα Γαστρεντερολογικά Τμήματα προσφέρουν ολοκληρωμένη διαγνωστική, νοσηλευτική και θεραπευτική φροντίδα στο σύνολο των ασθενών με παθήσεις του πεπτικού συστήματος. Τα Γαστρεντερολογικά Τμήματα είναι  από τα πιο σύγχρονα όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά συγκριτικά και στην Ευρώπη και την Αμερική, ενώ παρέχουν τόσο γενικές υπηρεσίες όσο και τη δυνατότητα για εξειδικευμένες τεχνικές επεμβατικής ενδοσκόπησης.

Α' Γαστρεντερολογικό Τμήμα

Αποστολή του Α’ Γαστρεντερολογικού τμήματος του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center είναι η αντιμετώπιση όλων των επειγόντων ή χρόνιων περιστατικών παθήσεων του ανώτερου και κατώτερου πεπτικού συστήματος και χοληφόρων (θεραπεία έλκους, αφαίρεση πολυπόδων, αφαίρεση λίθων χοληδόχου πόρου, κ.ά.).

Τηλέφωνο:210-6972994 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Α

Β' Γαστρεντερολογικό Τμήμα

Το Β’ Γαστρεντερολογικό Τμήμα Επεμβατικής Ενδοσκόπησης παρέχει υπηρεσίες γενικής γαστρεντερολογίας αλλά διενεργεί παράλληλα και εξειδικευμένες επεμβάσεις όπως ΕPC, καυτηριασμό βλεννογόνων με Argon Plasma κ.α.

Τηλέφωνο:210-6972126 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Β

Γ' Γαστρεντερολογικό Τμήμα

Το Γ’ Γαστρεντερολογικό Τμήμα έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει ασθενείς με νοσήματα του πεπτικού παρέχοντας όλο το φάσμα της διαγνωστικής και επεμβατικής ενδοσκόπησης αλλά και προσφέροντας θεραπευτική νοσηλεία όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Τηλέφωνο:210-6972123 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Γ