Γαστρεντερολογία

Οι Γαστρεντερολογικές Κλινικές προσφέρουν ολοκληρωμένη διαγνωστική, νοσηλευτική και θεραπευτική φροντίδα στο σύνολο των ασθενών με παθήσεις του πεπτικού συστήματος. Οι Γαστρεντερολογικές Κλινικές είναι από τις πιο σύγχρονες όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά συγκριτικά και στην Ευρώπη και την Αμερική, ενώ παρέχουν τόσο γενικές υπηρεσίες όσο και τη δυνατότητα για εξειδικευμένες τεχνικές επεμβατικής ενδοσκόπησης.

Α' Γαστρεντερολογική Κλινική

Αποστολή της Α’ Γαστρεντερολογικής κλινικής του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center είναι η αντιμετώπιση όλων των επειγόντων ή χρόνιων περιστατικών παθήσεων του ανώτερου και κατώτερου πεπτικού συστήματος και χοληφόρων (θεραπεία έλκους, αφαίρεση πολυπόδων, αφαίρεση λίθων χοληδόχου πόρου, κ.ά.).

Τηλέφωνο:210-6972994 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Α

Β' Γαστρεντερολογική Κλινική

Η Β’ Γαστρεντερολογική Κλινική Επεμβατικής Ενδοσκόπησης παρέχει υπηρεσίες γενικής γαστρεντερολογίας αλλά διενεργεί παράλληλα και εξειδικευμένες επεμβάσεις όπως ΕPC, καυτηριασμό βλεννογόνων με Argon Plasma κ.α.

Τηλέφωνο:210-6972126 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Β

Γ' Γαστρεντερολογική Κλινική

Η Γ’ Γαστρεντερολογική Κλινική έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει ασθενείς με νοσήματα του πεπτικού παρέχοντας όλο το φάσμα της διαγνωστικής και επεμβατικής ενδοσκόπησης αλλά και προσφέροντας θεραπευτική νοσηλεία όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Τηλέφωνο:210-6972123 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Γ

Ομάδα Γαστρεντερολόγων– Επικεφαλής Β.Ντελής

Τηλέφωνο:210-6972126  Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ