Ιατρείο Γενετικής

Το νέο Ιατρείο Γενετικής προσφέρει υπηρεσίες διαγνωστικής και γενετικής συμβουλευτικής στους ασθενείς μας και τις οικογένειες τους, και φυσικά βοηθά τους γιατρούς μας και τις μονάδες μας, στην γενετική διερεύνηση ασθενειών, στην επιλογή θεραπειών με βάση την γενετική εικόνα ενός νοσήματος ή τις γενετικές παραλλαγές που ανιχνεύονται στον ασθενή, όπως για παράδειγμα σε διάφορες περιπτώσεις καρκίνου, όπου η μοριακή γενετική μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην επιλογή συγκεκριμένων θεραπειών.

Τηλέφωνο: 210-6972004

Email: info@dunant.gr

Δραστηριότητες

  1. Το ιατρείο βοηθά στην διαγνωστική διερεύνηση πιθανώς γενετικών καθοριζόμενων νοσημάτων που αντιμετωπίζονται στον νοσοκομείο. Για παράδειγμα, ένας ασθενής με πολλαπλούς εντερικούς πολύποδες μπορεί να διερευνηθεί για μια πιθανή γενετική προδιάθεση καθώς η εξέταση του από γενετιστή μπορεί να αναδείξει συμπτώματα ενός συνδρόμου που δεν είχαν μέχρι τώρα ανιχνευθεί.
  2. Το ιατρείο συντονίζει και βοηθά στην ερμηνεία γενετικής ανάλυσης σε ασθενείς και ασθένειες που δεν είναι απαραίτητα γενετικές, αλλά που τα νοσήματα τους επηρεάζονται από γενετικές αλλαγές. Για παράδειγμα, ένας ασθενής με καρκίνο του προστάτη μπορεί να έχει συγκεκριμένες γενετικές αλλαγές στη βιοψία του που έχουν σημασία για την επιλογή της θεραπείας αλλά και για την πρόγνωση της ασθένειας.
  3. Το ιατρείο συντονίζει την εργαστηριακή διερεύνηση στο μοριακό επίπεδο μιας σειράς νοσημάτων όπου γενετικές εξετάσεις είναι σήμερα απαραίτητες για τον πλήρη έλεγχο τόσο της πάθησης όσο και της πρόγνωσης και την επιλογή συγκεκριμένων φαρμάκων και των δόσεων τους (φαρμακογενετική). Το ιατρείο βοηθά και τον ασθενή αλλά και τον θεράποντα ιατρό του, στην ερμηνεία των εξετάσεων και πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα αυτά καλύτερα για την αποτελεσματικότερη θεραπεία των ασθενών μας.
  4. Το ιατρείο παρέχει γενετική συμβουλευτική στους ασθενείς και στις οικογένειες τους. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη σήμερα στην παροχή γνώσης αλλά και υποστήριξης στους ασθενείς μας με γενετικές παραλλαγές.

Μέσω του ιατρείου δίνεται η δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τον κλινικό γιατρό, και μπορεί ακόμα να οδηγήσει σε ερευνητικές δραστηριότητες και σύνδεση με ακαδημαϊκά κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θα υπάρχει τώρα η δυνατότητα οι κλινικοί μας γιατροί να έχουν επαφή για θέματα γενετικά, ερωτήματα που πριν ήταν δύσκολο να απαντηθούν, τώρα θα υπάρχει η υπηρεσία να απευθυνθεί κάποιος

Εξοπλισμός

Το ιατρείο διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό. Γενετικές μελέτες στέλνονται σε συγκεκριμένα εργαστήρια αναφοράς που εξειδικεύονται σε γενετικές διαγνωστικές δοκιμασίες.

Ιατρικό Προσωπικό